MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật

Pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ các quyền của chủ thể đối với sản phẩm trí tuệ do họ tạo ra. Pháp luật Việt Nam quy định về thời hạn bảo hộ quyền tac giả nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Vậy pháp luật quy định thế nào về vấn đề này?

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng chừng thời gian do pháp lý pháp luật, trong đó những quyền của tác giả, chủ chiếm hữu quyền tác giả, người thừa kế quyền tác giả được Nhà nước bảo hộ .Thời hạn bảo hộ được lao lý tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, hoàn toàn có thể xác lập về thời hạn bảo hộ như sau :

Bảo hộ vô thời hạn

Các quyền được pháp luật bảo hộ vô thời hạn là các quyền nhân thân gắn liền với tác giả không thể chuyển dịch, bao gồm: Quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kì hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả..

Bảo hộ có thời hạn

Các quyền so với tác phẩm được pháp lý bảo hộ có thời hạn gồm có quyền nhân thân hoàn toàn có thể vận động và di chuyển ( quyền công bố hoặc cho người khác công bố tác phẩm ) và những quyền gia tài. Theo pháp luật tại Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ có hai cách tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả :

– Đối với tác phẩm điện ảnh, sân khấu, mĩ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh : là những tác phẩm có thời hạn bảo hộ không tính theo nguyên tắc đời người .

+ Hiện nay, Nước Ta đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế WTO cũng như tham gia kí kết 1 số ít điều ước quốc tế song phương và đa phương tương quan đến quyền tác giả. Vì vậy, những pháp luật của pháp lý tương quan đến yếu tố này phải tương thích và thích hợp với những cam kết quốc tế, gồm có : Hiệp định về những góc nhìn tương quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ( Hiệp định TRIPs ), Công ước về bảo hộ những tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ ( Công ước Beme ) và Hiệp định thương mại Nước Ta – Hoa Kì ( BTA ) .+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mĩ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình. Việc xác lập thời hạn bảo hộ so với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mĩ thuật ứng dụng trong trường hợp này được hiểu là nếu tác phẩm đó đã được công bố trong vòng 25 năm kể từ khi tác phẩm được định hình trên một hình thái vật chất thì thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm ; nếu càng công bố muộn thì thời hạn bảo hộ sẽ ít đi .

Ví dụ : Tác phẩm đã được định hình nhưng đến năm thứ 40 tác giả mới công bố thì thời hạn bảo hộ chỉ còn sáu mươi năm kể từ khi công bố .

+ Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn bảo hộ được tính từ khi tác phẩm đó được định hình. Việc xác định thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu trong trường hợp này được hiểu là nếu tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu đã được định hình theo hình thái vật chất nhất định nhưng chưa được công bố thì thời điểm bắt đầu để xác định thời hạn bảo hộ (năm mươi năm) là thời điểm tác phẩm đó được định hình. Nếu hết năm mươi năm đó tác phẩm mới được công bố thì sẽ không được bảo hộ nữa.

+ Tác phẩm khuyết danh là tác phẩm mà tác giả không thay mặt đứng tên trên tác phẩm đó hoặc hoặc chỉ đề kí hiệu trên tác phẩm nhưng kí hiệu đó không đủ cơ sở để xác lập đúng mực về tác giả của tác phẩm. Trong thời hạn trên, người được hưởng quyền so với tác phẩm khuyết danh là Nhà nước, trong trường hơp tác phẩm khuyết danh cho những tổ chức triển khai, cá thể đang quản lí thì tổ chức triển khai, cá thể đó được hưởng quyền so với tác phẩm .

Khi những thông tin về tác giả Open trong thời hạn năm mươi năm kể từ khi tác phẩm khuyết danh được công bố lần tiên phong đủ để xác lập danh tính của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khuyết danh thì những quyền so với tác phẩm đó thuộc về họ và sẽ được bảo hộ kể từ ngày danh tính của họ được xác lập cho đến năm mươi năm sau khi họ chết ( nếu tác phẩm khuyết danh đó không thuộc tác phẩm điện ảnh, sân khấu, mĩ thuật ứng dụng ) .

– Đối với tác phẩm di cảo thì thời hạn bảo hộ là năm mươi năm kể từ khi tác phẩm đó được công bố lần tiên phong. “ di cảo ” được hiểu là bản thảo tác phẩm của người chết để lại. Theo đó, hoàn toàn có thể hiểu tác phẩm di cảo là tác phẩm chỉ được phát hiện sau khi tác giả của tác phẩm đã chết. Vì vậy, khi tác giả còn sống thì tác phẩm đã được định hình theo hình thái vật chất nhất định nhưng chưa ai biết về tác phẩm đó nên thời hạn bảo hộ so với tác phẩm này không được xác lập theo thời gian tác phẩm được định hình .

– Đối với tác phẩm thuộc những mô hình khác thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc sống tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Trong đó, so với tác phẩm do một tác giả phát minh sáng tạo thì thời gian khởi đầu để tính năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết là thời gian tác giả đó chết hoặc được coi là đã chết. Đối với tác phẩm do những đồng tác giả cùng phát minh sáng tạo thì thời gian mở màn để tính năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết là thời gian tác giả ở đầu cuối chết hoặc được coi là đã chết .Việc pháp lý pháp luật về bảo hộ quyền tác giả năm mươi năm sau khi tác giả chết nhằm mục đích xác lập quyền để lại thừa kế của tác giả so với tác phẩm cho những người thừa kế của họ. Vì vậy, khi tác giả chết quyền tác giả cũng là loại di sản thừa kế và được vận động và di chuyển theo pháp luật của pháp lý thừa kế .

Lưu ý, Thời hạn bảo hộ theo quy định nêu trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Trên đây là nội dung Thời hạn bảo hộ quyền tác giả Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm : Phân loại tác phẩm

Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB