MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Những bài văn khấn rằm tháng Giêng ý nghĩa và chuẩn nhất


Bình An   –  
Thứ hai, 18/02/2019 09 : 00 ( GMT + 7 )

Lễ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam.

Những bài văn khấn rằm tháng Giêng ý nghĩa và chuẩn nhất
Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt thường sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên tại nhà và lên chùa cầu bình an.

Trong ngày này, những mái ấm gia đình người Việt lại sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên, hoặc lên chùa cầu bình an, suôn sẻ cho năm mới .

Dưới đây là văn khấn cúng Rằm tháng Giêng tại nhà riêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hoá Thông tin) các gia đình có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần )Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần .Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần .Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại .Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … … … … … … … ..Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … ..Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án .Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin những ngài rất linh nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật .Chúng con kính mời những những cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ … … … … … …. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật .

Chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần và vái 3 vái).

–  Văn khấn ngày rằm cúng thổ công và các vị thần (đối với những gia đình có bàn thờ các vị thần tài, hoặc các cơ quan, doanh nghiệp có bàn thờ thổ công, các vị thần):

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần .Con kính lạy ngài Đông Thần QuânCon kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long MạchCon kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thầnCon kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thầnCon kính lạy những Tôn thần quản lý trong khu vực này .Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … … …Ngụ tại : … … … … … … … … … … … …

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin những Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an nhàn việc làm hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )

Source: https://suanha.org
Category : Tư Vấn

Hotline 24/7: