MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Văn khấn giao thừa Quý Mão 2023 ngoài trời, trong nhà chuẩn

Văn khấn giao thừa Quý Mão 2023 ngoài trời, trong nhà chuẩn

Văn khấn là điều không thể thiếu trong cúng giao thừa năm mới. Cùng tìm hiểu bộ văn khấn giao thừa trong nhà, ngoài trời, thần tài, thổ công chuẩn 2023 nhá.

Cúng giao thừa mang ý nghĩa xua đuổi những điềm xấu, điều rủi ro xấu của năm cũ, chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới. Văn khấn là điều không hề thiếu trong. Cùng tìm hiểu và khám phá bộ văn khấn giao thừa trong nhà, ngoài trời, thần tài, ông thổ ông địa chuẩn 2023 nhé !

1Văn khấn giao thừa trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .Kính lạy : Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý trong khu vực nàyCác Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh .Nay là giờ phút Giao thừa năm Quý Mão 2023Chúng con là : … … … … … … … … … … … … ..Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … ..Phút Giao thừa vừa tới, nay theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh .Chúng con kính mời : Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa .Ngài định Phúc Táo quân .Ngài Phúc Đức chính Thần .Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần .Ngài Bản Gia Táo Quân .Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý trong khu vực này .Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật .Chúng con lại kính mời : những cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh, cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật .Chúng con lại kính mời những vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng và thưởng thức Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật .Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái, trú dạ cát tường như ý. Độ cho chúng con mọi duyên thuận tiện, việc làm hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng .Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .Cẩn cáo .

Văn khấn giao thừa trong nhà

2Văn khấn giao thừa ngoài nhà

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Kính lạy :- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần .- Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan .- Tân niên Ngô Vương hành khiển ; Hứa Tào phán quan năm Quý Mão 2023- Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thầnNay là phút giao thừa giữa năm Nhâm Dần và năm Quý MãoChúng con là …………….., Tuổi : ………..Ngụ tại ………………………………………….Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh .Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, những Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh quản lý ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật .Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái, trú dạ cát tường như ý. Độ cho chúng con mọi duyên thuận tiện, việc làm hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng .Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám .Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng tỏ .( Lạy 3 lạy )

Văn khấn giao thừa ngoài nhà

3Văn khấn giao thừa thần tài 2023

Nam mô A-di-đà PhậtNam mô A-di-đà PhậtNam mô A-di-đà PhậtNay phút giao thừa năm cũ Nhâm Dần với năm mới Quý MãoChúng con là : … sinh năm : …Hành canh : … … … … tuổi ( ví dụ : 65 tuổi )Ngụ tại số nhà … … …, ấp / thành phố … … … … … … … … … … … … … … .., xã / phường … … … … … … … … … …. …., Q. / huyện / thành phố … … … .., tỉnh / thành phố … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh .Chúng con kính mời : Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, những ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh quản lý ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật .

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý, bốn mùa được bình an, nhà đạo hưng long, thịnh vượng .Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám .Nam mô A-di-đà PhậtNam mô A-di-đà PhậtNam mô A-di-đà Phật

Văn khấn giao thừa thần tài

4Văn khấn giao thừa thổ công 2023

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần )Kính lạy :Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn PhậtHoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn ThầnNgài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại VươngNgài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý trong khu vực nàyCác Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên LinhNay là giờ phút giao thừa năm Quý Mão 2023Chúng con là : … … … … … … … … … … … … ..Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … … … … ..Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnhChúng con kính mời :Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại VươngNgài bản xứ Thần Linh Thổ địaNgài định Phúc Táo quânNgài Phúc Đức chính ThầnCác Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thầnNgài Bản Gia Táo QuânCác ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tổng thể những Thần linh quản lý trong khu vực nàyCúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vậtChúng con lại kính mời : Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật .Chúng con lại kính mời : Các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng và thưởng thức Tôn Thần, thụ hưởng lễ vậtNguyện cho chúng con : Minh niên khang thái, vạn sự cát tường như ý. Độ cho chúng con mọi duyên thuận tiện, việc làm hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứngDãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giámNam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần ) .

Văn khấn giao thừa thổ công

5Văn khấn giao thừa ông bà tổ tiên

Nam Mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần .- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần .- Con kính lạy những ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương .- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần .- Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng toàn bộ những vị thần linh quản lý trong xứ này .- Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão 2023Tín chủ ( chúng ) con là : …Ngụ tại …Trước án kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới .Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên cuối năm, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh .Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự suôn sẻ, vạn sự tốt đẹp, luôn luôn mạnh khỏe, mái ấm gia đình hòa thuận .Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì .Nam Mô A-di-đà Phật ( 3 lần, 3 lạy ) .Tham khảo thêm : Văn khấn chuẩn đón ông bà tổ tiên

Văn khấn giao thừa ông bà tổ tiên

Xem thêm: Tư Vấn Tâm Lý

Trên đây là Văn khấn giao thừa Quý Mão 2023 ngoài trời, trong nhà chuẩn mà Bách hoá XANH đã tổng hợp được. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn!

Mua trái cây tươi ngon tại Bách hóa XANH để cúng giao thừa năm mới nhé:

Bách hóa XANH

Source: https://suanha.org
Category : Tư Vấn

Hotline 24/7: