MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

tranh sơn dầu in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Vải lanh là một trong những loại vải nền truyền thống ưa thích dành cho tranh sơn dầu.

Linen fabric is one of the preferred traditional supports for oil painting.

WikiMatrix

Đây là một vài bức tranh sơn dầu của cháu.

This is some of my oil pastels.

OpenSubtitles2018. v3

Màu sắc sinh động không chỉ thể hiện trên những bức tranh sơn dầu.

Vivid colors are seen not just on canvases.

jw2019

Khi trở về Toronto, ông đã sáng tác hơn 100 bức tranh sơn dầu từ những bản phác thảo.

Upon his return to Toronto, he produced more than one hundred oil paintings from these sketches.

WikiMatrix

Tưởng tượng Van Gogh được sinh ra trước khi công nghệ của tranh sơn dầu.

Imagine Van Gogh being born before the technologies of cheap oil paints.

QED

Canvas (bề mặt vẽ tranh sơn dầu phổ biến) bắt nguồn từ Venezia trong đầu thời phục hưng.

Canvases (the common painting surface) originated in Venice during the early Renaissance.

WikiMatrix

Ở đây hãy đặt kích cỡ của chổi cần dùng để mô phỏng tranh sơn dầu

Set here the brush size to use for simulating the oil painting

KDE40. 1

Đó là tranh sơn dầu vẽ hình con gà đấy..

It’s about mating

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đã bắt đầu vẽ tranh sơn dầu.

She has taken to painting in oils.

Tatoeba-2020. 08

Phần bổ sung hiệu ứng ảnh tranh sơn dầu cho digiKam

An oil painting image effect plugin for digiKam

KDE40. 1

Tranh sơn dầu sao?

Oil Pastels!

OpenSubtitles2018. v3

Vậy tác phẩm của Picasso cũng không phải vì nó chỉ là bức tranh sơn dầu thôi, đúng không?

Oh, so Picasso is not art because it’s oil paint.

ted2019

Đôi khi một vài nét vẽ được thêm vào các bản in để trông giống tranh sơn dầu hơn.

Sometimes a few brush strokes are added to the prints to give them a more authentic oil-painting look.

WikiMatrix

Ngày nay, mát-tít được dùng trong véc-ni bảo vệ tranh sơn dầu, đồ gỗ, và nhạc cụ.

Today, mastic is found in varnishes that protect oil paintings, furniture, and musical instruments.

jw2019

Hầu tước Cornwallis đầu hàng (tiếng Anh: Surrender of Lord Cornwallis) là một bức tranh sơn dầu của John Trumbull.

The Surrender of Lord Cornwallis is an oil painting by John Trumbull.

WikiMatrix

“Về truyền pháp và phong tục trong tranh sơn dầu của Nhật Bản: Phong cảnh phun nước của Sesshū năm 1495″.

“Of Modes and Manners in Japanese Ink Painting: Sesshū’s “Splashed Ink Landscape” of 1495″.

WikiMatrix

Bà đã học piano và học vẽ tranh sơn dầu, mà bà sẽ tập trung trở thành một nghệ sĩ.

She took piano lessons and learned oil painting, which would become her focus as an artist.

WikiMatrix

Makoumbou đã bắt đầu sáng tác nghệ thuật từ năm 1989, ban đầu là bức tranh sơn dầu được làm bằng dao.

Makoumbou has been creating art since 1989, originally oil paintings made with a knife.

WikiMatrix

Bức tranh sơn dầu từ thế kỷ 19 làm mặt bìa trước được Plant mua trong một cửa hàng bán đồ cổ ở Reading, Berkshire, Anh.

The 19th-century rustic oil painting on the front of the album was purchased from an antique shop in Reading, Berkshire by Plant.

WikiMatrix

Hậu quả là tới năm 1930, đã có người lo ngại cả tranh sơn dầu lẫn tranh màu nước của ông đều đang bị phai màu.

By 1930, there was concern that both his oils and his watercolours were fading.

WikiMatrix

Ngôi đền có bức tranh sơn dầu được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tìm thấy trong các nhà thờ thời Trung cổ phương Tây.

The temple contains oil paintings that were inspired by art found in Western medieval churches.

WikiMatrix

Có lẽ bà ấy không quen với quá trình chụp khi mà phải dành phần lớn cuộc đời ngồi làm mẫu cho tranh sơn dầu.

She probably wasn’t familiar with the process having spent most of her life sitting for oil paintings.

OpenSubtitles2018. v3

Trong clip dài 100 giây thứ ba, Raul và những người Venezuelan hỏi tại sao Leslie không có một bức tranh sơn dầu lớn trong văn phòng của mình.

In the third 100-second clip, Raul and the Venezuelans question why Leslie does not have a giant oil painting of herself in her office.

WikiMatrix

Source: https://suanha.org
Category : Sơn Nhà

Hotline 24/7: