MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang (Bac Giang Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Hiện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh toạ lạc tại địa chỉ: số 52 – Ngô Gia Tự – TP.Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang (theo trang website: https://sldtbxh.bacgiang.gov.vn/).

sở lao động thương binh xã hội bắc giang

Sơ nét về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang có tính năng tham mưu, giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh triển khai tính năng quản trị Nhà nước về những nghành nghề dịch vụ : việc làm, dạy nghề, lao động ; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội ( bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội thất nghiệp ) ; an toàn lao động, người có công ; bảo trợ xã hội ; bảo vệ và chăm nom trẻ nhỏ, bình đẳng giới ; phòng chống tệ nạn xã hội ( gọi chung là nghành nghề dịch vụ lao động, người có công và xã hội ) ; về những dịch vụ công thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Sở và thực thi 1 số ít trách nhiệm, quyền hạn khác theo sự phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và theo lao lý của pháp lý .

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang với việc quản lý người lao động

* Đối với việc quản lý lao động người nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang có thẩm quyền giải quyết các thủ tục cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

* Đối với việc quản trị lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng, thì Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm, quyền hạn sau :
– Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi việc đưa người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trên địa phận tỉnh theo lao lý của pháp lý ;
– Tuyên truyền, thông dụng chủ trương, chủ trương, pháp lý của nhà nước về người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;
– Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực thi công tác làm việc đào tạo và giảng dạy nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi thao tác ở quốc tế thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Sở ;
– Hướng dẫn và kiểm tra việc ĐK hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động trên địa phận tỉnh đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng cá thể ; giám sát việc thực thi hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hình thức thực tập nâng cao kinh nghiệm tay nghề ;
– Thống kê số lượng những doanh nghiệp hoạt động giải trí đưa người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng trên địa phận tỉnh ; số lượng người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;
– Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động quốc tế quay trở lại nước nhu yếu tuyển dụng lao động trong nước ; hướng dẫn, ra mắt người lao động ĐK tìm việc làm ;
– Chủ trì phối hợp với những cơ quan có tương quan xử lý những nhu yếu, đề xuất kiến nghị của những tổ chức triển khai và cá thể trong nghành nghề dịch vụ người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo thẩm quyền ;

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang xử lý những thủ tục cấp giấy phép lao động cho người quốc tế sau :
+ Cấp mới giấy phép lao động cho người quốc tế
+ Cấp lại giấy phép lao động cho người quốc tế

+ Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

+ Thu hồi giấy phép lao động của người quốc tế
+ Giải trình nhu yếu, biến hóa nhu yếu sử dụng người lao động quốc tế
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang là cơ quan chịu sự chỉ huy, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về trình độ, nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Sở qua số điện thoại cảm ứng : 02043.854240 .

3/5 – ( 3 bầu chọn )

Source: https://suanha.org
Category : Điện Thoại

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB