MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Thị trường chứng quyền 19/10/2022: Thị trường đang phân hóa mạnh | Vietstock

Thị trường chứng quyền 19/10/2022 : Thị trường đang phân hóa mạnh
Kết thúc phiên thanh toán giao dịch ngày 18/10/2022, toàn thị trường có 57 mã tăng, 45 mã giảm và 41 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 1.01 triệu đơn vị chức năng .
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2022, toàn thị trường có 57 mã tăng, 45 mã giảm và 41 mã tham chiếu.

Thị trường chứng quyền ghi nhận phiên phân hóa mạnh trước tâm ý thận trọng của nhà đầu tư. Ở chiều tăng, sắc xanh ghi nhận tại những chứng quyền Ngân Hàng Á Châu, FPT, MSN, VJC, VNM và VRE. Trong đó, chứng quyền MSN và VRE Open nhiều mã tăng mạnh trên 20 %, những chứng quyền còn lại tăng quanh 10 % .
Ở chiều giảm, chứng quyền VHM giao dịch ngược chiều với gia tài cơ sở, với mức giảm hơn 10 %. Ngoài ra những chứng quyền STB, NVL, MWG, MBB, KDH và HPG cũng liên tục có phiên kiểm soát và điều chỉnh .
Khối lượng thanh toán giao dịch toàn thị trường trong phiên ngày hôm nay đạt 31.06 triệu đơn vị chức năng, giảm 30.35 % ; giá trị thanh toán giao dịch đạt 6.27 tỷ đồng, giảm 0.62 % so với phiên trước. Trong đó, CSTB2217 là mã đứng vị trí số 1 thị trường về khối lượng, CSTB2220 đứng vị trí số 1 về giá trị thanh toán giao dịch .
Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên ngày hôm nay với tổng mức mua ròng đạt 1.01 triệu đơn vị chức năng. Trong đó, CHPG2201 và CMSN2209 là hai mã được mua ròng nhiều nhất .
Số lượng chứng quyền toàn thị trường trong phiên ngày hôm nay giảm từ 149 mã xuống còn 143 mã do có 6 mã chứng quyền của MBS hủy niêm yết do sắp đáo hạn .
Công ty chứng khoán KIS hiện đang là tổ chức triển khai phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường với 64 mã, theo sau là SSI với 28 mã, HSC với 18 mã, VND với 16 mã, VCSC với 7 mã, MBS với 5 mã, BSC với 5 mã .
Nhóm chứng quyền thuộc KIS đang chiếm 39.8 % khối lượng thanh toán giao dịch toàn thị trường, SSI chiếm 27.9 %, HSC chiếm 14.9 %, VND chiếm 14 %, MBS chiếm 2.4 %, VCSC chiếm 0.8 %, BSC chiếm 0.7 % .

Nguồn : VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN
Dựa trên phương pháp định giá tương thích với thời gian khởi đầu là ngày 19/10/2022, mức giá hài hòa và hợp lý của những chứng quyền đang được thanh toán giao dịch trên thị trường được biểu lộ như sau :

Nguồn : VietstockFinance
Lưu ý : Ngân sách chi tiêu thời cơ trong quy mô định giá được kiểm soát và điều chỉnh để tương thích với thị trường Nước Ta. Cụ thể, lãi suất vay tín phiếu phi rủi ro đáng tiếc ( tín phiếu nhà nước ) sẽ được sửa chữa thay thế bằng lãi suất vay tiền gửi trung bình của những ngân hàng nhà nước lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn tương thích với từng loại chứng quyền .

Theo định giá trên, CPDR2205 và CTPB2206 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì dịch chuyển tăng / giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CVNM2205 và CTPB2205 là hai mã chứng quyền có tỷ suất effective gearing cao nhất thị trường .
Bộ phận Phân tích Kinh tế và Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
FILI

Source: https://suanha.org
Category : Thị Trường

Alternate Text Gọi ngay