MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

HỢP ĐỒNG PHẦN TUONG RAO – HVHNT-A BUU ppsx

Ngày đăng : 07/08/2014, 09 : 20

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc * * * HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHÂN CÔNG Công trình: Trụ sở Hội Văn Học Nghệ Thuật Hạng mục: Nhà làm việc, nhà xe, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục phụ trợ Địa điểm : TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2010, tại văn phòng Cty TNHH CN và ĐT Nam Thắng, chúng tôi gồm có: ĐẠI DIỆN BÊN A: Công ty TNHH ĐT và CN Nam Thắng. Địa chỉ: K5/35 Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, T.P Đà Nẵng. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hậu Chức Vụ: Giám Đốc. ĐT: 0511.3933929 Fax: 0511.3933929. MST: 0400567467. Số TK: 2001201112597 Tại Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Hải Châu. ĐẠI DIỆN BÊN B: Ông:Võ Tấn Bữu Chức vụ: Đội trưởng. Địa chỉ: Tổ 11- TT Hà Lam- Thăng Bình- tỉnh Quảng Nam. Số ĐT: 0972838012 Số CMND: 205272799, cấp ngày11/03/2003 tại C.A Quảng Nam Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán phần nhân công, công trình Trụ sở Hội Văn Học Nghệ Thuật bao gồm các điều khoản sau: Điều I: Khối lượng, chất lượng, an toàn lao động 1.Khối lượng Phần Tường rào cổng ngõ. Toàn bộ phần nhân công thực hiện theo hồ sơ thiết kế. Những phần việc ngoài hồ sơ thiết kế thì bên A sẽ tính vào chi phí phát sinh. 2.Chất lượng: Yêu cầu Đội thi công đúng theo yêu cầu của Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật mà bên A giao, tuân thủ các Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, văn bản quy định chất lượng do nhà nước ban hành và theo yêu cầu của bên A. 3.An toàn lao động: Trong thi công phải thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong quá trình thi công trong khu vực công trường. Đội trưởng có trách nhiệm quản lý và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì xảy ra trên công trường do đội thi công gây ra về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Trước khi vào công trình công nhân phải mặc đồ bảo hộ lao động do bên A cấp, nếu không mặc sẽ không được vào thi công. Bên B có trách nhiệm bảo quản đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị vật tư của bên A. Điều II: Thời gian +Khởi công: Thời gian thi công công trình là 80 ngày (Kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày khởi công công trình. Nếu hoàn thành công trình trễ so với thời hạn hợp đồng sẽ bị phạt 1.000.000 đồng/ngày (trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt). Điều III: Đơn giá, hình thức thanh toán, thời gian thanh toán: 1.Đơn giá:. Giá trị hợp đồng: Phần mương thoát nước: 110.000/m (Bằng chữ: Một trăm mươi nghìn đồng trên mét ) – Giá hợp đồng nhân công trên là trọn gói để thực hiện hoàn thành công trình theo yêu cầu của Điều II hợp đồng này, bao gồm các công việc sau: Đào đất móng, btông lót móng, xây móng đá hộc và xây tường rào đá chẻ, Xây trát và đổ bê tông trụ cổng. Khối lượng được tính theo thực tế. 2. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 3. Thời gian thanh toán: Trong vòng 2 ngày kể từ Bên A nhận được yêu cầu thanh toán của bên B, bên A sẽ thanh toán giá trị tương ứng với 80% khối lượng đã thi công có xác nhận của kỹ thuật bên A phụ trách vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Bên A sẽ thanh toán giá trị tương ứng với 95% giá trị hợp đồng sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Bên A giữ lại 5% giá trị hợp đồng trong thời gian bảo hành công trình (12 tháng). Nếu trong thời gian bảo hành công trình khi bên A yêu cầu cho bên B thực hiện công tác bảo hành mà bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo yêu cầu thì bên A không thanh toán số tiền 5% nói trên. Điều IV: Trách nhiệm giữa các bên: 1. Trách nhiệm bên A: – Cử cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác kỹ thuật, chất lượng, theo dõi việc thực hiện công việc trên công trình của bên B. – Toàn bộ hệ cây chống, cốtpha, dàn giáo thi công bên A cung cấp cho bên B. – Cung cấp đầy đủ vật liệu, vật tư theo tiến độ yêu cầu của công trình. – Bên A có trách nhiệm cung cấp nguồn điện, nước phục vụ cho công tác thi công công trình. – Trong quá trình thi công, nếu bên B không thực hiện theo đúng yêu cầu của hợp đồng thì bên A có quyền đình chỉ thi công và bên B phải bồi thường thiệt hại theo giá trị mà bên B gây ra cho bên A. 2. Trách nhiệm bên B: – Đảm bảo đủ nguồn lực (trung bình 10 người/ngày) để thực hiện công việc theo đúng yêu cầu về tiến độ của hợp đồng. – Bên B có trách nhiệm huy động máy móc thiết bị thi công gồm: Máy trộn bê tông, máy đầm, máy cắt, máy khoan, xe rùa, cuốc xẻng các loại, nhiên liệu phục vụ máy móc thi công – Bên B có trách nhiệm bảo quản theo đúng quy định vật tư, vật liệu do bên A cung cấp, sử dụng tránh lãng phí. – Bên B phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Bản vẽ thiết kế về kích thước hình học, số học và chịu trách nhiệm cho từng phần công việc mà bên B thực hiện (ví dụ: Thi công phần thô phải đảm bảo độ chính xác cho từng cấu kiện để thực hiện công tác tiếp theo mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng, nếu không đảm bảo yêu cầu thì bên B chịu kinh phí khác phục, sửa chữa). – Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự trong và khu vực lân cận công trình. Trong giờ lao động nếu xảy ra sự cố mất vật tư, thiết bị thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường với giá trị gấp 5 lần và bị quy trách nhiệm về những mất mát của công trình đã xảy ra trước đó. Điều V: Cam kết Hai bên A- B cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong bản hợp đồng này, trong quá trình thực hiện có vướng mắc hai bên cùng thương lượng và giải quyết. Nếu bên nào vi phạm thì phải bồi thường hợp đồng cho bên kia theo quy định pháp luật. Hợp đồng đựơc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B . Tổ 1 1- TT Hà Lam- Thăng Bình- tỉnh Quảng Nam. Số ĐT: 0972838012 Số CMND: 205272799, cấp ngày11/03/2003 tại C.A Quảng Nam Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán phần. Phần mương thoát nước: 110.000/m (Bằng chữ: Một trăm mươi nghìn đồng trên mét ) – Giá hợp đồng nhân công trên là trọn gói để thực hiện hoàn thành công trình theo yêu cầu của Điều II hợp đồng. hạn hợp đồng sẽ bị phạt 1.000.000 đồng/ ngày (trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt). Điều III: Đơn giá, hình thức thanh toán, thời gian thanh toán: 1.Đơn giá:. Giá trị hợp đồng:

– Xem thêm –

Xem thêm: HỢP ĐỒNG PHẦN TUONG RAO – HVHNT-A BUU ppsx, HỢP ĐỒNG PHẦN TUONG RAO – HVHNT-A BUU ppsx,

Source: https://suanha.org
Category : Sửa Nhà

Alternate Text Gọi ngay