MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

‎Trình dịch cuộc gọi điện thoại

Ứng dụng này sẽ chuyển đổi giọng nói của cả hai người gọi trong khi gọi.
Bạn có thể gọi cả hai điện thoại di động và điện thoại cố định.
Bạn có thể gọi đến tất cả các nước trên thế giới.
Dịch được thực hiện trong 29 ngôn ngữ phổ biến.
bài phát biểu của bạn sẽ được dịch sang ngôn ngữ của người nhận cuộc gọi.
giọng nói của người gọi của bạn sẽ được dịch sang ngôn ngữ của bạn.
#VALUE!
Ứng dụng này sẽ giúp đỡ trong một tình huống khó khăn.
– giúp giải quyết các vấn đề du lịch
– giúp giải quyết các nhiệm vụ kinh doanh cấp bách với người nước ngoài
– giúp đỡ trong việc giao tiếp với bạn bè ở nước ngoài

gọi mà không sợ
– đó là tin
Chi tiết về cuộc nói chuyện chỉ dành cho bạn. Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu nói chuyện.
– đó là một cách tiết kiệm
Rất nhiều rẻ hơn so với các cuộc gọi chuyển vùng. Gọi chi phí từ $ 0.2 mỗi phút.
– Điều này rõ ràng
Toàn bộ cuộc đối thoại và dịch được phát sóng trên màn hình với văn bản để kiểm soát tốt hơn.

*** CÁCH SỬ DỤNG ***
1) Cài đặt ứng dụng này cho chính mình
2) Đăng ký và tạo tài khoản ứng dụng.
3) Thêm tiền để cân bằng thông qua mua trong ứng dụng.
4) Chọn ngôn ngữ của bạn.
5) Chọn ngôn ngữ của người mà bạn đang gọi.
6) Chọn quốc gia bạn đang gọi.
7) Nhập số điện thoại.
8) Thực hiện cuộc gọi.
9) Nói đến lượt nó, nếu như trên một máy bộ đàm

Cuộc đối thoại sẽ được dịch cho cả hai bạn – người gọi và callee, vì vậy bạn có thể nói chuyện với một ai đó ở các nước khác nhau không nói ngôn ngữ của bạn.

*** QUAN TRỌNG ***
• Không cần phải cài đặt ứng dụng cho một người bạn đang gọi!
• Giá phút trò chuyện sẽ được hiển thị trước khi cuộc gọi tùy thuộc vào hãng điện thoại hoặc quốc gia bạn đang gọi.
• nói chuyện của bạn sẽ được dịch bởi dịch máy như vậy sẽ có sự chậm trễ trong 1-2 giây giữa cụm từ tùy thuộc vào chiều dài của nó.
Để tránh sự chậm trễ cố gắng nói chuyện với những câu ngắn thay vì một dài.

*** Về Lingvanex Translator ***
Ghé thăm trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Lingvanex văn bản, âm thanh, lời nói, trang web và dịch tài liệu:
https://lingvanex.com/en/products/

Xem thêm: Đánh giá điện thoại Vsmart: Nguồn gốc, chất lượng và giá thành

Source: https://suanha.org
Category : Điện Thoại

Alternate Text Gọi ngay