MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Tài liệu Giáo án 5 tuổi – MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH pdf – Tài liệu text

Tài liệu Giáo án 5 tuổi – MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.29 KB, 4 trang )

MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
I. Mục đích yêu cầu:
– Dạy trẻ nói đúng tên và nói được công dụng chất liệu của một số đồ dùng trong
gia đình: nồi, chén, ca, ly, lược, phích.
– Dạy trẻ quan sát nhận xét được những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hai
đồ dùng (màu sắc, công dụng, chất liệu, cấu tạo).
– Phát triển các giác quan, ngôn ngữ.
– Giáo dục trẻ biết yêu quý những người lao động đã làm ra những đồ dùng đó và
biết giữ gìn cẩn thận, không làm rơi vở những đồ dễ vở (thuỷ tinh, sành sứ).
II. Chuẩn bị:
– Một nồi bằng nhôm.
– Một chén bằng sứ.
– Một ly bằng thuỷ tinh.
– Một ấm bằng nhôm.
– Tranh lô tô.
III. Hướng dẫn:
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định – giới thiệu:
Cô và các con cùng đọc bài đ
ồng dao “Đi cầu đi
quán”.
2. Đàm thoại:
– Cả lớp đọc.

– Cái nồi.
– Các con ơi! Hôm qua cô đi chợ mua đư
ợc rất
nhiều thứ, các con xem cô mua được gì?
– Cô giơ từng cái lên hỏi trẻ.
– Cô có cái gì đây?

– Thế cái nồi dùng để làm gì?
– Cái nồi được làm bằng gì?
– Đâu các con thử sờ xem có đúng b
ằng nhôm
không? Có màu gì?
– Cô còn mua được cái gì nữa?
– Cái chén dùng để làm gì?
– Chén này làm bằng gì?
– À chén này dùng làm bằng sứ rất dễ vở n
ên khi
các con sử dụng những đồ dùng này ph
ải cẩn thận
nhẹ nhàng.
– Khi có chén dùng để ăn cơm, vậy m
ình còn dùng
cái gì để xúc cơm ăn?
– Còn cái dĩa thì dùng để làm gì?
– Thế khi khát nước thì con dùng cái gì để uống?
– À, ly uống nước được dùng làm bằng gì v
ậy các
con?
– Còn đây là cái gì vậy các con?
– À, ấm nước được làm bằng gì?
– Cô còn có đồ dùng này các con xem là gì nhé?
– À, đúng rồi! Thế cái chảo dùng để làm gì?
– Thế ngoài những đồ d
ùng này ra thì các con còn
– Dùng để ăn cơm, nấu canh.
– Làm bằng nhôm.
– Màu trắng

– Cái chén.
– Ăn cơm.
– Bằng sứ.

– Dùng muỗng, đũa.
– Dùng để thức ăn.
– Con uống nước dùng ly.
– Làm bằng nhựa, thuỷ tinh.
– Ấm nước.
– Bằng nhôm.
– Cái chảo.
– Để chiên thức ăn.
– Là ca, tô
– Giống, đều làm bằng nhôm.
– Khác, nồi để nấu c
ơm, canh,
miệng nồi rộng to hơn, còn
ấm
dùng để đựng nư
ớc uống, miệng
ấm nhỏ hơn và có quai ở trên.
– Trong gia đình.
– Cho việc ăn uống.
– Nồi, chảo
– Bằng nhôm.
biết những đồ dùng gì nữa?
– Thế bây giờ các con nhìn xem giữa cái nồi v
à cái
ấm có những điểm gì giống và khác nhau.
– Cô có thể cho trẻ so sánh thêm giữa ly v

à cái
chén.

– Những đồ dùng mà các con vừa kể ra đó là nh
ững
đồ dùng ở đâu?
– Để phục vụ cho việc gì?
– Đó là những đồ dùng gì?
– Thế nồi với ấm, chảo được làm bằng gì?
– Còn ly, chén làm bằng gì?
– À, những đồ dùng này do nh
ững cô chú công
nhân làm ra vất vả, cực khổ, nên khi s
ử dụng
những đồ dùng như ly chén, các con ph
ải cẩn
thận không được làm rơi xuống đất và nh
ững đồ
dùng đó làm bằng thuỷ tinh, bằng sứ, sành rất là d

vở nên các con phải biết giữ gìn cẩn thận nhé.
* Trò chơi luyện tập:
– Trò chơi “Biến mất, xuất hiện”.
– Đọc thơ “Bắp cải xanh” rồi cô gắn lên b
ảng
khoảng 4-5 tranh cho trẻ nhìn sau
đó cho vài tranh
biến mất để cho trẻ đoán.
* Kết thúc:
Nhận xét – tuyên dương.

– Bằng thuỷ tinh, nhựa, sành, sứ

– Thế cái nồi dùng để làm gì ? – Cái nồi được làm bằng gì ? – Đâu những con thử sờ xem có đúng bằng nhômkhông ? Có màu gì ? – Cô còn mua được cái gì nữa ? – Cái chén dùng để làm gì ? – Chén này làm bằng gì ? – À chén này dùng làm bằng sứ rất dễ vở nên khicác con sử dụng những đồ dùng này phải cẩn thậnnhẹ nhàng. – Khi có chén dùng để ăn cơm, vậy mình còn dùngcái gì để xúc cơm ăn ? – Còn cái dĩa thì dùng để làm gì ? – Thế khi khát nước thì con dùng cái gì để uống ? – À, ly uống nước được dùng làm bằng gì vậy cáccon ? – Còn đây là cái gì vậy những con ? – À, ấm nước được làm bằng gì ? – Cô còn có đồ dùng này những con xem là gì nhé ? – À, đúng rồi ! Thế cái chảo dùng để làm gì ? – Thế ngoài những đồ dùng này ra thì những con còn – Dùng để ăn cơm, nấu canh. – Làm bằng nhôm. – Màu trắng – Cái chén. – Ăn cơm. – Bằng sứ. – Dùng muỗng, đũa. – Dùng để thức ăn. – Con uống nước dùng ly. – Làm bằng nhựa, thủy tinh. – Ấm nước. – Bằng nhôm. – Cái chảo. – Để chiên thức ăn. – Là ca, tô – Giống, đều làm bằng nhôm. – Khác, nồi để nấu cơm, canh, miệng nồi rộng to hơn, cònấmdùng để đựng nước uống, miệngấm nhỏ hơn và có quai ở trên. – Trong gia đình. – Cho việc ẩm thực ăn uống. – Nồi, chảo – Bằng nhôm. biết những đồ dùng gì nữa ? – Thế giờ đây những con nhìn xem giữa cái nồi và cáiấm có những điểm gì giống và khác nhau. – Cô hoàn toàn có thể cho trẻ so sánh thêm giữa ly và cáichén. – Những đồ dùng mà những con vừa kể ra đó là nhữngđồ dùng ở đâu ? – Để Giao hàng cho việc gì ? – Đó là những đồ dùng gì ? – Thế nồi với ấm, chảo được làm bằng gì ? – Còn ly, chén làm bằng gì ? – À, những đồ dùng này do những cô chú côngnhân làm ra khó khăn vất vả, cực khổ, nên khi sử dụngnhững đồ dùng như ly chén, những con phải cẩnthận không được làm rơi xuống đất và những đồdùng đó làm bằng thủy tinh, bằng sứ, sành rất là dvở nên những con phải biết giữ gìn cẩn trọng nhé. * Trò chơi rèn luyện : – Trò chơi ” Biến mất, Open “. – Đọc thơ ” Bắp cải xanh ” rồi cô gắn lên bảngkhoảng 4-5 tranh cho trẻ nhìn sauđó cho vài tranhbiến mất để cho trẻ đoán. * Kết thúc : Nhận xét – tuyên dương. – Bằng thủy tinh, nhựa, sành, sứ

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424