MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Đặc tính và bảng giá sơn dầu chống rỉ kim loại

DÒNG SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm

Bao Bì

Giá trước VAT

10% VAT

GIÁ SAU VAT

Sơn dầu
TOA

SƠN DẦU TOA MANDARIN DUCK
Sơn dầu Toa con vịt Bóng cao cấp
Khô nhanh, độ phủ cao
Màng sơn bóng đẹp
Chống nấm mốc
Không sử dụng chì và thủy ngân
(Các màu thông thường)

17.5 L

1,436,000

143,600

1,579,600

3 L

257,000

25,700

282,700

800 ml

76,000

7,600

83,600

375 ml

40,000

4,000

44,000

SƠN DẦU TOA MANDARIN DUCK
Sơn dầu Toa con vịt Bóng cao cấp
Khô nhanh, độ phủ cao
Màng sơn bóng đẹp
Chống nấm mốc
Không sử dụng chì và thủy ngân
(Các màu đặc biệt : MD000, MD111, MD222, MD335, MD336, MD444, MD445)

17.5 L

1,558,000

155,800

1,713,800

3 L

279,000

27,900

306,900

800 ml

83,000

8,300

91,300

375 ml

43,000

4,300

47,300

SƠN DẦU TOA HOMECOTE
Sơn dầu bóng cao cấp HOMECOTE
Khô nhanh, độ phủ cao
Màng sơn bóng đẹp
Chống nấm mốc
Không sử dụng chì và thủy ngân
(Các màu thông thường)

17.5 L

1,436,000

143,600

1,579,600

3 L

257,000

25,700

282,700

800 ml

76,000

7,600

83,600

375 ml

40,000

4,000

44,000

SƠN DẦU TOA HOMECOTE
Sơn dầu bóng cao cấp HOMECOTE
Khô nhanh, độ phủ cao
Màng sơn bóng đẹp
Chống nấm mốc
Không sử dụng chì và thủy ngân
(Các màu đặc biệt : HE000, HE100, HE210, HE232, HE444, HE620)

17.5 L

1,558,000

155,800

1,713,800

3 L

279,000

27,900

306,900

800 ml

83,000

8,300

91,300

375 ml

43,000

4,300

47,300

Sơn Lót
CHỐNG RỈ TOA

SƠN LÓT CHỐNG RỈ TOA MANDARIN DUCK
Sơn lót chống rỉ màu Đỏ CON VỊT
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

917,000

91,700

1,008,700

3 L

174,000

17,400

191,400

800 ml

50,000

5,000

55,000

375 ml

32,000

3,200

35,200

SƠN LÓT CHỐNG RỈ TOA MANDARIN DUCK
Sơn lót chống rỉ màu Xám CON VỊT
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

917,000

91,700

1,008,700

3 L

174,000

17,400

191,400

800 ml

       50,000  

5,000

55,000

375 ml

32,000

3,200

35,200

SƠN LÓT CHỐNG RỈ TOA HOMECOTE
Sơn lót chống rỉ màu Đỏ HOMECOTE
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

917,000

91,700

1,008,700

3 L

174,000

17,400

191,400

800 ml

50,000

5,000

55,000

375 ml

32,000

3,200

35,200

SƠN LÓT CHỐNG RỈ TOA HOMECOTE
Sơn lót chống rỉ màu Xám HOMECOTE
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

917,000

91,700

1,008,700

3 L

174,000

17,400

191,400

800 ml

50,000

5,000

55,000

375 ml

32,000

3,200

35,200

Toa Sơn lót chống rỉ màu Đỏ
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

1,032,000

103,200

1,135,200

3 L

196,000

19,600

215,600

800 ml

58,000

5,800

63,800

Toa Sơn lót chống rỉ màu Xám
Khô nhanh, độ phủ cao, bám dính tốt,
Không sử dụng Chì & Thủy Ngân

17.5 L

1,032,000

103,200

1,135,200

3 L

196,000

19,600

215,600

800 ml

58,000

5,800

63,800

SƠN KẼM
 TOA 2 IN 1

Sơn kẽm Toa 2 in 1 : Sơn trên sắt kẽm kim loại mạ kẽm, sắt, inox : sơn lót và sơn phủ trong 1, màng sơn cứng chắc, bám dính tốt, khô nhanh

3 L

383,000

38,300

421,300

800 ml

107,000

10,700

117,700

375 ml

56,000

5,600

61,600

Sơn kẽm Toa 2 in 1: Sơn trên kim loại mạ kẽm, sắt, inox: sơn lót và sơn phủ trong 1, màng sơn cứng chắc, bám dính tốt, khô nhanh
(Các màu đặc biệt : MD000, MD335, MD336, MD444, MD445)

3 L

431,000

43,100

474,100

800 ml

127,000

12,700

139,700

375 ml

62,000

6,200

68,200

Sơn kẽm Toa 2 in 1: Sơn trên kim loại mạ kẽm, sắt, inox: sơn lót và sơn phủ trong 1, màng sơn cứng chắc, bám dính tốt, khô nhanh
(Các màu đặc biệt : MD111, MD222)

3 L

 

800 ml

 

375 ml

 

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB