MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection
Ngày phát hành : 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724 / VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng nhà nước

Ngày ban hành: 22/06/2022

Bạn đang đọc: Dịch vụ công trực tuyến

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày phát hành : 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241 – CV / BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB
Ngày phát hành : 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 18/6/2022 )
Ngày phát hành : 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771 / CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131 – TT / PMP của công ty CP Pymepharco
Ngày phát hành : 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
Ngày phát hành : 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
Ngày phát hành : 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận tự tạo
Ngày phát hành : 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng chống, dịch Covid-19
Ngày phát hành : 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể những khu cách ly tập trung chuyên sâu trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương thế Covid-19 tỉnh Bình Phước ( tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long )
Ngày phát hành : 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác làm việc tuyên truyền
Ngày phát hành : 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( Moderna ) mũi 2 đợt 5 cho trẻ nhỏ từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022
Ngày phát hành : 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp đón và tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày phát hành : 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 11/6/2022 )
Ngày phát hành : 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Ngày phát hành : 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC
Ngày phát hành : 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708 / CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710 / CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long
Ngày phát hành : 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từngày 04/6/2022 )
Ngày phát hành : 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022 / QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc phát hành Quy định về quản trị, bảo vệ và hoạt động giải trí tài nguyên trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 31/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 28/5/2022 )
Ngày phát hành : 30/05/2022

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng gia tài từ những nguồn hỗ trợ vốn, viện trợ, trao tặng Giao hàng công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 30/05/2022

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Xác định cơ cấu tổ chức kinh phí đầu tư mua thuốc
Ngày phát hành : 30/05/2022

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Quyết định xây dựng Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 30/05/2022

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày phát hành : 30/05/2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Cho phép xây dựng Văn phòng Thừa phát lại trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2022
Ngày phát hành : 27/05/2022

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB