MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Dịch vụ công trực tuyến

1. Trường hợp đang đóng BHXH

1.1. Đối với người hưởng là NLĐ đang đóng BHXH 1.1.1. Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý ; NLĐ thực thi giải pháp tránh thai :

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện của NLĐ; trường hợp chuyển tuyến KCB trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

Bạn đang đọc: Dịch vụ công trực tuyến

– Trường hợp điều trị ngoại trú : Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH ; hoặc bản sao Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời hạn điều trị nội trú. 1.1.2. Lao động nữ sinh con : – Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con. – Trường hợp con chết sau khi sinh : Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con, bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con ; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ bộc lộ con chết. – Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ. – Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe thể chất để chăm nom con thì có thêm Biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ. – Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo pháp luật tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014 / QH13 thì có thêm một trong những sách vở sau : + Trường hợp điều trị nội trú : Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án bộc lộ việc nghỉ dưỡng thai. + Trường hợp điều trị ngoại trú : Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH biểu lộ việc nghỉ dưỡng thai. + Trường hợp phải GĐYK : Biên bản GĐYK. – Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao bản thỏa thuận hợp tác về mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo theo lao lý tại Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước ; văn bản xác nhận thời gian giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. 1.1.3. Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi : Bản sao Giấy ghi nhận nuôi con nuôi. 1.1.4. Trường hợp lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con : Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con ; trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không biểu lộ thì có thêm sách vở của cơ sở KCB biểu lộ việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ bộc lộ con chết.

1.1.5. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Xem thêm: Chống thấm nhà tại Gia Lâm

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chính sách do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì đảm nhiệm một lần hồ sơ như nêu tại tiết 1.1.4. 1.2. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ : Bản chính Danh sách ý kiến đề nghị xử lý hưởng chính sách ốm đau, thai sản, DSPHSK ( 01B – HSB ).

2. Trường hợp người hưởng là người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị SDLĐ và nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH):

2.1. Trường hợp sinh con, nhận con : 2.1.1. Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc Bản sao Giấy chứng sinh của con. 2.1.2. Trường hợp con chết sau khi sinh : bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con, bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con ; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hồ sơ bệnh án hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ bộc lộ con chết. 2.1.3. Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ. 2.1.4. Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe thể chất để chăm nom con thì có thêm Biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ. 2.1.5. Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo lao lý tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH số 58/2014 / QH13 thì có thêm một trong những sách vở sau : – Trường hợp điều trị nội trú : Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án biểu lộ việc nghỉ dưỡng thai. – Trường hợp điều trị ngoại trú : Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH bộc lộ việc nghỉ dưỡng thai. – Trường hợp phải GĐYK : Biên bản GĐYK.

– Trường hợp hồ sơ nêu trên không thể hiện việc nghỉ dưỡng thai thì có Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

Xem thêm: Căn hộ dịch vụ là gì? Phân loại căn hộ dịch vụ

2.1.6. Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao bản thỏa thuận hợp tác về mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo theo pháp luật tại Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình năm năm trước ; văn bản xác nhận thời gian giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. 2.1.7. Trường hợp thanh toán giao dịch phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định ; bảng kê những nội dung giám định của cơ sở thực thi GĐYK. 2.2. Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi : Bản sao Giấy ghi nhận nuôi con nuôi .

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB