MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Quy trình sản xuất sơn dầu Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (393.31 KB, 62 trang )

+ Bộ phận sản xuất dầu phục vụ cho sản xuất sơn ALKYD: có nhiệm vụ nấu dầu từ nguyên liệu là dầu cao su tự nhiên tiến hành nấu dầu cao cấp phục vụ cho
sản xuất sơn ALKYD. Bán thành phẩm dầu đợc nhập kho bán thành phẩm. Sau
đó mới đợc xuất cho sản xuất sơn nh một loại nguyên liệu. – Phân xởng bột màu: thờng chỉ tiến hành nghiền bột sắt ôxit và hoá chất để
sản xuất sơn chống gỉ còn các loại bột khác đều phải mua ngoài. Bán thành phẩm tự chế hay mua ngoài đều phải nhập kho nguyên vật liệu chính.
– Phân xởng máy: nhận các bán thành phẩm là dầu từ kho bán thành phẩm, bột màu từ kho nguyên vật liệu chính, kết hợp với các loại bột hoá chất khác,
dung môi để cán nghiền vữa sơn và pha sơn. Sơn sau khi đã đ
ợc pha xong đ- ợc phòng kiểm tra chất lợng sản phẩm kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ đợc đóng
hộp, rồi nhập kho thành phẩm. Nh vậy phân xởng máy chuyên sản xuất sơn thành phẩm từ các bán thành phẩm và các nguyên vật liệu chính khác.
Hai phân xởng sản xuất phụ bao gồm: – Phân xởng gò: làm nhiệm vụ chế tạo các thùng hộp để đóng sơn hoàn
thành nhËp kho víi c¸c quy c¸ch kh¸c nhau theo tõng chủng loại, màu sơn. Sau đó xuất thùng hộp theo yêu cầu của phân xởng máy để đóng hộp nhập kho.
– Phân xởng cơ điện: có nhiệm vụ chuyên lắp mới, thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, phụ tùng h hỏng và chạy máy phát điện phục vụ sản xuất và các
phòng ban khi mất điện lới.

3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty

Do loại hình sản xuất hoá chất và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nên quy trình công nghệ sản xuất của Công ty là quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục.
Chỉ những sản phẩm đợc gia công ở bớc công nghệ cuối cùng và đạt dấu chất l-
ợng mới đợc nhập kho thành phẩm. Và để sản xuất ra thành phẩm, Công ty phải sản xuất ra các loại bán thành phẩm rồi nhập kho, sau đó mới xuất kho theo yêu
cầu cùng với các nguyên vật liệu khác qua chế biến tạo thành sản phẩm. Quá trình sản xuất của Công ty đợc sản xuất trên hai quy trình công nghệ:
– Quy trình công nghệ sản xuất sơn dầu. – Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD.

3.1. Quy trình sản xuất sơn dầu

Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Sơ đồ số 2: Quy trình công nghệ sản xuất sơn dầu Quy trình sản xuất sơn dầu gồm 3 giai đoạn:
– Giai doạn 1 Nấu sơn dầu : Từ thảo mộc và nhựa thiên nhiên qua khâu xử lý rồi cho xăng pha sơn và hoá chất vào hỗn hợp. Sau đó dùng nhiệt độ trùng
hợp, lọc bớt tạp chất lấy tinh dầu. Cuối cùng, bán thành phẩm dầu đợc bơm lên téc để chuyển xuống phân xởng máy.
– Giai đoạn 2 Tạo sơn : Từ dầu sơn của phân xởng dầu và bột màu phân xởng máy tiến hành tạo muối sơn, sau đó cho vào cán, nghiền cho đến khi
muối nhỏ mịn, dùng nhiệt độ để kiểm tra độ nhớt, độ va đập, độ mài mòn của
vữa sơn. Sau đó cho thêm dầu, bột màu và một số phụ gia khác, tiếp tục lọc sơn cho đến khi loại bỏ hết chất tạp, làm cho sơn đợc dính và sạch.
– Giai đoạn 3 Hoàn thành : Sơn sau khi qua công đoạn lọc đợc bộ phận kiểm tra chất lợng sản phẩm kiểm tra, nếu đảm bảo yêu cầu chất lợng cho phép
đối với từng màu sơn thì cấp dấu chất lợng, sau đó tiến hành dán tem, đóng hộp
và nhập kho thành phẩm.

3.2 Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD

Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Làm sạch và xử lý dầu thảo mộc
Xử lý nhựa thiên nhiên
Trùng hợp sơn dầu
Cán nghiền vữa sơn
Pha lọc sơn
Đóng gói Bột màu
Sơ đồsố 3: Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD. Quy trình này cũng gồm 3 giai đoạn:
– Giai đoạn 1 Nấu sơn dầu : dầu cao su tự nhiên đợc xử lý để lọc bỏ tạp chất sau đó cho chất penta vào để hoá dẻo nhựa. Tiếp theo cho este và chng cất
cho ra nhựa ALKYD đặc. Pha dung môi vào nhựa ALKYD đặc làm tan nhựa
tạo ra dầu ALKYD. Cuối cùng, dầu đợc chuyển xuống phân xởng máy. – Giai đoạn 2 Tạo sơn : Giai đoạn này cũng đợc tiến hành nh công nghệ
sản xuất sơn dầu. – Giai đoạn 3 Hoàn thành : Sơn ALKYD qua công đoạn lọc đợc bộ phận
kiểm tra chất lợng sản phẩm kiểm tra sau đó gián tem, đóng gãi vµ nhËp kho
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Dầu cao su tự nhiên
Monopenta hoá
Este hoá và trùng ngưng
Nhựa ALKYD
Pha dung môi
Cán nghiền vữa sơn
Pha lọc sơn
Đóng gói Dầu cao su tự nhiên
những thành phẩm đạt tiêu chuẩn, những sản phẩm không đạt sẽ đợc chế biến lại sau đó nhập kho.
Cả 2 quy trình công nghệ trên tuy cho ra các sản phẩm khác nhau nhng quy trình công nghệ tơng đối giống nhau. Nói chung đây đều là công nghệ khép
kín từ khi tạo ra nguyên liệu đầu vào đến khi cho ra thành phẩm. Vì vậy có thể coi đây là một quy trình công nghệ khá hoàn hảo vì nó cho ra các sản phẩm
đồng đều và có chất lợng cao.
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty
Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ, Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung, đảm bảo cho sự lãnh đạo
thống nhất, tập trung, chỉ đạo trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở thông tin kinh tế mà phòng kế toán cung cấp.
Theo hình thức này thì phòng kế toán là trung tâm thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo phân tích
và tổng hợp của Công ty. Và dới đây là sơ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:
Sơ đồ số 4: Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty hoá chất sơn Hà Nội Qua sơ đồ trên có thể thấy phòng tài vụ có 6 ngời và mỗi ngời có 1
chức năng và nhiệm vơ riªng. Cơ thĨ nh sau:
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp và
kế toán TSCĐ.
Kế toán nguyên
vật liệu, công cụ
dụng cụ Kế toán
tiền lương và các
khoản trích theo
lương Kế toán
chi phi, giá thành
và tiêu thụ thành
phẩm Kế toán
thanh toán Thủ quỹ
– Kế toán trởng: là ngời trực tiếp phụ trách phòng tài vụ của Công ty, có
nhiệm vụ tổ chức công tác kí duyệt các chứng từ, báo cáo kế toán và các tài liệu khác có liên quan, đồng thời kế toán trởng cũng kiêm luôn kế toán tổng hợp, kế
toán TSCĐ. Ngoài ra, kế toán trởng có nhiệm vụ tập hợp số liệu trong kỳ để lập
báo cáo kế toán. –
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: hàng ngày, căn cứ vào
phiếu nhập kho, phiÕu xt kho vËt liƯu, c«ng cơ dơng cơ lao động nhỏ, kế toán cập nhật số liệu vào các tài khoản chi tiết trên trên máy tính, cuối tháng sử dụng
phần mềm kế toán để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liêu công cụ dụng cụ.
– Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: cuối tháng căn cứ vào
bảng chấm công, đơn giá tiền lơng, đơn giá sản phẩm, do các phân x
ởng gửi lên để tính lơng và các khoản trích theo tiền lơng, lập nên các bảng thanh toán
lơng, bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng, bảng tổng hợp tiền l-
ơng, và kết chuyển chi phí nhân công. Các thao tác này đ
ợc kế toán thực hiện trên máy.
– Kế toán chi phí, giá thành và tiêu thụ thành phẩm: có nhiệm vụ chính
là căn cứ vào các bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, bảng phân bổ lơng và các khoản trích theo lơng, bảng phân bổ khấu hao, để kế toán dùng
phần mềm kế toán chuyên dụng để tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, theo dõi
tình hình nhập – xuất tồn của thành phẩm, tình hình tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Cuối cùng là cùng với kế toán trởng lập các phơng án
giá thành, giá bán và các chiến lợc kinh doanh cho từng kỳ. –
Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu, chi quỹ tiền
mặt, tình hình thanh toán của Công ty với các đối tợng nh khách hàng và nhà cung cấp. Hàng ngày, kế toán thanh toán phân loại chứng từ, nhập số liệu vào
máy để theo dõi. Cuối tháng, kế toán thanh toán có nhiệm vụ tập hợp và kết chuyển các chi phí có liên quan đến giá thành để phục vụ cho công tác tính giá
thành. –
Thủ quỹ: nhiệm vụ chính là quản lý, cất giữ tiền mặt, thực hiện các
nhiệm vụ thu chi tiền mặt trên cơ sở các chứng từ hợp lệ.
Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368
4.2. Tỉ chøc bé m¸y kÕ toán 4.2.1. Giới thiệu phần mềm kế toán ACSOFT

Do loại hình sản xuất hoá chất và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nên quy trình công nghệ sản xuất của Công ty là quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục.Chỉ những sản phẩm đợc gia công ở bớc công nghệ cuối cùng và đạt dấu chất l-ợng mới đợc nhập kho thành phẩm. Và để sản xuất ra thành phẩm, Công ty phải sản xuất ra các loại bán thành phẩm rồi nhập kho, sau đó mới xuất kho theo yêucầu cùng với các nguyên vật liệu khác qua chế biến tạo thành sản phẩm. Quá trình sản xuất của Công ty đợc sản xuất trên hai quy trình công nghệ:- Quy trình công nghệ sản xuất sơn dầu. – Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD.Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368Sơ đồ số 2: Quy trình công nghệ sản xuất sơn dầu Quy trình sản xuất sơn dầu gồm 3 giai đoạn:- Giai doạn 1 Nấu sơn dầu : Từ thảo mộc và nhựa thiên nhiên qua khâu xử lý rồi cho xăng pha sơn và hoá chất vào hỗn hợp. Sau đó dùng nhiệt độ trùnghợp, lọc bớt tạp chất lấy tinh dầu. Cuối cùng, bán thành phẩm dầu đợc bơm lên téc để chuyển xuống phân xởng máy.- Giai đoạn 2 Tạo sơn : Từ dầu sơn của phân xởng dầu và bột màu phân xởng máy tiến hành tạo muối sơn, sau đó cho vào cán, nghiền cho đến khimuối nhỏ mịn, dùng nhiệt độ để kiểm tra độ nhớt, độ va đập, độ mài mòn củavữa sơn. Sau đó cho thêm dầu, bột màu và một số phụ gia khác, tiếp tục lọc sơn cho đến khi loại bỏ hết chất tạp, làm cho sơn đợc dính và sạch.- Giai đoạn 3 Hoàn thành : Sơn sau khi qua công đoạn lọc đợc bộ phận kiểm tra chất lợng sản phẩm kiểm tra, nếu đảm bảo yêu cầu chất lợng cho phépđối với từng màu sơn thì cấp dấu chất lợng, sau đó tiến hành dán tem, đóng hộpvà nhập kho thành phẩm.Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368Làm sạch và xử lý dầu thảo mộcXử lý nhựa thiên nhiênTrùng hợp sơn dầuCán nghiền vữa sơnPha lọc sơnĐóng gói Bột màuSơ đồsố 3: Quy trình công nghệ sản xuất sơn ALKYD. Quy trình này cũng gồm 3 giai đoạn:- Giai đoạn 1 Nấu sơn dầu : dầu cao su tự nhiên đợc xử lý để lọc bỏ tạp chất sau đó cho chất penta vào để hoá dẻo nhựa. Tiếp theo cho este và chng cấtcho ra nhựa ALKYD đặc. Pha dung môi vào nhựa ALKYD đặc làm tan nhựatạo ra dầu ALKYD. Cuối cùng, dầu đợc chuyển xuống phân xởng máy. – Giai đoạn 2 Tạo sơn : Giai đoạn này cũng đợc tiến hành nh công nghệsản xuất sơn dầu. – Giai đoạn 3 Hoàn thành : Sơn ALKYD qua công đoạn lọc đợc bộ phậnkiểm tra chất lợng sản phẩm kiểm tra sau đó gián tem, đóng gãi vµ nhËp khoWebsite: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368Dầu cao su tự nhiênMonopenta hoáEste hoá và trùng ngưngNhựa ALKYDPha dung môiCán nghiền vữa sơnPha lọc sơnĐóng gói Dầu cao su tự nhiênnhững thành phẩm đạt tiêu chuẩn, những sản phẩm không đạt sẽ đợc chế biến lại sau đó nhập kho.Cả 2 quy trình công nghệ trên tuy cho ra các sản phẩm khác nhau nhng quy trình công nghệ tơng đối giống nhau. Nói chung đây đều là công nghệ khépkín từ khi tạo ra nguyên liệu đầu vào đến khi cho ra thành phẩm. Vì vậy có thể coi đây là một quy trình công nghệ khá hoàn hảo vì nó cho ra các sản phẩmđồng đều và có chất lợng cao.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở Công tyĐể phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ, Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung, đảm bảo cho sự lãnh đạothống nhất, tập trung, chỉ đạo trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở thông tin kinh tế mà phòng kế toán cung cấp.Theo hình thức này thì phòng kế toán là trung tâm thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lý thông tin trên hệ thống báo cáo phân tíchvà tổng hợp của Công ty. Và dới đây là sơ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:Sơ đồ số 4: Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty hoá chất sơn Hà Nội Qua sơ đồ trên có thể thấy phòng tài vụ có 6 ngời và mỗi ngời có 1chức năng và nhiệm vơ riªng. Cơ thĨ nh sau:Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.368Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp vàkế toán TSCĐ.Kế toán nguyênvật liệu, công cụdụng cụ Kế toántiền lương và cáckhoản trích theolương Kế toánchi phi, giá thànhvà tiêu thụ thànhphẩm Kế toánthanh toán Thủ quỹ- Kế toán trởng: là ngời trực tiếp phụ trách phòng tài vụ của Công ty, cónhiệm vụ tổ chức công tác kí duyệt các chứng từ, báo cáo kế toán và các tài liệu khác có liên quan, đồng thời kế toán trởng cũng kiêm luôn kế toán tổng hợp, kếtoán TSCĐ. Ngoài ra, kế toán trởng có nhiệm vụ tập hợp số liệu trong kỳ để lậpbáo cáo kế toán. -Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: hàng ngày, căn cứ vàophiếu nhập kho, phiÕu xt kho vËt liƯu, c«ng cơ dơng cơ lao động nhỏ, kế toán cập nhật số liệu vào các tài khoản chi tiết trên trên máy tính, cuối tháng sử dụngphần mềm kế toán để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liêu công cụ dụng cụ.- Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: cuối tháng căn cứ vàobảng chấm công, đơn giá tiền lơng, đơn giá sản phẩm, do các phân xởng gửi lên để tính lơng và các khoản trích theo tiền lơng, lập nên các bảng thanh toánlơng, bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo lơng, bảng tổng hợp tiền l-ơng, và kết chuyển chi phí nhân công. Các thao tác này đợc kế toán thực hiện trên máy.- Kế toán chi phí, giá thành và tiêu thụ thành phẩm: có nhiệm vụ chínhlà căn cứ vào các bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, bảng phân bổ lơng và các khoản trích theo lơng, bảng phân bổ khấu hao, để kế toán dùngphần mềm kế toán chuyên dụng để tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, theo dõitình hình nhập – xuất tồn của thành phẩm, tình hình tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Cuối cùng là cùng với kế toán trởng lập các phơng ángiá thành, giá bán và các chiến lợc kinh doanh cho từng kỳ. -Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi tình hình thu, chi quỹ tiềnmặt, tình hình thanh toán của Công ty với các đối tợng nh khách hàng và nhà cung cấp. Hàng ngày, kế toán thanh toán phân loại chứng từ, nhập số liệu vàomáy để theo dõi. Cuối tháng, kế toán thanh toán có nhiệm vụ tập hợp và kết chuyển các chi phí có liên quan đến giá thành để phục vụ cho công tác tính giáthành. -Thủ quỹ: nhiệm vụ chính là quản lý, cất giữ tiền mặt, thực hiện cácnhiệm vụ thu chi tiền mặt trên cơ sở các chứng từ hợp lệ.Website: http:www.docs.vn Email : lienhedocs.vn Tel : 0918.775.3684.2. Tỉ chøc bé m¸y kÕ toán 4.2.1. Giới thiệu phần mềm kế toán ACSOFT

Source: https://suanha.org
Category : Sơn Nhà

Hotline 24/7: 0904164424