MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Hướng dẫn bóc tách khối lượng mới nhất

Khối lượng là cơ sở để giám sát chi phi kiến thiết xây dựng thế cho nên việc đo bóc khối lượng kiến thiết xây dựng khu công trình được đúng chuẩn và đúng lao lý sẽ giúp đo lường và thống kê ngân sách kiến thiết xây dựng được đúng mực .
Bài Hướng dẫn bóc tách khối lượng sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể việc bóc tách khối lượng so với từng công tác làm việc đơn cử : Hướng dẫn bóc tách khối lượng công tác làm việc Đào, đắp ; công tác làm việc xây ; công tác làm việc trát, láng ; công tác làm việc bê tông, cốt thép, ván khuôn ; Công tác dan giáo ….

HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Bóc tách khối lượng khu công trình là việc xác lập khối lượng trên phương pháp : Đo, đếm, đo lường và thống kê, kiểm tra trên cơ sở size, số lượng lao lý trong bản vẽ phong cách thiết kế, thuyết mình phong cách thiết kế hoặc từ nhu yếu tiến hành dự án Bất Động Sản, kiến thiết xây dưng, hướng dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, hướng dẫn khác có tương quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng Nước Ta .

2. Việc đo bóc khối lượng phải phù hợp với Mục đích sử dụng, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

3. Khối lượng đo bóc cần biểu lộ được đặc thù, cấu trúc khu công trình, vật tư hầu hết sử dụng và giải pháp xây đắp, bảo vệ đủ điều kiện kèm theo để xác lập ngân sách kiến thiết xây dựng .
4. Đối với 1 số ít bộ phận có bộc lộ trong bản vẽ phong cách thiết kế nhưng chưa thể đo bóc được đúng chuẩn, thì hoàn toàn có thể đưa ra ” khối lượng tạm tính “. Khối lượng tạm tính sẽ được xác lập lại khi triển khai nghiệm thu sát hoạch, giao dịch thanh toán và quyết toán hoặc theo pháp luật đơn cử của hợp đồng .
5. Trường hợp sử dụng số liệu thống kê khối lượng từ các ứng dụng phong cách thiết kế, ứng dụng chuyên sử dụng thì khối lượng các công tác làm việc này cần phải được ghi rõ về phương pháp xác lập trong Bảng tổng hợp khối lượng kiến thiết xây dựng và tương thích với lao lý .
6. Việc xác lập khối lượng trong nghiệm thu sát hoạch, thanh toán giao dịch và quyết toán ngân sách thiết kế xây dựng triển khai theo pháp luật trong hợp đồng và hướng dẫn đo bóc nay .

II. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CỤ THỂ

1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

1.1 Hồ sơ đo bóc khối lượng công trình gồm:

– Bảng tổng hợp khối lượng kiến thiết xây dựng ( mẫu Bảng 6.1 ở cuối bài viết )
– Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng ( mẫu 6.2 ở cuối bài viết )
– Các bảng thống kê cụ thể ( nếu có ) : Bảng thống kế thép ….

1.2 Yêu cầu đối với Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng

 – Tổng hợp kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng của công trình/hạng mục, cung cấp các thông tin về khối lượng và các thông tin liên quan khác để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng.

– Tất cả các công tác làm việc / nhóm công tác làm việc kiến thiết xây dựng cần thực thi phải được ghi trong Bảng tổng hợp khối lượng thiết kế xây dựng. Bảng tổng hợp khối lượng kiến thiết xây dựng được lập cho : Toàn bộ khu công trình hoặc Từng khuôn khổ, gói thầu và theo kế hoạch quy trình tiến độ, nhu yếu thực thi dự án Bất Động Sản .
– Nội dung hầu hết của bảng tổng hợp khối lượng thiết kế xây dựng : Theo mẫu Bảng 6.1 ở cuối bài viết .

1.3. Yêu cầu đối với Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng

– Dùng để diễn giải cụ thể các thực giám sát, tác dụng xác lập khối lượng trong quy trình đo bóc. ( theo mẫu Bảng 6.2 ở cuối bài viết ) .

1.4. Một số yêu cầu khác

– Danh mục việc làm cần thực thi bóc tách khối lượng tương thích với bản vẽ phong cách thiết kế, với quá trình công nghệ tiên tiến, trình tự kiến thiết, bộc lộ được khá đầy đủ nội dung các công tác làm việc thiết kế xây dựng cần xác lập khối lượng, vị trí các bộ phần khu công trình, các công tác làm việc thuộc khu công trình .
– Tên công tác làm việc, đơn vị chức năng tính phải tương thích với mạng lưới hệ thống định mức, đơn giá, đơn vị chức năng đo lường và thống kê theo pháp luật hiện hành .
– Các ký hiệu dùng trong Bảng cụ thể khối lượng phải tương thích với ký hiệu đã biểu lộ trong bản vẽ phong cách thiết kế. Các khối lượng theo thống kê bản vẽ phong cách thiết kế thì phải ghi rõ Theo thống kế phong cách thiết kế, số hiệu bản vẽ có thống kê .

– Kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng từ Bảng chi tiết khối lượng được tổng hợp vào Bảng tổng hợp khối lượng sau khi đã được xử lý theo hướng dẫn làm tròn các trị số. Trường hợp kết quả tính toán là số thập phần thì lấy đến ba số sau dấu phẩy.

2. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1 Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ phong cách thiết kế và tài liệu hướng dẫn kèm theo. Trường hợp thiết yếu, nhu yếu người phong cách thiết kế lý giải .
2.2 Lập bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng của khu công trình, khuôn khổ khu công trình gồm :
– Liệt kê hạng mục việc làm cần thực thi đo bóc khối lượng ;
– Phân chia các việc làm thành các công tác làm việc đơn cử để triển khai đo bóc ;
– Việc lựa chọn đơn vị chức năng tính phải tương thích với mạng lưới hệ thống định mức, đơn giá và đơn vị chức năng thống kê giám sát ;
– Danh mục việc làm cần đo bóc được trình diễn phù hượp với bản vẽ phong cách thiết kế, trình tự xây đắp, bộc lộ rất đầy đủ nội dung các công tác làm việc cần xác lập khối lượng, vị trí các bộ phần khu công trình, công tác làm việc thiết kế xây dựng thuộc khu công trình .
2.3 Thực hiện đo bóc khối lươgj khu công trình theo Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng .
2.4 Tỏng hợp các khối lượng đã đo bóc vào Bảng tổng hợp khối lượng sau khi đã giải quyết và xử lý làm tròn trị số .
2.5 Thực hiện ra soát, kiểm tra khối lượng thiết kế xây dựng khu công trình đã được đo bóc .

3. Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoạc năng lực phục vụ theo thiết kế công trình

3.1 Được triển khai trên cơ sở xác lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo giải pháp xác lập theo suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .
3.2 Đo bóc theo diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng :
a ) Đo bóc theo diện tích quy hoạnh sàn kiến thiết xây dựng so với khu công trình gia dụng và công nghiệp
– Khối lượng diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng khu công trình là tổng diện tích quy hoạnh sàn thiết kế xây dựng của tổng thể các tầng, gồm có cả các tầng hầm dưới đất, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum ( nếu có ). Diện tích sàn thiết kế xây dựng của một tầng là diện tích quy hoạnh sàn kiến thiết xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao ( hoặc phần tường chung thuộc về nhà ) và diện tích quy hoạnh mặt phẳng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói ;
– Các thông tin miêu tả gồm có : chiều cao khu công trình ( chiều cao từng tầng hoặc chiều cao hàng loạt tòa nhà ), số lượng tầng ( gồm có tầng nổi, tầng hầm dưới đất ), đặc thù cấu trúc, vật tư sử dụng đa phần, giải pháp gia cố nền đặc biệt quan trọng và các thông tin khác có tương quan đến việc xác lập ngân sách ( nếu có ) cần được ghi trong Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng .
b ) Đo bóc theo diện tích quy hoạnh cầu giao thông vận tải
– Khối lượng diện tích quy hoạnh cầu giao thông vận tải đường đi bộ tính theo chiều rộng là hết gờ lan can ngoài và chiều dài đến hết đuôi mố ;
– Các thông tin diễn đạt gồm có : loại cầu, loại dầm cầu, bề rộng cầu, chiều dài nhịp, loại cọc, chiều dài cọc móng và các thông tin khác có tương quan đến việc xác lập ngân sách ( nếu có ) cần được ghi trong Bảng cụ thể khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng .
3.3. Đo bóc theo quy mô hiệu suất hoặc năng lượng Giao hàng của khu công trình
a ) Đối với những khu công trình đã có trong hạng mục suất vốn góp vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phát hành thì đơn vị chức năng tính sử dụng để đo bóc tương thích với đơn vị chức năng tính tương ứng trong tập suất vốn góp vốn đầu tư phát hành .
b ) Khi đo bóc khối lượng theo quy mô hiệu suất, theo thông số kỹ thuật kỹ thuật hoặc năng lượng ship hàng theo phong cách thiết kế của khu công trình, các thông tin miêu tả cần được biểu lộ rõ về đặc thù, đặc thù và loại vật tư sử dụng xác lập từ phong cách thiết kế cơ sở và các nhu yếu thiết yếu khác trong dự án Bất Động Sản .

4. Đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình

4.1. Danh mục nhóm công tác làm việc, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình được lựa chọn trên cơ sở tiềm năng thực thi việc làm chính trong quy trình thiết kế xây dựng .
4.2. Đơn vị tính
a ) Xác định tương thích với loại công tác làm việc thiết kế xây dựng chính, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận của khu công trình, bảo vệ thuận tiện nhất trong việc đo đếm trên bản vẽ hoặc ngoài thực địa khi thiết kế xây dựng khu công trình và phải tương thích với đơn vị chức năng tính theo định mức đã được công bố ( nếu có ) .
b ) Đối với những nhóm công tác làm việc, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình đã có trong hạng mục định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền phát hành thì tên gọi, đơn vị chức năng tính ghi trong Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc thiết kế xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng khu công trình, khuôn khổ khu công trình tương thích với tên gọi, đơn vị chức năng tính trong tập định mức, đơn giá phát hành .
4.3. Khối lượng đo bóc theo nhóm công tác làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc bộ phận khu công trình được triển khai theo phương pháp đo, đếm, giám sát, kiểm tra trên cơ sở kích cỡ, số lượng và thống kê trong hồ sơ phong cách thiết kế của khu công trình, các hướng dẫn kỹ thuật, nhu yếu việc làm phải thực thi của khu công trình .

 5. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG THEO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỦ YẾU

 1. Phân loại theo loại cấu kiện cần phá dỡ, loại vật liệu cần phá dỡ, biện pháp thi công và điều kiện thi công.
 2. Trong tên công tác cần ghi chú về biện pháp chống đỡ (nếu có), khối lượng biện pháp chống đỡ và vận chuyển phế thải ra khỏi công trình được tính toán thành những công tác riêng biệt.
 3. Khối lượng vật liệu sau khi phá dỡ nếu được tận dụng (tận dụng hết, tận dụng bao nhiêu %….) thì cần được ghi trong phần mô tả khoản mục công việc trong Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng
 1. Khối lượng đào: Bóc tách theo nhóm, loại công tác, loại bùn, cấp đất, đá, độ sâu đào, bề rộng của hố đào, điền kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay bằng máy).
 2. Khối lượng đắp: Bóc tách theo nhóm, loại công tác, theo loại vật liệu đắp (đất, đá, cát..) cấp đất đá, độ dày của lớp vật liệu đắp, độ chặt yêu cầu khi đắp, điều kiện thi công, biện pháp thi công (bằng thủ công hay bằng máy)
 3. Khối lượng công tác đào đắp được tính theo kích thước trong bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt.
 4. Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đất đào bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp.
 5. Trường hợp mua đất rời để đắp thi khối lượng đất rời dùng để đắp được xác định căn cứ vào khối lượng đất đo tại nơi đắp nhân với hệ số tơi xốp của đất (bằng khối lượng thể tích khô của đất theo yêu cầu thiết kế chia cho khối lượng thể tích khô xốp ngoài hiện trường).
 6. Khối lượng đào, đắp không bao gồm khối lượng các công trình ngầm chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống thoát nước…). 
 7. Trong khối lượng đào không tính riêng khối lượng các loại đất/đá mà khác với cấp đất/đá đang thực hiện đo bóc nếu khối lượng đó nhỏ hơn 1m³.
 8. Đối với công tác đào, đắp móng công trình nhà cao tầng, công trình thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu thì trong phần mô tả đào, đắp cần ghi rỗ biện pháp thi công phục vụ đào, đắp như làm cừ chống sạt lở.. (nếu có).
 9. Việc tận dụng vật liệu sau khi đào (nếu có), phương án vận chuyển vật liệu đào ra khỏi công trình cần được ghi cụ thể trong phần mô tả của khoản mục công việc.
 1. Phân loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao công trình, theo bộ phận công trình và điều kiện thi công.
 2. Khối lượng xây bao gồm cả phần nhô ra và các chi tiết liên kết gắn liền với khối xây, không phải trừ các khoảng trống trong khối xây có diện tích < 0,25m².
 3. Độ dày của tường không bao gồm lớp ốp mặt, lớp phủ bề mặt (lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày trung bình của tường đó.
 4. Xây tường độc lập có chiều dài ≤ 4 lần chiều dày tường được tính là xây cột, trụ.
 5. Khối lượng cột, trụ gắn với tường, được thiết kế cùng một loại vật liệu với tường, thực hiện thi công cùng với xây tường, thì tính vào khối lượng tường.
 1. Phân loại theo phương thức sản xuất bê tông (bê tông trộn tại chỗ, bê tông thương phẩm)
 2. Theo loại bê tông sử dụng (bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu nhiệt, bê tông bền sunfat…), theo Kích thước vật liệu (đá, sỏi, cát…)
 3. Theo mác vữa bê tông,
 4. Theo chi tiết bộ phận kết cấu (móng, tường, cột…)
 5. Theo chiều dày khối bê tông, theo chiều cao công trình, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn), 
 6. Theo điều kiện thi công và biện pháp thi công.
 7. Đối với một số công tác bê tông đặc biệt còn phải được đo bóc, phân loại theo cấu kiện, chiều cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.
 8. Khối lượng bê tông tính cả các phần nhô ra, không trừ cốt thép, dây buộc, bản mã, các bộ phận ứng suốt trước và các chi tiết tượng tự, phải trừ đi các khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích lớn hơn 0,1m³; chỗ giao nhau giữa các kết cấu được tính một lần.
 9. Cột, trụ nối với tường, nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tường và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như bộ phận của tường.
 10. Phần bê tông giao giữa cột và dầm nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như bộ phận của cột.
 11. Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như bộ phận của sàn.
 12. Những yêu cầu đặc biệt về các biện pháp dầm, bảo dưỡng hoặc biện pháp kỹ thuật xử lý đặc biệt theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, phương án vận chuyển bê tông (cự ly, loại xe), tỷ lệ cấp phối bê tông cần được ghi rõ.
 1. Phân loại theo chất liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán phủ phin…).
 2. Khối lượng ván khuôn được tính theo tiết diện bề mặt cấu kiện bê tông cần phải lắp ván khuôn và phải trừ các khe co giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích lớn hơn 1m2, chỗ giao nhau Móng – cột – dầm – trần… được tính một lần.
 3. Đối với ván khuôn theo tấm định hình khi thi công theo yêu cầu kỹ thuật có kích thước lớn hơn 3m2 không phải trừ diện tích ván khuôn các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông.
 4. Ván khuôn để lại công trình cần được nêu rõ trong phần mô tả của khoản mục công tác ván khuôn.
 1. Phân loại theo loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột, tường…) và điều kiện thi công.
 2. Phân loại theo chiều cao cấu kiện.
 3. Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt thép biện pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép… (nếu có).
 4. Các thông tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng bề mặt và các đặc điểm về nhận dạng khác cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng. 

1. Phân loại theo :
– Vật liệu sản xuất cọc ( cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép ) ,
– Kích thước cọc ( chiều dài mỗi cọc, đường kính, tiết diện ) ,
– Biện pháp đóng cọc ,
– Độ sâu đóng cọc ,
– Cấp đất đá ,
– Điều kiện thiết kế ( trên cạn, dưới nước, môi trường tự nhiên nước ngọt, nước lợ, nước mặn )
– Biện pháp thiết kế ( thủ công bằng tay, thi công bằng máy ) .
2. Độ sâu đóng cọc được đo dọc theo trục của cọc từ điểm mở màn tiếp xúc với mặt đất tới cao độ mũi cọc .
3. Các thông tin tương quan đến các nhu yếu thiết yếu khi đóng cọc, nối cọc, phá dỡ đầu cọc cần được ghi rõ .
4. Đối với cấu trúc cọc Barrete hay cọc bê tông cốt thép đúc sẵn tại hiện trường, việc bóc tách khối lượng Bê tông, cốt thép, ván khuôn cọc được tính như đã hướng dẫn ở các mục trên .
5. Các ống vách để lại vĩnh viễn phải được ghi rõ trong bảng tính .
1. Phân loại theo :
– Đường kính lỗ khoan ,
– Chiều sâu khoan ,
– Điều kiện khoan ( khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường tự nhiên nước ngọt, nước lợ, nước mặn ) ,
– Cấp đất, đá ;
– Phương pháp khoan ( khoan thẳng, khoan xiên ) ;
– Thiết bị khoan ( khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc … ), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan ( ống vách, bentonit … ) .
2. Chiều sâu khoan được đo dọc theo lỗ khoan, tính từ điểm khởi đầu tiếp xúc với mặt đất ( so với khoan trên cạn ) hoặc từ mặt nước ( so với khoan dưới nước ) đến cao độ đáy hố khoan .
3. Các thông tin về công tác làm việc khoan : Chiều sâu khoan, cấp đất đá, điều kiện kèm theo khi khoan : khoan trên cạn, dưới nước, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, mực nước thủy triều lên và xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều dài ống vách phụ ( nếu có ), … cần được ghi rõ trong Bảng tính .
1. Phân loại :
– Loại đường ( bê tông xi-măng, bê tông át phan, láng nhựa, cấp phối … ) ,
– Trình tự của cấu trúc ( nền, móng, mặt đường ) ,
– Chiều dày của từng lớp ,
– Biện pháp kiến thiết .
2. Khối lượng làm đường khi đo bóc phải trừ các khối lượng lỗ trống trên mặt đường ( như hố ga, hố thăm hoặc tương tự như ) có diện tích quy hoạnh lớn hơn 1 mét vuông. Các chỗ giao nhau được tính một lần .
3. Các thông tin về loại vật tư, chiều dày các lớp cấp phối, mặt cắt ngang đường, lề đường cần được ghi rõ trong Bảng tính .
4. Khối lượng công tác làm việc vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích quy hoạnh trồng cỏ, mạng lưới hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, mạng lưới hệ thống chiếu sáng … được tính riêng .
5. Các công tác làm việc xây, bê tông, cốt thép … thuộc công tác làm việc làm đường cũng giám sát đã hướng dẫn ở trên
1. Phân loại
– Theo loại ống ,
– Kích thước ống ,
– Vật liệu sản xuất ( bê tông, gang, … ) .

2. Chiều dài của đường ống được đo dọc theo đường trung tâm của đường ống. 

3. Chiều dài của đường ống cấp nước phân phối, thoát nước được đo gồm có chiều dài có phụ kiện và van .
4. Chiều dài đường ống thoát nước ( mưa, bẩn ) không tính chiều dài ở các hố ga, hố thu và hố thăm chiếm chỗ .
5. Khối lượng sơn ống được tính bằng chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm các mặt bích, van, giá treo và các phụ kiện nhô lên khác .
6. Vật liệu, kiểu nối, đường kính ống và nhu yếu lót ống được nêu rõ trong Bảng tính .
1. Phân loại :
– Chủng loại thép ,
– Đặc tính kỹ thuật của thép ,
– Kích thước cấu trúc ,
– Các kiểu link ( hàn, bu lông … ) ,
– Các nhu yếu kỹ thuật thiết yếu khi gia công, lắp dựng, giải pháp gia công, lắp dựng ( bằng tay thủ công, cơ giới, trụ chống tạm khi lắp dựng cấu trúc thép … ) .
2. Khối lượng cấu trúc thép gồm có :
– Khối lượng của các thanh thép, các tấm thép tạo thành .
– Khối lượng mối nối chồng theo lao lý của tiêu chuẩn kỹ thuật ,
– khối lượng cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khối lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ hoặc khắc hình trên mặt phẳng cấu trúc thép mà mỗi lỗ có diện tích quy hoạnh nhỏ hơn 0,1 mét vuông
– Khối lượng bu lông, đai ốc, con kê nhưng không gồm có khối lượng các bu lông, cụ thể gá lắp, lắp ráp trong thời điểm tạm thời .
3. Khi đo lường và thống kê diện tích sơn các bộ phận cấu trúc sắt kẽm kim loại, không thống kê giám sát cụ thể cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các chi tiết cụ thể tựa như .
4. Đối với cấu trúc thép có nhu yếu sơn bảo vệ trước khi lắp ráp thì khối lượng sơn được bổ trợ thêm khối lượng sơn vá, dặm triển khai xong sau khi lắp ráp .
1. Phân loại :
– Nhóm gỗ ,
– Chi tiết bộ phận cấu trúc ( vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, cầu phong gỗ, dầm gỗ, cấu trúc gỗ mặt cầu, … )
– Kích thước cấu kiện, cụ thể link, mối nối trong cấu trúc khoảng trống
– Theo điều kiện kèm theo xây đắp và giải pháp kiến thiết .
2. Khối lượng gồm có cả mối nối, mối ghép bằng gỗ .
3. Đối với sàn, vách, trần gỗ không trừ khối lượng khoảng trống, lỗ rỗng có diện tích quy hoạnh nhỏ hơn 0,25 mét vuông .
4. Không tính các vật tư dùng để chống đỡ khi lắp dựng cấu trúc gỗ như đà giáo, thanh chống, …
5. Chiều dài của các bộ phận gỗ được đo là tổng chiều dài không trừ mối nối và mối ghép .
6. Khối lượng các vật tư kim khí để tăng cường mức độ cứng cho cấu trúc gỗ và mối nối bằng sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh … và các lớp hoàn thành xong mặt phẳng được đo bóc riêng .
7. Vật liệu, loại và size của đồ gá lắp được nêu rõ trong Bảng tính .
1. Yêu cầu cung của công tác làm việc triển khai xong
* Phân loại :
– Công việc cần hoàn thành xong ( trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, làm cửa, làm trần, làm mái … )
– Chiều dày mặt phẳng cần triển khai xong ( trát, láng, sơn, mạ … ) ,
– Chủng loại đặc tính kỹ thuật vật tư sử dụng triển khai xong ( loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái … ) ,
– Chi tiết bộ phận cấu trúc ( dầm, cột, tường, trụ, trần, mái … ) ,
– Điều kiện thiết kế và giải pháp kiến thiết .

* Khối lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc không phải trừ đi khối lượng các lỗ rỗng, khoảng trống không phải hoàn thiện có diện tích nhỏ hơn 0,25m2. 

* Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật tư cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng và Bảng tổng hợp khối lượng kiến thiết xây dựng .
2. Đo bóc Công tác trát, láng
– Là khối lượng mặt phẳng cần triển khai xong được xác lập tiếp xúc với nền của cấu trúc gồm có cả khe nối trơn, các bờ, các góc, chỗ giao cắt phẳng, các phần lõm vào, lồi ra …
– Khối lượng các gờ chỉ, các phào và các vật tư dùng để link Giao hàng công tác làm việc trát, láng như các miếng giữ góc, các sợi, các lưới thép được tính riêng .
3. Đo bóc Công tác lát, ốp
– Là khối lượng mặt phẳng cần ốp, lát của cấu trúc gồm có cả chỗ nối, các gờ, các góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên đường ống dẫn ngầm và nắp hố thăm, lát vào các khung và lát xung quanh các đường ống, dầm chìa và tựa như …
– Khối lượng các chi tiết cụ thể trang trí ở gờ, ở các góc và chỗ giao nhau được tính riêng .
4. Đo bóc Công tác cửa
– Khối lượng được đo bóc theo loại cửa và theo bộ phận của cửa như khung cửa, cánh cửa, các thanh nẹp, các tấm nẹp trang trí, hộp cửa, vật tư chèn khe ( nếu có ), các loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở …
– Các thông tin như vật liệu cửa ( cửa gỗ, cửa kính, cửa sắt kẽm kim loại, cửa nhựa, cửa cuốn … ), đặc thù loại vật tư ( nhóm gỗ, vật liệu sắt kẽm kim loại, … ), giải pháp link, đặc thù vị trí lắp dựng ( tường gạch, tường bê tông, cấu trúc gỗ … ), giải quyết và xử lý mặt phẳng và hoàn thành xong trước khi lắp dựng cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết cụ thể khối lượng công tác làm việc kiến thiết xây dựng .
5. Đo bóc Công tác trần
– Tính toán theo loại trần ( gồm có tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, các thanh giằng, miếng đệm, thanh viền … ) và không gồm có miệng thổi, miệng hút, đèn chiếu sáng, báo khói … thuộc mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình được gắn vào trần .
– Khối lượng trần hoàn toàn có thể tính riêng theo tấm trần và hệ dầm trần, khung treo …
6. Đo bóc Công tác mái
– Tính theo loại mái, mặt phẳng cần lợp mái ứng với từng khối lượng theo bộ phận của mái như vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái .
– Theo vật tư sử dụng ( gồm cả làm úp nóc, bờ chảy ) .
7. Đo bóc công tác làm việc sơn
– Khối lượng sơn tường : là khối lượng bê mặt hoàn thành xong .
– Khối lượng sơn đường ống : Là chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ thêm các mặt bích, van, giá treo và các phụ kiện nhô lên khác .
– Khi tính diện tích sơn các bộ phận cấu trúc sắt kẽm kim loại, không giám sát cụ thể cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các cụ thể tựa như .
– Đối với cấu trúc thép có nhu yếu sơn bảo vệ trước khi lắp ráp thì khối lượng sơn được bổ trợ thêm khối lượng sơn và, dặm hoàn thành xong sau khi lắp ráp .
– Khối lượng lắp ráp mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa cháy … được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của mạng lưới hệ thống kỹ thuật khu công trình theo phong cách thiết kế sơ đồ của mạng lưới hệ thống, có tính đến các điểm cong, gấp khúc theo cụ thể bộ phận cấu trúc, theo các modul lắp ráp, theo kiểu link, theo giải pháp xây đắp và điều kiện kèm theo xây đắp ( độ cao, độ sâu lắp ráp ) .
1. Phân loại thống kê giám sát :
– Loại thiết bị ,
– Tổ hợp ,
– Hệ thống thiết bị cần lắp ráp
– Theo các modul lắp ráp
– Theo kiểu link
– Theo giải pháp kiến thiết và điều kiện kèm theo kiến thiết ( độ cao, độ sâu lắp ráp ) …
2. Khối lượng lắp ráp thiết bị khu công trình gồm có tổng thể các phụ kiện để triển khai xong tại chỗ, các thiết bị, tổng hợp, hệ thống thiết bị theo phong cách thiết kế và ship hàng công tác làm việc kiểm tra, chạy thử, quản lý và vận hành tạm .

 1. Khối lượng dàn giáo tính toán bao gồm cả công tác lắp dựng và tháo dỡ được đo bóc theo chủng loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập…) và thời gian sử dụng dàn giáo, số lần luân chuyển, thanh lý thu hồi…
 2. Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi để thi công.
 3. Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các nguyên tắc nói trên cần lưu ý một số quy định cụ thể như sau:

– Dàn giáo ngoài được tính theo diện tích quy hoạnh hình chiếu đứng trên mặt ngoài của cấu trúc .
– Dàn giáo trong được tính theo diện tích quy hoạnh hình chiếu bằng của cấu trúc và chỉ được tính so với các công tác làm việc có chiều to lớn hơn 3,6 m theo nguyên tắc lấy chiều cao dàn giáo 3,6 m làm gốc và cứ mỗi khoảng chừng tăng thêm 1,2 m tính thêm một lớp để cộng dồn, khoảng chừng tăng chưa đủ 0,6 m không được tính khối lượng .
– Dàn giáo hoàn thành xong trụ và cột độc lập được tính theo chu vi mặt phẳng cắt cột, trụ cộng thêm 3,6 m nhân với chiều cao cột, trụ .

6. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TRONG NGHIỆM THU, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG THI CÔNG.

6.1 Khi lập hồ sơ mời thầu, chủ góp vốn đầu tư phải pháp luật rõ nguyên tắc, chiêu thức đo bóc khối lượng khi nghiệm thu sát hoạch, giao dịch thanh toán và quyết toán hợp đồng .
6.2. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận hợp tác khác thì nguyên tắc đo bóc khối lượng các công tác làm việc kiến thiết xây dựng hầu hết theo hướng dẫn tại khoản 5 ( Hướng dẫn đo bóc khối lượng đơn cử ở trên ) và các pháp luật khác có tương quan .
6.3 Khối lượng kiến thiết thiết kế xây dựng hoàn thành xong được kiểm tra, thống kê giám sát, đo đạc, xác nhận giữa chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu thiết kế, tư vấn giám sát theo thời hạn hoặc tiến trình kiến thiết đã được pháp luật trong lao lý của hợp đồng thiết kế xây dựng và phải được đối chiều với khối lượng trong phong cách thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu sát hoạch, thanh toán giao dịch. Đối với hợp đồng trọn gói không cần đo bóc khối lượng triển khai xong chi tiết cụ thể. Khối lượng phát sinh ngoài phong cách thiết kế, dự trù được duyệt phải được chủ góp vốn đầu tư hoặc người quyết định hành động góp vốn đầu tư đồng ý chấp thuận, phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu sát hoạch, thanh toán giao dịch và quyết toán hợp đồng .
Trên đây là nội dụng bài viết Hướng dẫn bóc tách khối lượng của https://suanha.org/, nếu bạn thấy bài viết bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng giúp ích cho bạn, hãy chia sẽ bài viết đến những người bạn của mình nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công xuất sắc .
Nội dung bài viết địa thế căn cứ Phụ lục VI-Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

Viết bài: Thảo chi

Bài viết có thể bạn quan tâm

1. Các bước lập dự toán xây dựng công trình

2. Dịch vụ nhận lập dự toán và bóc tách khối lượng

3. Lập dự toán để làm gì ? Tại sao phải lập dự toán ?

4. Định mức 12-2021-Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 (có hiệu lực từ 15/10/2021)

Source: https://suanha.org
Category : Sửa Nhà

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB