MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Thu nhập hộ gia đình là gì? Ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình?

Thu nhập hộ gia đình là gì ? Ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình ?

Thu nhập hộ gia đình thường được định nghĩa là tổng thu nhập tổng hợp của tổng thể các thành viên trong một hộ gia đình trên một độ tuổi đơn cử. Vậy pháp luật về thu nhập hộ gia đình là gì, ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình được lao lý như thế nào.

1. Thu nhập hộ gia đình là gì?

– Khái niệm thu nhập hộ gia đình:

Đối với 1 số ít cách sử dụng của thuật ngữ, các cá thể không cần phải có quan hệ họ hàng với nhau theo bất kể cách nào để được coi là thành viên của cùng một hộ gia đình. Thu nhập hộ gia đình là một thước đo rủi ro đáng tiếc quan trọng được người cho vay sử dụng để bảo lãnh các khoản vay và là một chỉ số kinh tế tài chính hữu dụng về mức sống của một khu vực. Tổng thu nhập của một cá thể — còn được gọi là tổng lương khi trả lương — là tổng thu nhập của cá thể đó từ gia chủ của họ trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác. Điều này gồm có thu nhập từ tổng thể các nguồn và không số lượng giới hạn so với thu nhập nhận được bằng tiền mặt ; nó cũng gồm có gia tài hoặc dịch vụ nhận được. Tổng thu nhập hàng năm là số tiền mà một người kiếm được trong một năm trước thuế và gồm có thu nhập từ tổng thể các nguồn. Đối với các công ty, thu nhập gộp hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc doanh thu gộp. Tổng thu nhập của một công ty, được tìm thấy trên báo cáo giải trình thu nhập, là lệch giá từ toàn bộ các nguồn trừ đi giá vốn hàng bán ( COGS ) của công ty. Tổng thu nhập của một cá thể gồm có thu nhập từ tiền lương và tiền công cộng với các hình thức thu nhập khác, gồm có tiền lương hưu, tiền lãi, cổ tức và tiền cho thuê nhà. Tổng thu nhập của một doanh nghiệp, còn được gọi là doanh thu gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp, gồm có tổng doanh thu của công ty trừ đi giá vốn hàng bán, nhưng nó không gồm có toàn bộ các ngân sách khác tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Tổng thu nhập của cá thể là một phần của tờ khai thuế thu nhập và – sau một số ít khoản khấu trừ và miễn trừ – trở thành tổng thu nhập được kiểm soát và điều chỉnh, sau đó là thu nhập chịu thuế. – Các đặc thù của thu nhập hộ gia đình : Thu nhập hộ gia đình thường được định nghĩa là tổng thu nhập trước thuế, nhận được trong khoảng chừng thời hạn 12 tháng bởi tổng thể các thành viên của hộ gia đình trên một độ tuổi đơn cử ( Cục tìm hiểu dân số chỉ định từ 15 tuổi trở lên ). Nó gồm có — nhưng không số lượng giới hạn – tiền lương, tiền lương và thu nhập từ kinh doanh thương mại tự doanh ; An sinh xã hội, lương hưu và thu nhập hưu trí khác ; thu nhập góp vốn đầu tư ; chi trả phúc lợi ; và thu nhập từ các nguồn khác. Định nghĩa về thu nhập hộ gia đình và các thành phần của nó đổi khác tùy theo toàn cảnh. Thuật ngữ này hoàn toàn có thể được định nghĩa trong luật hoặc lao lý, hoặc hoàn toàn có thể được các nhà nghiên cứu hoặc tác giả xác lập như một số tiền gồm có hoặc loại trừ các khoản thu nhập đơn cử. Dưới đây là một số ít ví dụ :
Khi đo lường và thống kê thu nhập hộ gia đình, Cục tìm hiểu dân số Hoa Kỳ gồm có tổng thể thu nhập tiền mặt trước thuế của tổng thể các cá thể từ 15 tuổi trở lên thuộc một hộ gia đình, bất kể họ có tương quan đến nhau hay không. Cục tìm hiểu dân số báo cáo giải trình rằng thu nhập hộ gia đình trung bình của Hoa Kỳ vào năm 2019 là 68.703,2 đô la. Một số chương trình và điều tra và nghiên cứu gồm có giá trị của các khoản trợ cấp hoặc biên lai không dùng tiền mặt, ví dụ điển hình như phiếu thực phẩm, để thống kê giám sát thu nhập của hộ gia đình. Ví dụ : Văn phòng giá thành Quốc hội ( CBO ) bổ trợ thu nhập không dùng tiền mặt, đặc biệt quan trọng là các khoản phúc lợi và dịch vụ bằng hiện vật của cơ quan chính phủ, vào thu nhập tiền mặt khi ước tính tổng thu nhập. Trong một số ít toàn cảnh — ví dụ điển hình như các chương trình khác nhau của cơ quan chính phủ và một loạt các cuộc khảo sát và điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính — tư cách thành viên hộ gia đình hoàn toàn có thể khác nhau hoặc nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu vào các cá thể.

Ví dụ: khi xác định ai được trợ cấp để trả tiền bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, định nghĩa về thu nhập hộ gia đình bao gồm “bản thân bạn, vợ / chồng của bạn nếu bạn đã kết hôn, cộng với tất cả những người mà bạn sẽ tuyên bố là người phụ thuộc vào thuế, bao gồm những người không cần bảo hiểm, ”theo HealthCare, gov. Ngoài ra, để xác định tính đủ điều kiện tham gia một số chương trình lợi ích công cộng, thu nhập hộ gia đình được tính bằng cách trừ một số chi phí hoặc phụ cấp từ tổng thu nhập.

Thu nhập hộ gia đình, theo định nghĩa của Cục tìm hiểu dân số Hoa Kỳ, đề cập đến tổng thu nhập tiền mặt phối hợp của toàn bộ các thành viên trong một hộ gia đình, được định nghĩa là một nhóm người sống cùng nhau, từ 15 tuổi trở lên. Nó được sử dụng để nhìn nhận sức khỏe thể chất kinh tế tài chính của một khu vực hoặc để so sánh điều kiện kèm theo sống giữa các khu vực địa lý. Định nghĩa về thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào vào ngữ cảnh : Ai thuộc hộ gia đình và những khoản nào được gồm có trong thu nhập hoàn toàn có thể khác nhau trong các điều tra và nghiên cứu khác nhau và so với các chương trình khác nhau của chính phủ nước nhà.

2. Ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình:

– Ví dụ về Thu nhập Hộ gia đình : Sam kiếm được 120.000 USD mỗi năm từ việc làm chuyên viên kinh tế tài chính của mình. Vợ chồng anh ấy, Alex kiếm được 80.000 đô la với tư cách là một nhà nghiên cứu và phân tích. Tổng thu nhập của gia đình họ là 200.000 đô la. Cháu trai của Sam là Jim cũng sống với họ. Jim kiếm được 40.000 đô la tiền lương từ việc làm của mình. Giả sử thu nhập của những cá thể này là thu nhập duy nhất của họ, thì tổng thu nhập hộ gia đình của họ, theo định nghĩa của Cục tìm hiểu dân số, là $ 240,000 – Thu nhập Trung bình so với Thu nhập Hộ gia đình Trung bình : Phạm vi hộ gia đình được sử dụng để xác lập thu nhập trung bình và thu nhập trung bình của hộ gia đình hoàn toàn có thể khác nhau. Khi xác lập thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Hoa Kỳ, Cục tìm hiểu dân số sẽ tính các hộ gia đình không có thu nhập trong giám sát. Tuy nhiên, một số ít nghiên cứu và phân tích thu nhập khác, đặc biệt quan trọng là những nghiên cứu và phân tích tập trung chuyên sâu vào các số liệu thống kê về thu nhập trung bình khác nhau, chỉ sử dụng số thu nhập dương .
Khi số tiền trung bình của thu nhập hộ gia đình và trung bình được tính cho toàn bộ các hộ gia đình ở Hoa Kỳ, số lượng trung bình sẽ luôn vượt quá mức trung bình do tác động ảnh hưởng của số lượng nhỏ các hộ gia đình Hoa Kỳ có thu nhập đặc biệt quan trọng cao. – Sự độc lạ giữa Thu nhập Hộ gia đình, Thu nhập Gia đình và Thu nhập Tính theo Capita : Thu nhập hộ gia đình là một trong ba thước đo mức độ giàu sang thường được trích dẫn. Hai yếu tố còn lại, thu nhập gia đình và thu nhập trung bình đầu người, vận dụng các cách tiếp cận khác nhau để thống kê giám sát mức độ hoạt động giải trí kinh tế tài chính của người dân trong một khu vực nhất định. Thu nhập hộ gia đình, theo định nghĩa của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, gồm có tổng thu nhập tiền mặt của toàn bộ những người từ 15 tuổi trở lên sống trong cùng một đơn vị chức năng nhà tại, bất kể họ có quan hệ như thế nào, nếu có. Một người ở riêng không liên quan gì đến nhau cũng được coi là một hộ gia đình.

Thu nhập gia đình chỉ xem xét những hộ gia đình có từ hai người trở lên sinh sống, kết hôn hoặc nhận con nuôi. Thu nhập bình quân đầu người đo lường thu nhập kiếm được của mỗi cá nhân trong một khu vực nhất định. Do đó, những người có hai thu nhập trong cùng một gia đình hoặc hộ gia đình được tính riêng khi đo lường thu nhập bình quân đầu người.

– Sự xem xét đặc biệt quan trọng : Thông thường, tổng sản phẩm quốc nội trung bình đầu người của một vương quốc sẽ tăng cùng với thu nhập trung bình của hộ gia đình. Trong những năm gần đây, người ta đã thấy có sự độc lạ giữa những số lượng này ở Hoa Kỳ. Đổi lại, điều này đã dẫn đến các cuộc bàn luận về việc tìm hiểu thêm thu nhập trung bình của hộ gia đình như một chỉ báo tốt hơn về mức độ phúc lợi kinh tế tài chính so với GDP. Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) trung bình đầu người giám sát sản lượng kinh tế tài chính của một vương quốc trên một người và được tính bằng cách lấy GDP của một vương quốc chia cho dân số của vương quốc đó. GDP trung bình đầu người là thước đo toàn thế giới để nhìn nhận sự thịnh vượng của các vương quốc và được các nhà kinh tế tài chính sử dụng cùng với GDP để phân tích sự thịnh vượng của một vương quốc dựa trên vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính của vương quốc đó. Các nước nhỏ, giàu và các nước công nghiệp tăng trưởng hơn có khuynh hướng có GDP trung bình đầu người cao nhất .

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424