MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Bạo lực gia đình là gì? Đặc điểm, hậu quả của bạo lực gia đình?

Bạo lực là gì ? Bạo lực gia đình là gì ? Đặc điểm của đấm đá bạo lực gia đình ? Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình ? Các hành vi bị nghiêm cấm được lao lý trong luật phòng chống đấm đá bạo lực gia đình ? Hậu quả của hành vi đấm đá bạo lực gia đình ?

1. Bạo lực là gì? Bạo lực gia đình là gì?

Trong tiếng Việt, đấm đá bạo lực được hiểu là “ sức mạnh dùng để cưỡng bức, trấn áp hoặc lật đổ ”. Khái niệm này dễ làm người ta liên tưởng tới những hoạt động giải trí chính trị, nhưng trên trong thực tiễn đấm đá bạo lực được coi như một phương pháp hành xử trong những quan hệ xã hội nói chung. Các mối quan hệ xã hội vốn rất phong phú và phức tạp nên hành vi đấm đá bạo lực cũng rất đa dạng chủng loại, được chia thành nhiều dạng khác nhau tùy theo từng góc nhìn nhìn nhận : đấm đá bạo lực nhìn thấy và đấm đá bạo lực không nhìn thấy được ; đấm đá bạo lực với phụ nữ, với trẻ nhỏ …

Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xã hội, là “hành vi cố ý của các thành viên gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại… với các thành viên khác trong gia đình” (Điều 1, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007). Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là việc “các thành viên gia đình vận dụng sức mạnh để giải quyết các vấn đề gia đình”. Gia đình là tế bào của xã hội, là hình thức thu nhỏ của xã hội nên bạo lực gia đình có thể coi như là hình thức thu nhỏ của bạo lực xã hội với rất nhiều dạng thức khác nhau. Xét về hình thức, có thể phân chia bạo lực gia đình thành các hình thức chủ yếu sau:

– Bạo lực sức khỏe thể chất : là hành vi ngược đãi, đánh đập thành viên gia đình, làm tổn thương tới sức khỏe thể chất, tính mạng con người của họ – Bạo lực về ý thức : là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm ý của thành viên gia đình – Bạo lực về kinh tế tài chính : là hành vi xâm phạm tới những quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế tài chính của thành viên gia đình ( quyền tự do lao động, tự do kinh doanh thương mại, quyền sở hữu tài sản … ) – Bạo lực về tình dục : là bất kể hành vi nào mang đặc thù cưỡng ép trong những quan hệ tình dục giữa những thành viên gia đình, kể cả việc cưỡng ép sinh con. Mỗi hình thức đấm đá bạo lực hoàn toàn có thể được bộc lộ dưới nhiều hành vi khác nhau. Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình đã pháp luật những hành vi đấm đá bạo lực gồm có : – Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người ; – Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm ; – Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực đè nén tiếp tục về tâm ý gây hậu quả nghiêm trọng ;

Xem thêm: Vấn nạn bạo lực trẻ em trong gia đình hiện nay tại Việt Nam

– Ngăn cản việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu ; giữa cha, mẹ và con ; giữa vợ và chồng ; giữa anh, chị, em với nhau ; – Cưỡng ép quan hệ tình dục ; – Cưỡng ép tảo hôn ; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân gia đình tự nguyện, văn minh ; – Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng gia tài riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc gia tài chung của những thành viên gia đình ; – Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, góp phần kinh tế tài chính quá năng lực của họ ; trấn áp thu nhập của thành viên gia đình nhằm mục đích tạo ra thực trạng phụ thuộc vào về kinh tế tài chính ;

Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài:1900.6568

– Có hành vi trái pháp lý buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu đấm đá bạo lực gia đình trước hết phải là hành vi “ cố ý của thành viên gia đình và hành vi này phải ” gây tổn hại hoặc có năng lực gây tổ hại, về sức khỏe thể chất, ý thức, kinh tế tài chính so với thành viên khác trong gia đình. Các hành vi hoàn toàn có thể được bộc lộ dưới dạng hành vi, như hành hạ, ngược đãi, đánh đập … nạn nhân hoặc không hành vi, như bàng quang, lãnh đạm, bỏ mặc, cuộc chiến tranh lạnh … Những hành vi bộc lộ dưới dạng hành vi thường xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của nạn nhân, đồng thời cũng gây ra những tổn hại về ý thức cho nạn nhân .

Xem thêm: Bạo hành trẻ em là gì? Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp?

2. Đặc điểm của bạo lực gia đình:

Với định nghĩa trên, ta hoàn toàn có thể đưa ra một số ít đặc thù chung nhất, nổi bật nhất của đấm đá bạo lực gia đình như sau : Một là, đấm đá bạo lực gia đình xảy ra giữa những thành viên gia đình hoặc những người đã từng có quan hệ gia đình. Vì vậy, khoanh vùng phạm vi của đấm đá bạo lực gia đình khá rộng và có tính bao quát. Hai là, đấm đá bạo lực gia đình khó bị phát hiện, khó can thiệp bởi nó thường xảy ra trong gia đình ; mà đã là chuyện gia đình thì người ngoài rất ít khi can thiệp. Ba là, đấm đá bạo lực gia đình sống sót dưới nhiều kiểu loại và dạng thức khác nhau. Có thể là đấm đá bạo lực gia đình giữa vợ – chồng, cha mẹ – những con, ông bà – những cháu, anh, chị, em trong gia đình với nhau, …

3. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình:

Hiện nay, còn sống sót rất nhiều những nạn nhân bị đấm đá bạo lực gia đình, nhưng trên thực tiễn nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình còn chưa hiểu về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Điều 4 Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của người có hành vi đấm đá bạo lực gia đình và điều 5 Quy định về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình như sau

Điều 4. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình

1. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của hội đồng ; chấm hết ngay hành vi đấm đá bạo lực. 2. Chấp hành quyết định hành động của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền .

Xem thêm: Xử phạt đối với hành vi bạo lực gia đình

3. Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị ; chăm nom nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân phủ nhận. 4. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình khi có nhu yếu và theo lao lý của pháp lý.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình

1. Nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình có những quyền sau đây : a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe thể chất, tính mạng con người, nhân phẩm, quyền và quyền lợi hợp pháp khác của mình ; b ) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng giải pháp ngăn ngừa, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo lao lý của Luật này ; c ) Được phân phối dịch vụ y tế, tư vấn tâm ý, pháp lý ; d ) Được sắp xếp nơi tạm lánh, được giữ bí hiểm về nơi tạm lánh và thông tin khác theo lao lý của Luật này ;

Xem thêm: Các hình thức bạo hành gia đình và mức phạt

đ ) Các quyền khác theo lao lý của pháp lý. 2. Nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin tương quan đến đấm đá bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền khi có nhu yếu.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong luật phòng chống bạo lực gia đình:

Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động giải trí phòng chống đấm đá bạo lực gia đình được lao lý trong Luật Phòng chống đấm đá bạo lực gia đình như sau : Các hành vi đấm đá bạo lực gia đình lao lý tại Điều 2 của Luật này. Cụ thể : a ) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người ; b ) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm ; c ) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực đè nén liên tục về tâm ý gây hậu quả nghiêm trọng ; d ) Ngăn cản việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu ; giữa cha, mẹ và con ; giữa vợ và chồng ; giữa anh, chị, em với nhau ;

Xem thêm: Chồng mắng chửi vợ có phải là hành vi bạo lực gia đình?

đ ) Cưỡng ép quan hệ tình dục ; e ) Cưỡng ép tảo hôn ; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân gia đình tự nguyện, văn minh ;

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

h ) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, góp phần kinh tế tài chính quá năng lực của họ ; trấn áp thu nhập của thành viên gia đình nhằm mục đích tạo ra thực trạng phụ thuộc vào về kinh tế tài chính ; i ) Có hành vi trái pháp lý buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực thi hành vi đấm đá bạo lực gia đình. 3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm mục đích kích động đấm đá bạo lực gia đình. 4. Trả thù, rình rập đe dọa trả thù người giúp sức nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn ngừa hành vi đấm đá bạo lực gia đình .

Xem thêm: Các biện pháp cơ bản để phòng ngừa hành vi bạo lực giữa vợ và chồng

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và giải quyết và xử lý hành vi đấm đá bạo lực gia đình. 6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình để trục lợi hoặc triển khai hoạt động giải trí trái pháp lý. 7. Dung túng, bao che, không giải quyết và xử lý, giải quyết và xử lý không đúng lao lý của pháp lý so với hành vi đấm đá bạo lực gia đình.

5. Hậu quả của hành vi bạo lực gia đình:

Hành vi đấm đá bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp lý, xâm phạm đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người của những thành viên trong gia đình. Hậu quả của hành vi đấm đá bạo lực gia đình trong quan hệ vợ chồng Thứ nhất, đấm đá bạo lực giữa vợ và chồng dưới bất kỳ hình thức cũng để lại những tác động ảnh hưởng xấu đi đến sức khỏe thể chất về sức khỏe thể chất, niềm tin không riêng gì của nạn nhân mà còn cả những thành viên khác trong gia đình. Thứ hai, đấm đá bạo lực gia đình chống lại phụ nữ ảnh hưởng tác động xấu đi đến lực lượng lao động và do đó cũng ảnh hưởng tác động đến những hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Thứ ba, đấm đá bạo lực gia đình chống lại phụ nữ chất gánh nặng lên mạng lưới hệ thống bảo trợ xã hội : Bạo lực gia đình đặt ra nhu yếu trợ giúp và bảo vệ những nạn nhân là phụ nữ và trẻ nhỏ với mạng lưới hệ thống bảo trợ xã hội của vương quốc. Ví dụ, để bảo vệ những phụ nữ và trẻ nhỏ là nạn nhân của những hành vi đấm đá bạo lực trong gia đình, thiết yếu phải kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống những cơ sở tạm lánh cho họ …. Thứ tư, đấm đá bạo lực gia đình chống lại phụ nữ đồng thời cũng chất gánh nặng lên mạng lưới hệ thống giáo dục. Bạo lực giữa vợ và chồng hoàn toàn có thể gây ra cho học viên – những nạn nhân trực tiếp hoặc phải tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ là nạn nhân của đấm đá bạo lực gia đình – những rối loạn tâm ý và sự sa sút trong học tập .

Xem thêm: Mắng chửi con cái có phải là hành vi bạo lực gia đình?

Thứ năm, đấm đá bạo lực giữa vợ và chồng chống lại phụ nữ đồng thời cũng chất gánh nặng lên mạng lưới hệ thống những cơ quan tư pháp. Điều này dễ hiểu bởi lẽ pháp lý của hầu hết vương quốc trên quốc tế hiện đã xếp những hình thức đấm đá bạo lực gia đình ( ở những khoanh vùng phạm vi, mức độ khác nhau ) là những hành vi vi phạm pháp lý và vì thế, mỗi khi những hành vi đấm đá bạo lực gia đình xảy ra, những cơ quan tư pháp sẽ phải “ vào cuộc ” để tìm hiểu, truy tố, xét xử.

6. Quy định pháp luật về hành vi bạo lực gia đình:

Theo địa thế căn cứ tại Khoản 1, Điều 2, Luật phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình 2007 lao lý về Các hành vi đấm đá bạo lực gia đình gồm có : a ) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người ; b ) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm ; c ) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực đè nén tiếp tục về tâm ý gây hậu quả nghiêm trọng ; d ) Ngăn cản việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu ; giữa cha, mẹ và con ; giữa vợ và chồng ; giữa anh, chị, em với nhau ; đ ) Cưỡng ép quan hệ tình dục ; e ) Cưỡng ép tảo hôn ; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân gia đình tự nguyện, tân tiến ;

Xem thêm: Xử phạt hành chính hành vi bạo lực gia đình

g ) Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng gia tài riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc gia tài chung của những thành viên gia đình ; h ) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, góp phần kinh tế tài chính quá năng lực của họ ; trấn áp thu nhập của thành viên gia đình nhằm mục đích tạo ra thực trạng nhờ vào về kinh tế tài chính ; i ) Có hành vi trái pháp lý buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. Như vậy, nếu người có hành vi thuộc một trong số những trường hợp trên thì bị coi là người có hành vi đấm đá bạo lực gia đình. Khi đó, nạn nhân của hành vi đấm đá bạo lực gia đình sẽ có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp luật tại Khoản 1, Điều 5, Luật phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình 2007 : 1. Nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình có những quyền sau đây : a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe thể chất, tính mạng con người, nhân phẩm, quyền và quyền lợi hợp pháp khác của mình ; b ) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền vận dụng giải pháp ngăn ngừa, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo lao lý của Luật này ;

Xem thêm: Tố cáo hành vi bạo lực gia đình của người cha

c ) Được phân phối dịch vụ y tế, tư vấn tâm ý, pháp lý ; d ) Được sắp xếp nơi tạm lánh, được giữ bí hiểm về nơi tạm lánh và thông tin khác theo lao lý của Luật này ; đ ) Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý. Theo đó, nếu muốn chấm hết hành vi đấm đá bạo lực nói trên thì nạn nhân của đấm đá bạo lực gia đình hoàn toàn có thể triển khai những quyền nói trên để ý kiến đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe thể chất, tính mạng con người, nhân phẩm, quyền và quyền lợi hợp pháp của mình. Các cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền bảo về cho nạn nhân đấm đá bạo lực gia đình được pháp luật đơn cử tại Điều 18, Luật phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình 2007 : 1. Người phát hiện đấm đá bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu hội đồng dân cư nơi xảy ra đấm đá bạo lực, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 23 và khoản 4 Điều 29 của Luật này. 2. Cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu hội đồng dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về đấm đá bạo lực gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời giải quyết và xử lý hoặc đề xuất kiến nghị, nhu yếu cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết và xử lý ; giữ bí hiểm về nhân thân và trong trường hợp thiết yếu vận dụng giải pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về đấm đá bạo lực gia đình. Do đó, người phát hiện đấm đá bạo lực gia đình hoặc những chủ thể là nạn nhân của hành vi đấm đá bạo lực gia đình hoàn toàn có thể tự mình khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền : Ủy Ban Nhân Dân hoặc công an, nhu yếu những cơ quan này giải quyết và xử lý so với hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cũng hoàn toàn có thể liên hệ với những tổ chức triển khai xã hội để được tư vấn, tương hỗ khi bị xâm phạm quyền hạn .

Xem thêm: Hỏi về bạo lực gia đình

Theo pháp luật tại Điều 42, Luật phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình 2007 về Xử lý người có hành vi vi phạm pháp lý về phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình :

1. Người có hành vi vi phạm pháp lý về phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý. 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi đấm đá bạo lực gia đình nếu bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính theo lao lý của khoản 1 Điều này thì bị thông tin cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền quản trị người đó để giáo dục.

3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Như vậy, tùy vào mức độ, đặc thù của hành vi đấm đá bạo lực gia đình, sẽ bị vận dụng những chế tài giải quyết và xử lý vi phạm hành chính hoặc giải quyết và xử lý hình sự. Theo đó, những hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để giải quyết và xử lý hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính dưới hình thức phạt tiền và những giải pháp ngăn ngừa, khắc phục hậu quả. ​ Mức phạt tiền từ từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tương ứng với từng hành vi được lao lý trong Mục 4 của Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng, chống tệ nạn xã hội ; phòng và chữa cháy ; phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình. Đối với những hành vi có đặc thù nghiêm trọng, cấu thành tội phạm, hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe thể chất người khác ( Điều 104, Bộ luật hình sự năm ngoái ) ; tội hành hạ người khác ( Điều 110, “ Bộ luật hình sự năm ngoái ” ) ; tội bức tử ( Điều 100, “ Bộ luật hình sự năm ngoái ” ). Theo đó, so với những tội này hoàn toàn có thể bị phạt cảnh cáo, tái tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn.

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424