MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Quyền tác giả là gì? Nội dung bảo hộ quyền tác giả

Bản quyền chính là quyền tác giả, việc bảo hộ quyền tác giả là cách để pháp lý bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của những người tạo ra tác phẩm và giá trị của tác phẩm đó. Sau đây là những lao lý không nên bỏ lỡ khi khám phá về quyền tác giả .3. Điều kiện để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Quyền tác giả là gì?

1.1. Khái niệm quyền tác giả

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả phát sinh kể từ thời gian tác phẩm đó được phát minh sáng tạo và được bộc lộ dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện đi lại, ngôn từ mà không phụ thuộc vào vào việc tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã ĐK hay chưa ĐK .

1.2. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ trợ 2009 những mô hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm có :

STT

Loại hình tác phẩm

1 Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được biểu lộ dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khácLưu ý : Tác phẩm biểu lộ bằng ký tự khác là tác phẩm được bộc lộ bằng những ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và những ký hiệu tựa như khác mà những đối tượng người tiêu dùng tiếp cận hoàn toàn có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau .
2 Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
3 Tác phẩm báo chí truyền thông
4 Tác phẩm âm nhạc
5 Tác phẩm sân khấu
6 Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo chiêu thức tựa như
7 Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng
8 Tác phẩm nhiếp ảnh
9 Tác phẩm kiến trúc
10 Bản họa đồ, sơ đồ, map, bản vẽ tương quan đến địa hình, kiến trúc, khu công trình khoa học
11 Tác phẩm văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật dân gian
12 Chương trình máy tính, sưu tập tài liệu
Lưu ý : Tác phẩm phái sinh do tác giả trực tiếp phát minh sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác cũng được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả so với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh .

Lưu ý : Có một số đối tượng người dùng không thuộc khoanh vùng phạm vi bảo hộ quyền tác giả gồm có :- Tin tức thời sự thuần túy đưa tin .- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc nghành nghề dịch vụ tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó .- Quy trình, mạng lưới hệ thống, giải pháp hoạt động giải trí, khái niệm, nguyên tắc, số liệu .Căn cứ: Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

2. Quyền tác giả bao gồm các quyền nào?

Căn cứ : Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 .Theo Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền tác giả gồm có quyền nhân thân và quyền gia tài .Trong đó, mỗi quyền được lao lý như sau :

– Quyền nhân thân:

Căn cứ Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2022 ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2023 ), quyền nhân thân gồm có :

STT

Quyền nhân thân gồm:

1 Đặt tên cho tác phẩm .
2 Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm ; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng .
3 Công bố tác phẩm hoặc được cho phép người khác công bố tác phẩm .
4 Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc ; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả .

– Quyền tài sản:

Căn cứ Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2022, quyền gia tài gồm có :

STT

Quyền tài sản gồm:

1 Làm tác phẩm phái sinh .
2 Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua những bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào tại khu vực mà công chúng hoàn toàn có thể tiếp cận được nhưng công chúng không hề tự do lựa chọn thời hạn và từng phần tác phẩm .
3 Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp hàng loạt hoặc một phần tác phẩm bằng bất kể phương tiện đi lại hay hình thức nào ,Trừ trường hợp : Sao chép tác phẩm chỉ để triển khai những quyền khác theo Luật Sở hữu trí tuệ ; sao chép trong thời điểm tạm thời theo một quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến, trong quy trình hoạt động giải trí của những thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa những bên thứ ba trải qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục tiêu kinh tế tài chính độc lập và bản sao bị tự động hóa xóa bỏ, không có năng lực phục sinh lại .
4 Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng trải qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác so với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình .Trừ trường hợp : Phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối so với bản gốc, bản sao tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả thực thi hoặc được cho phép thực thi việc phân phối .
5 Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện đi lại hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào khác, gồm có cả việc cung ứng tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng hoàn toàn có thể tiếp cận được tại khu vực và thời hạn do họ lựa chọn .
6 Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng người dùng chính của việc cho thuê .

quyen tac gia

3. Điều kiện để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Căn cứ Điều 6, Điều 13 và Điều 14, tác phẩm không cần công bố hay ĐK cũng đều được bảo hộ quyền tác giả nhưng phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau :- Về tác phẩm :

  • Tác phẩm được trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của tác giả mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
  • Được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định như: truyện, thơ, tác phẩm điện ảnh,… không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.
  • Thuộc một trong các loại hình nêu tại mục 1.2 kể trên.

– Về tác giả :

  • Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.
  • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào.
  • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặcnước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.
  • Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

4. Thời gian bảo hộ quyền tác giả là bao lâu?

Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ trợ 2009, quyền tác giả được bảo hộ trong thời hạn đơn cử như sau :

Đối tượng

Thời hạn

Quyền nhân thân ( ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc được cho phép người khác công bố tác phẩm ) . Vô thời hạn
Quyền công bố tác phẩm hoặc được cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền gia tài, gồm có :
– Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh . 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần tiên phong
– Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình . 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình .
– Các tác phẩm không thuộc mô hình trên . Suốt cuộc sống tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết ; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm hết vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả ở đầu cuối chết .
– Đối với tác phẩm khuyết danh mà khi những thông tin về tác giả Open . Suốt cuộc sống và 50 năm sau khi tác giả chết .
Lưu ý : Thời hạn bảo hộ theo lao lý tại chấm hết vào thời gian 24 giờ ngày 31/12 của năm chấm hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả .

5. Đến đâu để đăng ký bản quyền tác giả?

Căn cứ Điều 34 Nghị định 22/2018 / NĐ-CP, nơi tiếp đón hồ sơ ĐK quyền tác giả là Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoàn toàn có thể đến Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện thay mặt của Cục này tại miền Nam và miền Trung là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thành Phố Đà Nẵng để nộp hồ sơ :

Tên địa điểm

Địa chỉ

Phòng tin tức Quyền tác giả – Cục Bản quyền tác giả Địa chỉ : Số 33 Ngõ 294 / 2 phố Kim Mã, Q. Ba Đình, TP.HN .Số điện thoại cảm ứng : 024 3823 6908
Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ : Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q Q. 3, TP. Hồ Chí Minh .Số điện thoại thông minh : 028.39 308 086
Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. TP. Đà Nẵng .Số điện thoại thông minh : 0236.3 606 967

Xem thêm : Đăng ký quyền tác giả ở đâu ?quyen tac gia 1

Đăng ký quyền tác giả để đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp (Ảnh minh họa)

6. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?

Căn cứ Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, hồ sơ ĐK bản quyền tác giả cần những loại sách vở sau :- Tờ khai ĐK quyền tác giả theo mẫu .Lưu ý : Khai bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên .- 02 bản sao của tác phẩm muốn ĐK quyền tác giả, trong đó :+ 01 bản do Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật giữ+ 01 bản giao lại cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sau khi cấp giấy ghi nhận .

Lưu ý: Tác phẩm đặc thù như tranh, tượng, tượng đài, công trình kiến trúc;… thì có thể thay thế bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả bằng ảnh chụp không gian ba chiều (theo khoản 2 Điều 38 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

– Giấy ủy quyền : Chỉ nộp nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả ủy quyền .- Tài liệu chứng tỏ quyền nộp đơn .- Văn bản đồng ý chấp thuận của những tác giả nếu tác phẩm ĐK có đồng tác giả .- Văn bản đồng ý chấp thuận của những đồng chủ sở hữu nếu có quyền tác giả thuộc chiếm hữu chung .

Lưu ý: Các giấy tờ kể trên đều phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nếu được viết bằng ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch tiếng Việt đi kèm.

Xem hướng dẫn cụ thể thủ tục ĐK quyền tác giả .

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký quyền tác giả của LuatVietnam, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0938.36.1919 để được tư vấn chi tiết.

7. Chi phí đăng ký quyền tác giả là bao nhiêu?

Khi ĐK quyền tác giả, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ phải nộp phí cấp giấy ghi nhận ĐK quyền tác giả cho Cục Bản quyền tác giả. Tùy vào mô hình tác phẩm được ĐK quyền tác giả mà mức phí phải trả sẽ là khác nhau .Cụ thể theo thông tư 211 / năm nay / TT-BTC, mức phí ĐK quyền tác giả được pháp luật như sau :

Stt

Loại hình tác phẩm

Mức thu
(đồng/Giấy chứng nhận)

1 a ) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được biểu lộ dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác ( gọi chung là mô hình tác phẩm viết ) ;b ) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác ;c ) Tác phẩm báo chí truyền thông ;d ) Tác phẩm âm nhạc ;đ ) Tác phẩm nhiếp ảnh . 100.000
2 a ) Tác phẩm kiến trúc ;

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

300.000
3 a ) Tác phẩm mỹ thuật ;b ) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng . 400.000
4 a ) Tác phẩm điện ảnh ;b ) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa . 500.000
5 Chương trình máy tính, sưu tập tài liệu hoặc những chương trình chạy trên máy tính 600.000

8. Hành vi xâm phạm quyền tác giả là gì?

Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2022 đã liệt kê đơn cử những hành vi được coi là xâm phạm quyền tác giả gồm có :

STT

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1 Xâm phạm quyền nhân thân .
2 Xâm phạm quyền gia tài .
3 Không triển khai hoặc triển khai không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến số lượng giới hạn quyền tác giả, những trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả .
4 Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu giải pháp công nghệ tiên tiến hữu hiệu do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả triển khai để bảo vệ quyền tác giả so với tác phẩm của mình nhằm mục đích xâm pham quyền tác giả và quyền tương quan .
5 Sản xuất, phân phối, nhập khẩu, chào bán, bán, tiếp thị, quảng cáo, tiếp thị, cho thuê hoặc tàng trữ nhằm mục đích mục tiêu thương mại những thiết bị, mẫu sản phẩm hoặc linh phụ kiện, trình làng hoặc phân phối dịch vụ khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị, mẫu sản phẩm, linh phụ kiện hoặc dịch vụ đó được sản xuất, sử dụng nhằm mục đích vô hiệu giải pháp công nghệ tiên tiến hữu hiệu bảo vệ quyền tác giả .
6 Cố ý xóa, gỡ bỏ hoặc biến hóa thông tin quản trị quyền mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực thi hành vi đó sẽ xúi giục, tạo năng lực, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo lao lý của pháp lý .
7 Cố ý phân phối, nhập khẩu để phân phối, phát sóng, truyền đạt hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản trị quyền đã bị xóa, gỡ bỏ, đổi khác mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả ; khi biết hoặc có cơ sở để biết việc thực thi hành vi đó sẽ xúi giục, tạo năng lực, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện hoặc che giấu hành vi xâm phạm quyền tác giả theo pháp luật của pháp lý .
8 Không thực thi hoặc triển khai không không thiếu pháp luật để được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trung gian .

quyen tac gia  2Xâm phạm quyền tác giả sẽ bị phạt nặng (Ảnh minh họa)

9. Xâm phạm quyền tác giả bị xử lý thế nào?

Tùy vào đặc thù, mức độ của hành vi xâm phạm quyền tác giả mà người vi phạm hoàn toàn có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

* Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ Nghị định 131 / 2013 / NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 28/2017 / NĐ-CP, người triển khai hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị phạt như sau :

STT

Hành vi

Mức phạt

1 Hành vi luân chuyển sản phẩm & hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan . 03 – 05 triệu đồng + Tịch thu tang vật vi phạm( Khoản 1 Điều 8 )
2 Tàng trữ sản phẩm & hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan . 05 – 10 triệu đồng + Tịch thu tang vật vi phạm( Khoản 2 Điều 8 )
3 Sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật, bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng . 02 – 03 triệu đồng + Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin xô lệch, buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm trên bản sao tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng( Điều 9 )
4 Tự ý sửa chữa thay thế, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả . 03 – 05 triệu đồng + Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Khoản 1 và khoản 3 Điều 10 )
5 Xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả . 05 – 10 triệu đồng + Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Khoản 2 và khoản 3 Điều 10 )
6 Công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý . 05 – 10 triệu đồng + Buộc cải chính công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng( Điều 11 )
7 Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả . 05 – 10 triệu đồng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Điều 12 )
8 Biểu diễn trực tiếp tác phẩm trước công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý . 05 – 10 triệu đồng( Khoản 1 Điều 13 )
9 Biểu diễn tác phẩm trải qua những chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng hoàn toàn có thể tiếp cận được mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý . 10 – 15 triệu đồng + Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình vi phạm( Khoản 2, khoản 3 Điều 13 )
10 Cho thuê bản gốc, bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo pháp luật . 05 – 10 triệu đồng( Điều 14 )
11 Phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả . 10 – 30 triệu đồng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Điều 15 )
12 Nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý . 200 – 250 triệu đồng + Buộc tái xuất tang vật vi phạm( Điều 16 )
13 Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện đi lại hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kể phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo lao lý . 10 – 30 triệu đồng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Điều 17 )
14 Sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả . 15 – 35 triệu đồng + Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm( Điều 18 )

* Truy cứu trách nhiệm hình sự:

Nếu không được phép của của chủ thể quyền tác giả mà cố ý thực thi hành vi sao chép hoặc phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì cá thể, pháp nhân hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả được pháp luật tại Điều 225 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi 2017 :

Cá nhân thực hiện hành vi

Tổ chức thực hiện hành vi

– Có quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng .- Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan từ 100 triệu đồng .- Hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng . – Có quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng .- Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan từ 300 triệu đồng .- Hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đồng .- Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc sản phẩm & hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm .

Mức phạt so với tội này như sau :

Khung hình phạt

Cá nhân

Tổ chức

Khung 1 Phạt tiền từ 50 – 300 triệu đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm . Phạt tiền từ 300 triệu đến 01 tỷ đồng .
Khung 2 :Phạm tội thuộc một trong những trường hợp :a ) Có tổ chức triển khai .b ) Phạm tội 02 lần trở lên .c ) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên .d ) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền tương quan 500.000.000 đồng trở lên .đ ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên . Phạt tiền từ 300 triệu đến 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm . Phạt tiền từ 01 – 03 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm .
Phạt bổ trợ Phạt tiền từ 20 – 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm . Phạt tiền từ 100 – 300 triệu đồng, cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm .

0938.36.1919

Trên đây là những thông tin quan trọng tương quan đến quyền tác giả. Để được tư vấn cụ thể về quyền tác giả hoặc có nhu yếu sử dụng dịch vụ ĐK quyền tác giả, người sử dụng vui vẻ liên hệđể được hướng dẫn cụ thể .

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết hữu ích: XSMB