MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là gì ? Vai trò của luật thuế xuất nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là luật đạo pháp luật thu thuế so với tổ chức triển khai, cá thể có sản phẩm & hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu khi triển khai xuất, nhập khẩu. Bài viết nghiên cứu và phân tích 1 số ít lao lý pháp lý về luật thuế xuất nhập khẩu, đơn cử :

1. Lịch sử hình thành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiên phong được Quốc hội Khóa VIII, kì họp thứ 10, trải qua ngày 26.12.1991, có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01.3.1992 .
Mục tiêu của việc phát hành Luật là nhằm mục đích quản lí những hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu, lan rộng ra quan hệ kinh tế tài chính đối ngoại ; góp thêm phần tăng trưởng và bảo vệ sản xuất, xu thế tiêu dùng trong nước ; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước .

Phạm vi điều chỉnh của Luật là quan hệ thu, nộp thuế giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể cả hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước, khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong chính sách kinh tế tài chính kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu, Nhà nước thực thi độc quyền ngoại thương nên chỉ có những tổ chức triển khai của Nhà nước mới được phép xuất, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa và phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bằng một khoản nộp gọi là chênh lệch ngoại thương. Đạo luật tiên phong lao lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch được Quốc hội trải qua ngày 29.12.1987. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch năm 1987 chỉ lao lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu so với hàng mậu dịch nên có sự phân biệt giữa hàng hóa xuất, nhập khẩu theo những hợp đồng ngoại thương và những loại sản phẩm & hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu khác .
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 lao lý việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không phân biệt hàng hóa xuất, nhập khẩu mậu dịch hay phi mậu dịch, vận dụng so với mọi thành phần kinh tế tài chính. Luật gồm Lời nói đầu, 7 chương với Z5 điều và có những nội dung cơ bản như sau : 1 ) Quy định đối tượng người dùng nộp thuế, sản phẩm & hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ; hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận dụng miễn nộp thuế theo điều ước quốc tế ; 2 ) Quy định địa thế căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ; 3 ) Quy định miễn, giảm thuế, hoàn trả thuế xuất, nhập khẩu ; 4 ) Quy định về xử lí vì phạm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu .
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 là văn bản luật thể chế hóa những nhu yếu cơ bản chủ trương của Nhà nước trong việc tăng trưởng xuất, nhập khẩu trong quá trình đầu của thời kì quy đổi nền kinh tế tài chính kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu sang chính sách kinh tế thị trường hướng tới hội nhập quốc tế. Để kịp thời bổ trợ, sửa đổi, thể chế hóa những chủ trương, chủ trương của Nhà nước trong quy trình thiết kế xây dựng nền kinh tế tài chính mở, trong điều kiện kèm theo hội nhập, toàn thế giới hóa, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 đã qua 1 số ít lần sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều. Lần thứ nhất bằng Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 được Quốc hội Khóa IX, kì họp thứ 3 trải qua ngày 05.7.1993 và lần thứ hai bằng Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991 được Quốc hội Khóa X, kì họp thứ 3 trải qua ngày 20.5.1998 .

2. Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giống như bất kể loại thuế nào, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng biểu lộ ba vai trò cơ bản : Một là, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước ; hai là, điều tiết hoạt động giải trí kinh tế tài chính ; ba là, hướng dẫn tiêu dùng trong xã hội. Tuy nhiên, xuất phát tư đặc trưng cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là đánh vào những hàng hóa xuất, nhập khẩu và sau đó được cấu thành trong giá thành của hàng hóa xuất, nhập khẩu nên loại thuế này còn có một vai trò khá đặc trưng, đó là bảo hộ nền sản xuất trong nước và chống lại khuynh hướng cạnh tranh đối đầu không cân sức giữa sản phẩm & hàng hóa trong nước với sản phẩm & hàng hóa ngoại nhập. Xét trên bình diện lí thuyết, vai trò này của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được biểu lộ trên hai góc nhìn đa phần :

Xem thêm: Dụng cụ tập gym, dụng cụ thể hình giá rẻ 2023

Một là, so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu, do bị đánh thuế nhập khẩu nên về lí thuyết, Chi tiêu của loại sản phẩm & hàng hóa này trên thị trường nước nhập khẩu sẽ tăng lên, trong khi đó căc sản phẩm & hàng hóa được sản xuất trong nước, do không phải chịu thuế nhập khâu ( hoặc chỉ phải chịu thuế nhập khẩu cho phàn nguyên vật liệu hay máy móc nhập khẩu ) nên giá tiền loại sản phẩm của loại sản phẩm & hàng hóa này có khuynh hướng rẻ hơn và do đó có sức cạnh tranh đối đầu lớn hơn so với hàng ngoại nhập. Điều này cho thấy việc đánh thuế nhập khẩu thực ra là một giải pháp để bảo hộ nền sản xuất trong nước, khi nhà nước nhận thấy những bất lợi nghiêng về phía những sản phẩm & hàng hóa được sản xuất từ những doanh nghiệp trong nước .
Hai là, đối vói hàng xuất khẩu, do bị đánh thuế xuất khẩu nên việc tiêu thụ những sản phẩm & hàng hóa này ở thị trường quốc tế trở nên khó khăn vất vả hơn so với thị trường trong nước và khi đó, những sản phẩm & hàng hóa này có xu thế sẽ được tiêu thụ trong nước. Bằng cách này, Nhà nước đã bảo hộ một cách hữu hiệu cho thị trường tiêu thụ trong nước. Mặt khác, khi Nhà nước muốn khuyến khích xuất khẩu nhằm mục đích tăng năng lực cạnh tranh đối đầu cho sản phẩm & hàng hóa do nước mình sản xuất khi chúng được tiêu thụ trên thị trường quốc tế thì thuế suất đối vói sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu sẽ được pháp luật giảm đi, thậm chí còn là bằng không. Việc Nhà nước giảm thuế xuất khẩu so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh đối đầu tốt hơn cho loai sản phẩm & hàng hóa này trên thị trường quốc tế, so vói sản phẩm & hàng hóa cùng loại của những nước khác đang lưu thông trên thị trường .

3. Khái niệm pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là danh từ dùng để chỉ tập họp những quy phạm pháp luật do Nhà nước phát hành, nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình đăng kí, kê khai, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và xử lí những vi phạm, ttanh chấp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phát sinh giữa Nhà nước với người nộp thuế .

Xét từ phương diện hình thức, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật như văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội; nghị định và nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quyết định, thông tư của các bộ… Còn xét về phương diện nội dung, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu lại bao hàm các vấn đề chủ yếu như: phạm vi áp dụng (được thể hiện thông qua các quy định về chủ thể nộp thuế và đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu); căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trình tự, thủ tục hành thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chế độ miễn giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…

Ngày nay, trong toàn cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế mang tính toàn thế giới thì việc hình thành, thực thi những điều ước quốc tế có tương quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là điều tất yếu. Vì lẽ đó, có quan điểm cho rằng nội hàm của khái niệm pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không chỉ là những lao lý trong pháp lý vương quốc mà còn bao hàm cả những lao lý trong pháp lý quốc tế có tương quan trực tiếp đến yếu tố thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ví dụ như Hiệp định CEPT ( Common Effective Preferential Tariff – Ưu dãi thuế quan có hiệu lực thực thi hiện hành chung ) ; Hiệp định thương mại Nước Ta – Hoa Kỳ và Hiệp định GATT hay Hiệp định WTO hiện hành. Quan điểm này dựa trên lập luận cho rằng những hiệp định về ( hoặc ) có tương quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau khi có hiệu lực thực thi hiện hành sẽ được vận dụng trực tiếp cho những quan hệ về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giữa Nhà nước với người nộp thuế chứ không nhất thiết phải có quy trình tiến độ “ chuyển hóa ” từ những quy đinh của hiệp định thành nội luật. Đương nhiên, trong trường hợp những hiệp định có tương quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chỉ pháp luật những nguyên tắc chung thì việc thực thi những nguyên tắc đó cần phải được triển khai trải qua quy trình nội luật hóa tại những nước thành viên hiệp định nhằm mục đích bảo vệ tính khả thi và tính hiện thực cho những lao lý của hiệp định .
Như vậy, cần phải ý niệm nội hàm của khái niệm “ pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ” theo nghĩa rộng, gồm có không chỉ những pháp luật trong pháp lý vương quốc mà còn gồm có cả những lao lý trong pháp lý quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quan điểm này là thích hợp với toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính và tự do hóa thương mại ưong tiến trình lúc bấy giờ của nền kinh tế tài chính toàn thế giới .

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay