MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT

“ … Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không riêng gì gây hậu quả xấu đi cho người nắm giữ quyền bị xâm phạm mà còn tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người tiêu dùng khác, cũng như ảnh hưởng tác động xấu đi so với xã hội … ”

I. Quy định pháp luật về biện pháp hành chính xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Tại sao sử dụng biện pháp hành chính để xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Khác với quyền sở hữu tài sản thông thường, quyền sở hữu trí tuệ có đặc điểm là đối tượng quyền tồn tại chủ yếu dưới dạng thông tin, do đó có khả năng lan truyền rộng lớn và dễ có khả năng được vật chất hoá hàng hoạt, sau đó trở thành thực thể tác động, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người, cũng như của cả xã hội. Do vậy, một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây hậu quả tiêu cực cho người nắm giữ quyền bị xâm phạm đó, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người tiêu dùng khác, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội.

Như vậy, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là hành vi vi phạm pháp lý về bảo hộ và quản trị nhà nước trong nghành nghề dịch vụ sở hữu trí tuệ ( Nhà nước đã xác lập quyền cho chủ thể quyền và nghiêm cấm hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu trí tuệ ) và gây ảnh hưởng tác động đến quyền lợi của chủ thể quyền, quyền lợi của người tiêu dùng và gây tác động ảnh hưởng xấu đi cho xã hội cần phải loại trừ. Do vậy, trong 1 số ít trường hợp nhất định, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn có thể coi là hành vi vi phạm hành chính. [ 1 ]

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 0986.386.648

Pháp luật về sở hữu trí tuệ có pháp luật về việc Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền và việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi vi phạm pháp lý. Một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây tổn hại cho chủ thể quyền so với đối tượng người dùng sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, mà còn hoàn toàn có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của người thứ ba – người tiêu dùng trong xã hội và hoàn toàn có thể nói là gây tổn hại cho quyền lợi của xã hội. Ví dụ, việc xâm phạm quyền so với một thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, thì hành vi xâm phạm quyền đó không chỉ gây tổn hại cho chủ sở hữu thương hiệu bị xâm phạm ( giảm thị trường, giảm doanh thu, làm suy giảm lòng tin của người mua vào mẫu sản phẩm mang thương hiệu đó … ), mà còn gây thiệt hại cho người tiêu dùng khi mua phải hàng giả, hàng nhái thương hiệu sản phẩm & hàng hóa đó ( như chất lượng không được như hàng thật nhưng phải trả tiền với giá trị tương tự với hàng thật ; nhiều lúc còn gây tổn hại đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người nếu hàng giả, hàng nhái đó tương quan đến thực phẩm hoặc dược phẩm … ) .
Trong toàn cảnh trình độ công nghệ tiên tiến ngày càng cao, việc sản xuất những loại sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn có thể được triển khai với quy mô lớn và sản phẩm & hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được lưu thông với khoanh vùng phạm vi rộng, khiến cho số người bị tác động ảnh hưởng hoặc bị tổn hại cũng sẽ chiếm số đông trong xã hội. Vì vậy, những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng thuộc loại hành vi chống lại quyền lợi xã hội. Do đó, bên cạnh quan hệ dân sự, yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được xem xét và giải quyết và xử lý theo góc nhìn hành chính. Mục tiêu của giải pháp hành chính trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ là bảo vệ quyền lợi của người thứ ba và của xã hội, cũng chính là gián tiếp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền .

2. Cơ sở pháp lý sử dụng biện pháp hành chính để xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khái niệm “ giải pháp hành chính ” được lao lý trong Luật Sở hữu trí tuệ của Nước Ta. Văn bản luật này được thiết kế xây dựng trong toàn cảnh Nước Ta đang tích cực sửa đổi mạng lưới hệ thống pháp lý vương quốc để phân phối những tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS, nhằm mục đích tiềm năng trở thành thành viên của WTO. Có thể nói rằng, việc đưa khái niệm “ giải pháp hành chính ”, bên cạnh “ giải pháp dân sự ”, “ biện pháp hình sự ”, “ giải pháp trấn áp biên giới ” vào văn bản luật nói trên [ 2 ] là bộc lộ sự chuyển thể những lao lý tương ứng của Hiệp định TRIPS vào thành vào mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý vương quốc .
Khái niệm giải pháp hành chính, theo nghĩa rộng, hoàn toàn có thể hiểu là bao quát hết những khái niệm thường dùng trong mạng lưới hệ thống pháp luật hành chính của Nước Ta như chế tài hành chính, hình thức giải quyết và xử lý hành chính, giải pháp giải quyết và xử lý hành chính, thủ tục giải quyết và xử lý hành chính. v.v. được vận dụng để giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm những pháp luật quản trị nhà nước trong một nghành nhất định. Theo nghĩa này, giải pháp hành chính được vận dụng để giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm trong nghành sở hữu trí tuệ là gồm có hàng loạt những thủ tục hành chính, hình thức hay giải pháp giải quyết và xử lý hành chính mà hoàn toàn có thể vận dụng so với những hành vi đó theo pháp luật của những văn bản pháp lý hiện hành, gồm có cả Luật Sở hữu trí tuệ và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính .
Khái niệm giải pháp hành chính, theo nghĩa hẹp, hoàn toàn có thể hiểu gồm có những hình thức giải quyết và xử lý hành vi vi phạm và những giải pháp giải quyết và xử lý sản phẩm & hàng hóa xâm phạm, tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính. Theo nghĩa này, giải pháp hành chính gồm có những hình thức xử phạt hành chính ( giải pháp giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm ) và giải pháp khắc phục hậu quả ( giải pháp giải quyết và xử lý sản phẩm & hàng hóa xâm phạm ) lao lý tại Điều 214 của Luật Sở hữu trí tuệ. [ 3 ] Thêm vào đó, nhằm mục đích để triển khai những giải pháp hành chính, những pháp luật về thẩm quyền xử phạt, [ 4 ] thủ tục xử phạt [ 5 ] và những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ xử phạt hành chính [ 6 ] theo pháp luật của Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ .

3. Điều kiện áp dụng biện pháp hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Những điều kiện kèm theo cơ bản để thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng giải pháp hành chính gồm :
( i ) Có lao lý pháp lý về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, giải pháp giải quyết và xử lý vi phạm hành chính so với những tổ chức triển khai, cá thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nói cách khác cần có địa thế căn cứ pháp lý để vận dụng giải pháp hành chính so với hành vi xâm phạm quyền .
( ii ) Có cơ quan / người được trao thẩm quyền thực thi giải pháp giải quyết và xử lý hành chính so với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, người có thẩm quyền giải quyết và xử lý phải được trang bị kỹ năng và kiến thức trình độ và / hoặc có sự tương hỗ kịp thời và khá đầy đủ về mặt trình độ để có đủ năng lực xác lập hành vi xâm phạm và vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý tương thích so với hành vi xâm phạm .
( iii ) Có thủ tục được cho phép chủ thể quyền nhu yếu cơ quan thực thi vận dụng giải pháp hành chính so với hành vi xâm phạm ; được cho phép người có thẩm quyền dữ thế chủ động phát hiện những hành vi vi phạm pháp lý về sở hữu trí tuệ trong quy trình thực thi công dụng quản trị của mình ; cho phép công dân tố cáo và đề xuất giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm quyền bằng giải pháp hành chính .

4. Nội dung biện pháp hành chính áp dụng đối với vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ

Bản chất giải pháp hành chính là sử dụng sức mạnh quyền lực tối cao của những cơ quan hành chính ( nằm trong mạng lưới hệ thống hành pháp ) trải qua những quyết định hành động hành chính và tổ chức triển khai thực thi những quyết định hành động hành chính đó để giải quyết và xử lý những vi phạm hành chính. Như vậy, có hai yếu tố cấu thành nên giải pháp hành chính, đó là : vi phạm hành chính và quyết định hành động của cơ quan hành chính giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
– Vi phạm hành chính :
Vi phạm hành chính là hành vi trái pháp lý, có lỗi, xâm phạm những quy tắc quản trị Nhà nước, nhưng mức độ nguy hại thấp hơn tội phạm và theo pháp luật của pháp lý phải bị xử phạt hành chính. Trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính có pháp luật : “ Xử phạt vi phạm hành chính được vận dụng so với cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai ( sau đây gọi chung là cá thể, tổ chức triển khai ) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm những pháp luật của pháp lý về quản trị nhà nước mà không phải là tội phạm và theo lao lý của pháp lý phải bị xử phạt hành chính ” .
Như vậy, vi phạm hành chính có bốn điểm cơ bản sau :
( i ) Hành vi trái pháp lý vi phạm những quy tắc quản trị Nhà nước ;
( ii ) Hành vi do tổ chức triển khai, cá thể triển khai một cách cố ý hoặc vô ý ;
( iii ) Mức độ nguy khốn của hành vi thấp hơn tội phạm ;
( iv ) Pháp luật lao lý hành vi đó phải bị xử phạt hành chính .
Như vậy, biểu lộ trước hết của vi phạm hành chính chính là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá thể hoặc tổ chức triển khai ( chủ thể hành vi ) vi phạm pháp lý, xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước hay của công dân và gây ảnh hưởng tác động xấu đến đời sống xã hội ; là biểu lộ xấu đi cần phải loại trừ .
Biểu hiện thứ hai của vi phạm hành chính là mức độ nguy hại của hành vi vi phạm pháp lý. Vì hành vi vi phạm hành chính và tội phạm đều là những hành vi vi phạm những lao lý của pháp lý về quản trị nhà nước và thường là những điều pháp lý ngăn cấm, tuy nhiên đặc thù và mức độ nguy khốn cho xã hội của vi phạm hành chính thấp hơn tội phạm, tức là chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm .
Một điểm quan trọng nữa là hành vi vi phạm hành chính phải được pháp lý lao lý. Nói cách khác, nếu pháp lý không pháp luật hành vi vi phạm pháp lý đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính thì không coi hành vi đó là vi phạm hành chính. Hiện nay, pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính đã giao thẩm quyền lao lý hành vi vi phạm hành chính cho nhà nước, do vậy nếu không có Nghị định của nhà nước lao lý hành vi vi phạm pháp lý đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính, thì không được coi hành vi vi phạm pháp lý đó là vi phạm hành chính .
– Quyết định vận dụng giải pháp hành chính :
Cơ quan hành chính, gồm cả người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính, chính là chủ thể vận dụng giải pháp hành chính. Về thực chất, đó là việc cơ quan quản trị Nhà nước nằm trong mạng lưới hệ thống hành pháp dùng sức mạnh của quyền lực tối cao Nhà nước để ra những quyết định hành động mệnh lệnh hành chính đơn phương buộc người vi phạm hành chính phải thực thi quyết định hành động hành chính đó. Hành vi vi phạm hành chính bị giải quyết và xử lý trải qua quyết định hành động của cơ quan hành chính có thẩm quyền .
Ngoài những quyết định hành động hành chính giải quyết và xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của người có thẩm quyền thuộc những cơ quan hành chính, giải pháp hành chính trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn gồm có cả những quyết định hành động, thủ tục nhằm mục đích bảo vệ việc thi hành những quyết định hành động hành chính đó. Trong trường hợp thiết yếu, người có thẩm quyền hoàn toàn có thể ra những quyết định hành động vận dụng giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ xử phạt hành chính, nhằm mục đích bảo vệ chứng cứ hoặc duy trì những điều kiện kèm theo vật chất của tổ chức triển khai, cá thể vi phạm. [ 7 ]
Trong thời hạn nhất định, nếu đối tượng người dùng bị vận dụng quyết định hành động xử phạt hành chính không tự giác triển khai quyết định hành động đó thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt có quyền ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động giải quyết và xử lý hành chính so với cá thể, tổ chức triển khai vi phạm, và trong trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể nhu yếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, ngân hàng nhà nước nơi tổ chức triển khai, cá thể mở thông tin tài khoản triển khai việc giao dịch thanh toán những khoản tiền phạt theo quyết định hành động xử phạt. [ 8 ]
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ hoàn toàn có thể gồm có những hình thức, giải pháp giải quyết và xử lý sau :
( i ) Hình thức xử phạt chính là : Cảnh cáo hoặc phạt tiền ; [ 9 ]
( ii ) Hình thức xử phạt bổ trợ : Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép có tương quan đến hoạt động giải trí sở hữu trí tuệ ; Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ ; [ 10 ]
( iii ) Các giải pháp khắc phục hậu quả : Buộc tiêu hủy vật phẩm, sản phẩm & hàng hóa vi phạm ; buộc vô hiệu yếu tố vi phạm trên loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại kinh doanh thương mại ; buộc phân phối hoặc sử dụng vào mục tiêu phi thương mại với điều kiện kèm theo không làm ảnh hưởng tác động đến năng lực khai thác thương mại thông thường của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. [ 11 ]
Tuy nhiên, không phải bất kỳ cơ quan quản trị Nhà nước nào cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và được xử phạt bất kể loại vi phạm hành chính trong tổng thể những nghành nghề dịch vụ. Chỉ có những cơ quan Nhà nước được pháp lý pháp luật mới được triển khai quyền xử phạt và chỉ có quyền xử phạt những hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ được pháp lý giao cho. Mặt khác, không phải bất kể ai trong cơ quan hành chính có thẩm quyền xử phạt đều được xử phạt và mức độ xử phạt là như nhau, mà pháp lý chỉ pháp luật một số ít chức vụ nhất định của cơ quan hành chính đó mới có thẩm quyền xử phạt và quyền hạn xử phạt cũng khác nhau tùy theo chức vụ mà pháp lý pháp luật .
Theo những văn bản pháp lý nói trên, những hành vi vi phạm trong nghành sở hữu trí tuệ bị giải quyết và xử lý bằng giải pháp hành chính gồm :

* Về sở hữu công nghiệp: (1) hành vi vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; (2) vi phạm quy định về hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp; (3) vi phạm quy định trong hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; (4) vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; (5) vi phạm nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm khi nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm; (6) cản trở bất hợp pháp hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về sở hữu công nghiệp; (7) hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; (8) hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại; (9) sản xuất, vận chuyển, nhập khẩu, buôn bán vật mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý vi phạm; (10) sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý; (12) cạnh tranh không lành mạnh và hành vi vi phạm bí mật kinh doanh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

* Về quyền tác giả, quyền liên quan:

( 1 ) hành vi vi phạm pháp luật về ĐK quyền tác giả, quyền tương quan ;
( 2 ) hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể ;
( 3 ) hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giải trí giám định về quyền tác giả, quyền tương quan ;
( 4 ) hành vi vi phạm lao lý về hoạt động giải trí của tổ chức triển khai tư vấn, dịch vụ ;
( 5 ) hành vi cản trở phạm pháp hoạt động giải trí quản trị nhà nước, thanh tra, kiểm tra về quyền tác giả, quyền tương quan ;
( 6 ) hành vi luân chuyển sản phẩm & hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền tương quan ;
( 7 ) hành vi tàng trữ, chứa chấp sản phẩm & hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền tương quan ;
( 8 ) hành vi quảng cáo sản phẩm & hàng hóa vi phạm quyền tác giả, quyền tương quan ; hành vi xâm phạm quyền thay mặt đứng tên, đặt tên tác phẩm ;
( 9 ) hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm ;
( 10 ) hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm ;
( 11 ) hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh ;
( 12 ) hành vi xâm phạm quyền màn biểu diễn tác phẩm trước công chúng ;
( 13 ) hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính ;
( 14 ) hành vi xâm phạm quyền phân phối dưới hình thức bán tác phẩm ;
( 15 ) hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm ;
( 16 ) hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng ;
( 17 ) hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm ;
( 18 ) hành vi làm tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị trá hình ;
( 19 ) hành vi bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị trá hình ;
( 20 ) hành vi xâm phạm quyền vận dụng giải pháp công nghệ tiên tiến để tự bảo vệ quyền tác giả ;
( 21 ) hành vi chiếm đoạt quyền tác giả ; ( 22 ) hành vi xâm phạm quyền được trình làng tên của người màn biểu diễn ;
( 23 ) hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng trình diễn ;
( 24 ) hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc trình diễn trực tiếp của người màn biểu diễn ;

(25) hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn;

( 26 ) hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc trình diễn chưa được định hình ;
( 27 ) hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc trình diễn ;
( 28 ) hành vi xâm phạm quyền sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình ;
( 29 ) hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình ;
( 30 ) hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích mục tiêu thương mại đã công bố ;
( 31 ) hành vi xâm phạm quyền công bố, sản xuất và phân phối bản ghi âm, ghi hình ;
( 32 ) hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng ;
( 33 ) hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng chương trình phát sóng ;
( 34 ) hành vi xâm phạm quyền định hình chương trình phát sóng ;
( 35 ) hành vi xâm phạm quyền sao chép chương trình phát sóng ;
( 36 ) hành vi trích ghép chương trình phát sóng ;
( 37 ) hành vi xâm phạm quyền vận dụng giải pháp công nghệ tiên tiến để tự bảo vệ quyền tương quan ;
( 38 ) hành vi chiếm đoạt quyền tương quan .

* Về giống cây trồng:

( 1 ) hành vi vi phạm những pháp luật về xác lập quyền so với giống cây xanh, gồm những hành vi sau :
( a ) vi phạm về việc giữ bí hiểm những thông tin tương quan đến đơn ĐK bảo hộ giống cây xanh của người nộp đơn ;
( b ) làm xô lệch hiệu quả thẩm định và đánh giá dẫn đến việc cấp, phủ nhận cấp, đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành Bằng bảo hộ giống cây cối ;
( c ) công bố tác dụng khảo nghiệm DUS về tính độc lạ, tính đồng nhất và tính không thay đổi không đúng thực sự ;
( d ) không thực thi đúng quy phạm khảo nghiệm DUS so với giống ĐK khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành hoặc gật đầu ;
( 2 ) hành vi vi phạm về sử dụng giống cây xanh đã được bảo hộ mà không được sự chấp thuận đồng ý của chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây xanh sau :
( a ) sản xuất hoặc nhân giống ;
( b ) chế biến nhằm mục đích mục tiêu nhân giống ;
( c ) chào hàng ;
( d ) bán hoặc triển khai những hoạt động giải trí tiếp cận thị trường ;
( đ ) xuất khẩu ;
( e ) nhập khẩu ;
( g ) lưu giữ để thực thi một trong những hành vi vi phạm lao lý tại những điểm a, b, c, d, đ và e ;
( h ) thực thi một trong những hành vi vi phạm lao lý tại những điểm a, b, c, d, đ và e so với giống cây cối mà việc sản xuất yên cầu phải sử dụng lặp lại giống cây xanh đã được bảo hộ ;
( i ) thực thi một trong những hành vi vi phạm lao lý tại những điểm a, b, c, d, đ và e khoản này so với giống cây cối không có sự độc lạ rõ ràng với giống cây cối đã được bảo hộ ;
( k ) triển khai một trong những hành vi vi phạm lao lý tại những điểm a, b, c, d, đ và e so với giống cây xanh có nguồn gốc từ giống cây cối được bảo hộ, trừ trường hợp giống cây cối được bảo hộ có nguồn gốc từ một giống cây xanh đã được bảo hộ khác ;
( 3 ) hành vi vi phạm những pháp luật về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ Bằng bảo hộ giống cây xanh, gồm những hành vi sau :
( a ) sử dụng giống cây xanh có tên trùng hoặc tựa như với tên giống cây cối đã được bảo hộ cho giống cây xanh cùng loài hoặc loài tương quan thân thiện với giống cây cối đã được bảo hộ ;
( b ) sử dụng giống cây cối đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo lao lý tại Điều 189 của Luật Sở hữu trí tuệ ;
( c ) thay thế sửa chữa, tẩy xóa một trong những loại sách vở sau : Bằng bảo hộ giống cây xanh ; hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền và những quyết định hành động tương quan đến quyền so với giống cây xanh ;
( d ) sử dụng Bằng bảo hộ giống cây cối giả ; Bằng đã hết hiệu lực hiện hành ; Bằng bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành để triển khai quyền so với giống cây cối ;
( đ ) tác giả giống cây cối không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm giúp chủ Bằng bảo hộ duy trì vật tư nhân giống của giống cây xanh được bảo hộ ;
( e ) chủ Bằng bảo hộ giống cây xanh không triển khai việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây cối đã được bảo hộ theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền ;
( f ) chủ Bằng bảo hộ giống cây xanh không trả thù lao cho tác giả giống cây xanh theo thỏa thuận hợp tác ; không nộp lệ phí duy trì hiệu lực thực thi hiện hành Bằng bảo hộ giống cây xanh theo pháp luật ;
( h ) chủ Bằng bảo hộ giống cây xanh không lưu giữ giống cây xanh được bảo hộ ; không phân phối vật tư nhân giống của giống cây cối được bảo hộ cho cơ quan quản trị nhà nước về quyền so với giống cây cối và không duy trì tính không thay đổi của giống cây cối được bảo hộ theo pháp luật ;
( i ) phân phối tài liệu, thông tin, chứng cứ sai thực sự khi nhu yếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những trường hợp đình chỉ, hủy bỏ hoặc giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm quyền so với giống cây cối ;
( k ) không chấm hết hành vi xâm phạm quyền của chủ Bằng bảo hộ giống cây cối sau khi chủ Bằng bảo hộ giống cây xanh đã thông tin bằng văn bản nhu yếu chấm hết hành vi đó .

II. Kết quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trong giai đoạn 3 năm: 2006 – 2008

Theo thống kê của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ từ những báo cáo giải trình của những ngành, những địa phương vào đầu năm 2009 về công tác làm việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong 3 năm 2006 – 2008, những lực lượng thanh tra, kiểm tra ở những bộ và những địa phương đã giải quyết và xử lý trên 19.167 vụ xâm phạm quyền SHTT, tổng số tiền xử phạt trên 16 tỷ đồng, tịch thu giải quyết và xử lý nhiều phương tiện đi lại, tang vật vi phạm hành chính khác ( chưa kể số vấn đề do lực lượng quản trị thị trường giải quyết và xử lý trong 2 năm 2007, 2008 do chưa có số liệu báo cáo giải trình ) .
Một số tác dụng của những lực lượng thực thi trong những nghành nghề dịch vụ quản trị tương quan đến sở hữu trí tuệ :
( i ) Lực lượng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch đã kiểm tra đã giải quyết và xử lý trên 5.667 vấn đề tương quan đến việc sao chép băng đĩa, in sách lậu, chương trình máy tính, đã xử phạt cảnh cáo 519 trường hợp, phạt tiền so với những cơ sở còn lại với số tiền lên đến trên 10 tỷ đồng. [ 13 ]
( ii ) Thanh tra chuyên ngành KH&CN đã triển khai thanh tra 3.574 cơ sở, phát hiện và giải quyết và xử lý 459 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đã xử phạt cảnh cáo 152 trường hợp, phạt tiền 307 trường hợp với số tiền 1.847.988.200 đồng, buộc tiêu hủy, vô hiệu yếu tố vi phạm ra khỏi nhiều loại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa .
( iii ) Lực lượng thanh tra ngành thông tin, truyền thông online đã triển khai thanh tra về bản quyền sử dụng ứng dụng máy tính trong doanh nghiệp, thanh tra bản quyền của những ứng dụng do doanh nghiệp sản xuất và việc setup, kiến thiết xây dựng những trang Web cho những tổ chức triển khai, cá thể .
( iv ) Lực lượng công an tìm hiểu về tội phạm về trật tự quản trị kinh tế tài chính và chức vụ đã tìm hiểu phát hiện và bắt giữ 156 vụ và khởi tố nhiều đối tượng người dùng có những hành vi sản xuất kinh doanh những sản phẩm & hàng hóa trá hình SHTT như : thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, tân dược, rượu, linh phụ kiện. Điển hình là vụ triệt phá đường dây kinh doanh thuốc giả Viagra và Cialis từ Trung Quốc vào Nước Ta, với tang vật thu giữ là 13.600 viên thuốc giả, đã khởi tố 02 đối tượng người dùng ; vụ thu giữ 85 tấn phân NPK giả do Công ty Tân Trường Sinh ( Hoài Đức, TP. Hà Nội ) sản xuất, vấn đề đã được khởi tố và liên tục tìm hiểu những đối tượng người tiêu dùng tương quan .
( v ) Lực lượng hải quan ( Bộ Tài chính, đã đảm nhiệm và giải quyết và xử lý trên 53 đơn nhu yếu kiểm tra, giám sát sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu, đơn gia hạn kiểm tra, giám sát có tương quan đến SHTT. Cơ quan hải quan đã ra thông tin trong thời điểm tạm thời dừng làm thủ tục hải quan và giải quyết và xử lý 31 trường hợp, trong đó hầu hết là những trường hợp được xác lập là có trá hình về SHTT ( điện thoại cảm ứng và linh phụ kiện điện thoại di động, thuốc lá điếu, linh phụ kiện máy tính, túi … ). Cơ quan Hải quan đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền khoảng chừng 1,3 tỷ đồng .
( vi ) Lực lượng quản trị thị trường riêng trong năm 2006 đã phát hiện và giải quyết và xử lý 12.885 vấn đề sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền, xử phạt hành chính lên đến 4,3 tỷ đồng. [ 14 ]
Có thể thấy trong những năm từ 2006 – 2008, hoạt động giải trí thanh tra, kiểm tra giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm về SHTT do lực lượng chức của những Bộ, ngành địa phương đã được tiến hành thoáng rộng và ở hầu khắp những nghành thuộc quản trị nhà nước của những Bộ, ngành và địa phương. Với những nỗ lực của những cơ quan chức năng, công tác làm việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý vi phạm đã góp thêm phần tích cực cho việc tuyên truyền, giáo dục, răn đe, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp lý về SHTT, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, người tiêu dùng, góp thêm phần làm lành mạnh hóa môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại và lôi cuốn những nguồn góp vốn đầu tư vào những hoạt động giải trí phát minh sáng tạo .

II. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực thực thi bằng biện pháp hành chính

Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc Hội trải qua ngày 19/6/2009 và sẽ có hiệu lực hiện hành vào ngày 1/10/2010. Trong số những pháp luật sửa đổi, có 1 số ít pháp luật tương quan đến giải pháp hành chính trong giải quyết và xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, lao lý về khoanh vùng phạm vi, điều kiện kèm theo vận dụng giải pháp hành chính so với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có đổi khác cơ bản. Ví dụ, pháp luật về điều kiện kèm theo “ thông tin ” của chủ thể quyền cho đối tượng người tiêu dùng vi phạm trước đây đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, giải pháp hành chính được vận dụng khi hành vi xâm phạm “ gây thiệt hại ” cho tác giả, chủ sở hữu. Quy định cần được chi tiết cụ thể hóa cũng như hướng dẫn thi hành trong văn bản Nghị định .
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 cũng có lao lý mới về hình thức phạt tiền, theo đó pháp luật về mức phạt tiền theo Pháp lệnh giải quyết và xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2008 ( tối đa đến 500 triệu đồng cho nghành nghề dịch vụ sở hữu trí tuệ ) được vận dụng, thay vì mức phạt từ 1 đến 5 lần giá trị sản phẩm & hàng hóa vi phạm theo pháp luật của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Quy định mới này cũng cần được hướng dẫn thi hành trong văn bản Nghị định .
Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang mau lẹ soạn thảo văn bản nghị định hướng dẫn vận dụng những giải pháp hành chính để giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành sở hữu công nghiệp theo niềm tin của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 nói trên .
Dự thảo Nghị định hướng dẫn vận dụng những giải pháp hành chính để giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành sở hữu công nghiệp được kiến thiết xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản sau đây :
( i ) Các nguyên tắc giải quyết và xử lý vi phạm hành chính trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được cụ thể hóa cho tương thích với giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành nghề dịch vụ sở hữu công nghiệp. Tránh “ dân sự hóa ” những quan hệ hành chính, đồng thời tránh “ hành chính hóa ” những quan hệ dân sự trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Phân biệt rạch ròi khoanh vùng phạm vi, điều kiện kèm theo, trình tự thủ tục, thẩm quyền vận dụng những chế tài dân sự và chế tài xử phạt hành chính trong giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành nghề dịch vụ sở hữu trí tuệ .
( ii ) Làm rõ sự độc lạ giữa thủ tục / giải pháp hành chính và thủ tục / giải pháp dân sự trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó đặc biệt quan trọng nhấn mạnh vấn đề vai trò dữ thế chủ động của cơ quan hành chính trong phát hiện và giải quyết và xử lý hành vi và sản phẩm & hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ; nghĩa vụ và trách nhiệm của người có thẩm quyền, cơ quan quản trị nhà nước và của những bên ( bên nhu yếu giải quyết và xử lý, bên bị vận dụng giải pháp hành chính ) trong giải quyết và xử lý hành vi và sản phẩm & hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ .
( iii ) Tìm ra giải pháp thống nhất giữa những ngành để xử lý những yếu tố còn bỏ ngỏ, xích míc hoặc chồng chéo trong giải quyết và xử lý vi phạm trong nghành sở hữu công nghiệp, đặc biệt quan trọng pháp luật pháp lý tương quan đến giải quyết và xử lý hành vi cạnh tranh đối đầu không lành mạnh, giải quyết và xử lý hàng giả, giải quyết và xử lý hàng xuất, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đề xuất giải pháp hài hòa và hợp lý nhằm mục đích thống nhất cách hiểu và vận dụng những pháp luật pháp lý trong những nghành khác nhau về sở hữu trí tuệ, nhằm mục đích bảo vệ hiệu lực hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ và hiệu suất cao của công tác làm việc thực thi .
( iv ) Trên cơ sở thanh tra rà soát toàn diện và tổng thể pháp luật của những văn bản pháp lý hiện hành và thực tiễn vận dụng những pháp luật tương quan đến giải quyết và xử lý hành chính những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời hạn vừa mới qua, đồng thời xem xét những thắc mắc, phỏng vấn, phản hồi của những nước thành viên WTO so với việt nam trong thời hạn 3 năm kể từ khi việt nam gia nhập WTO đến nay, đề xuất kiến nghị những lao lý sửa đổi, bổ trợ thiết yếu, nhằm mục đích phân phối nhu yếu thực tiễn trong nước và nhu yếu thực thi “ hiệu suất cao ” quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TRIPS và cam kết của Nước Ta khi gia nhập WTO .

Theo kế hoạch Dự thảo Nghị định trên sẽ được trình ký ban hành trong Quý IV năm 2009 để đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi vào đầu năm 2010.

Ngoài việc triển khai xong văn bản pháp lý như một công cụ pháp lý thiết yếu cho việc vận dụng những giải pháp hành chính trong giải quyết và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, những cơ quan quản trị về sở hữu trí tuệ, cơ quan thông tin đại chúng và những cơ quan thực thi cần phối hợp để triển khai những giải pháp tương hỗ nhằm mục đích nâng cao nhận thức của công chúng, doanh nghiệp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung, về vận dụng giải pháp hành chính trong giải quyết và xử lý xâm phạm quyền nói riêng. Đồng thời, bên cạnh những nỗ lực nội sinh từ bản thân những cơ quan thực thi, cần lan rộng ra những chương trình hợp tác và tương hỗ thực ra và hiệu suất cao từ phía những tổ chức triển khai quốc tế, những hiệp hội doanh nghiệp, những chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước, nhằm mục đích tăng cường năng lượng của những cơ quan và đội ngũ cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ. / .

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay