MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Văn khấn rằm tháng 5 âm lịch và mâm cúng theo truyền thống Việt Nam

Dưới đây là ý nghĩa ngày rằm và văn khấn rằm tháng 5 âm lịch theo phong tục lâu đời của Nhân dân ta:

Ý nghĩa ngày rằm hàng thángTheo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày rằm gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.Theo ý niệm truyền kiếp của người Nước Ta, ngày rằm gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng .

Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa ” Cát tường ” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng .

Văn khấn rằm tháng 5 âm lịch và mâm cúng theo truyền thống Việt Nam - Ảnh 1

Cách sắm lễ ngày rằm hàng thángLễ vật cúng ngày rằm hàng tháng đơn giản, gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.Lễ vật cúng ngày rằm hàng tháng đơn thuần, gồm : Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả .Xin giới thiệu bài văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày rằm tháng 5 âm lịch:Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật !Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.Kính lạy : – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần .- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.- Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.- Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần .- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.- Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ ; Phúc đức Tôn thần .- Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.- Ngài tiền hậu địa chủ tài thần .- Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.- Các ngài Tôn thần quản lý ở trong khu vực này .Hôm nay là ngày rằm (15) tháng 5 năm Tân Sửu 2021Hôm nay là ngày rằm ( 15 ) tháng 5 năm Tân Sửu 2021Tín chủ con là ……………………………………………………..Tín chủ con là ……………………………………………………..Ngụ tại ………………………………………………………………..Ngụ tại ………………………………………………………………..Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và những thứ cúng dâng, bày ra trước án .Chúng con thành tâm kính mời:Chúng con thành tâm kính mời :Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần .Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại VươngNgài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại VươngNgài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần ,

Xem thêm: Tư Vấn Tâm Lý

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, những vị Tôn thần quản lý trong khu vực này .Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Cúi xin những Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an nhàn, việc làm hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám .Cẩn cáo.Cẩn cáo .Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày rằm tháng 5 âm lịchMuốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây :Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật !Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.Kính lạy : – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần .- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần .- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)- Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh ( nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ )Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……Tín chủ ( chúng ) con là : …… Ngụ tại : ……Hôm nay là ngày …..Hôm nay là ngày …..Gặp tiết ngày rằm (15), tháng 5 năm Tân Sửu 2021, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:Gặp tiết ngày rằm ( 15 ), tháng 5 năm Tân Sửu 2021, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời :Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương .Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa .Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần .Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật .Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.Chúng con kính mời những cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật .Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.Tín chủ con lại kính mời những vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng .

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo.Cẩn cáo .

Source: https://suanha.org
Category : Tư Vấn

Alternate Text Gọi ngay