MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Bí mật kinh doanh được bảo hộ dưới những hình thức nào? Thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là bao lâu?


Cho tôi hỏi bí mật kinh doanh được bảo hộ dưới những hình thức nào? Thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là bao lâu? Đây là câu hỏi của anh Nam đến từ Điện Biên.

Cần phải đáp ứng những điều kiện nào để bí mật kinh doanh được bảo hộ?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 lao lý về điều kiện kèm theo chung so với bí mật kinh doanh được bảo hộ đơn cử như sau :

Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Như vậy, những điều kiện kèm theo chung để bí mật kinh doanh được bảo hộ đơn cử như sau :- Không phải là hiểu biết thường thì và không thuận tiện có được

– Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó

– Được chủ sở hữu bảo mật thông tin bằng những giải pháp thiết yếu để bí mật kinh doanh đó không bị thể hiện và không thuận tiện tiếp cận được .

Bí mật kinh doanh được bảo hộ dưới những hình thức nào? Thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là bao lâu?

Bí mật kinh doanh được bảo hộ dưới những hình thức nào ? Thời hạn bảo hộ so với bí mật kinh doanh là bao lâu ?

Bí mật kinh doanh được bảo hộ dưới những hình thức nào?

Theo pháp luật tại điểm c khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật rằng :Quyền sở hữu công nghiệp so với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực thi việc bảo mật thông tin bí mật kinh doanh đó .Theo đó, bí mật kinh doanh hoàn toàn có thể được bảo hộ dưới 02 hình thức là hình thức bảo hộ tự động hóa không cần ĐK và bảo hộ trải qua ĐK sáng tạo .

Bảo hộ tự động, không cần đăng ký

Bí mật kinh doanh để được mặc nhiên bảo hộ mà không cần phải ĐK thì cần phải cung ứng hết những điều kiện kèm theo tại Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được nêu ở trên. Đồng thời, bí mật kinh doanh không được rơi vào những trường hợp không bảo hộ tại Điều 85 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đơn cử như sau :

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

Các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

1. Bí mật về nhân thân;

2. Bí mật về quản lý nhà nước;

3. Bí mật về quốc phòng, an ninh;

4. Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Bảo hộ thông qua đăng ký sáng chế

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 lao lý về điều kiện kèm theo chung so với sáng tạo được bảo hộ đơn cử như sau :

Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy, cần phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau để được bảo hộ bí mật kinh doanh bằng hình thức cấp Bằng độc quyền sáng tạo :- Có tính mới ;- Có trình độ phát minh sáng tạo ;- Có năng lực vận dụng công nghiệp .

Thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh là bao lâu?

Tùy vào từng hình thức bảo hộ khác nhau mà bí mật kinh doanh sẽ có thời hạn bảo hộ khác nhau .Trong trường hợp bí mật kinh doanh được bảo hộ tự đồng, không cần phải ĐK thì bí mật kinh doanh được bảo hộ vô thời hạn cho đến khi bị công khai minh bạch .

Đối với trường hợp bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế thì thời hạn bảo hộ của bí mật kinh doanh là 20 năm, kể từ ngày nộp đơn và nếu hết khoảng thời gian này thì bí mật kinh doanh, dưới danh nghĩa là sáng chế sẽ được công bố công khai.

Như vậy, hạn chế của cách làm này là sau khoản thời hạn trên, doanh nghiệp không hề nắm được lợi thế kinh doanh, cạnh tranh đối đầu của mình trên thị trường nữa .Đương nhiên, việc bảo hộ bí mật kinh doanh dưới hình thức nào thì cũng đều có ưu, điểm yếu kém, lựa chọn hình thức nào là do doanh nghiệp xem xét và quyết định hành động .

Trên đây là một số ít thông tin chúng tôi cung ứng gửi tới bạn. Trân trọng !

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay