MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Quyền tác giả bao gồm những quyền gì? Hướng dẫn cách đăng ký bản quyền

1.1. Quyền nhân thân

Gồm những quyền : Đặt tên cho tác phẩm ; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng ; công bố, phổ cập hoặc cho người khác công bố, phổ cập tác phẩm của mình ; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không được cho phép người khác thay thế sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả .
Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có những quyền nhân thân so với tác phẩm mà mình phát minh sáng tạo gồm : đặt tên cho tác phẩm ; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm ; bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, được cho phép hoặc không được cho phép người khác sửa đổi nội dung của tác phẩm .

Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có các quyền nhân thân đối với tác phẩm gồm: công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm thuộc sở hữu của mình, trừ trường hợp giữa tác giả và chủ sở hữu có thảo thuận khác; cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp giữa tác giả và chủ sở hữu có thoả thuận khác (Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP).

Mọi vướng mắc về đăng ký bản quyền vui lòng liên hệ  Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 0986.386.648 để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

1.2. Quyền tài sản

Bao gồm:

Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có những quyền như được hưởng nhuận bút ; được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng ; được hưởng quyền lợi vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới những hình thức như xuất bản, tái bản, tọa lạc, truyển lãm, trình diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ; dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, cho thuê ; được nhận phần thưởng so với tác phẩm mà mình là tác giả .
Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có những quyền gia tài so với tác phẩm mà mình là tác giả gồm : được hưởng nhuận bút ; được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng ; được nhận phần thưởng so với tác phẩm mà mình là tác giả .

Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả được hưởng quyền lợi vật chất từ việc sử dụng tác phẩm dưới những hình thức xuất bản, tái bản, tọa lạc, triển lãm, màn biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ; dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, cho thuê ( Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ trợ năm 2009, Điều 21 Nghị định 22/2018 / NĐ-CP ) .

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay