MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

‎May tinh: Máy tính casio & May tinh khoa hoc hd

May tinh: Máy tính casio & May tinh khoa hoc hd
4 +

Scientific Calculator

PPCLINK Software

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,9 • 23 đánh giá

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

► Award Winning Calculator on Appstore
► Over 1,000,000 users worldwide
► 800+ formulas & algebraic calculation
► Daily updated currency converter & 136 unit converter.

HiCalc Calculator will make all your calculations become simpler than ever.

► Scientific calculator: sin, cos, tan, deg/rad/grad, Pi, sin-1, cos-1, tan-1, sinh, cosh, tanh, log, ln, sinh-1, cosh-1, tanh-1, Dec->Deg, Deg->Dec, XY->R, Random, nPr, nCr, Differential function, Evaluation function,…

► Necessary functions for your popular daily calculation:
• Currency Converter
• Unit Converter
• Date – Time
• Finance

► Engineering & Finalcial Calculator:
• Graph
• Statistics
• Equation Solver
• Finance
• Base Conversion

► Noteworthy
• Support three calculating modes: STANDARD, STRING and RPN
• Support precision to 31 digits
• Supports Complex numbers in STRING mode
• Powerful scientific calc with advanced fx: Differential, Evaluation, Integration, Product, Root-Finder…
• Support Extended Memory for deep calculation
• Expression history up to 135 items
• Sending data from Ext-Memory & History list
• Copy & Paste support
• Intuitive interface & No ADs

► Features:

• Multi-line LED-Calculator
• Smart input which allows input of complicated expressions
• Show expression as normal writing mode @ very useful for students
• Supports both USA and EUROPEAN styles for date and numeric separator
• Advanced RPN mode with Stack viewer and functions: DROP, SWAP, ROLL, DEPTH, PICK, OVER, KEEP, LAST, CLEAR

► Tip calculator
Easy & funny to use.

► Biorhythm calculator
How are you today? How is your health factor this week, next month, next year? Biorhythm calculator will show you health factors as : physical, intellectual, intuitional and also emotional factor.

► Constants Library
The Constants Library includes 1500 constants from Mathematics, Physics, Solar System and Element e.g: Avogadro number, Faraday const, Coulomb const, Gravitational const, Stefan-Boltzmann Const, Speed of Light, Euler constant…

Có gì Mới

8 thg 8, 2017
Phiên bản 1.0
Apple đã update ứng dụng này để hoàn toàn có thể hiển thị hình tượng của ứng dụng Apple Watch .

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5

23 nhìn nhận

23 nhìn nhận

Dulo3601

,

Tốt, cần hoàn thiện hơn

Ứng dụng tốt. Tuy nhiên khi vào Mục Sắp Xếp, Formular liên tục hiện ra mà ko tắt đi dc. Admin xem lại .

suachua1309
,

Lỗi

Không copy paste được. Tự thoát khí thao tác cắt dán

QWER0114
,

Casino lol

App lozz

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà tăng trưởng, PPCLINK Software, chưa phân phối cụ thể về phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và cách giải quyết và xử lý tài liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ trương quyền riêng tư của nhà tăng trưởng .

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà tăng trưởng sẽ buộc phải phân phối thông tin chi tiết cụ thể về quyền riêng tư khi họ gửi bản update tiếp theo của ứng dụng .

Thông Tin

Nhà cung cấp
CAT VIET SOFTWARE DEVELOPMENT & MEDIA JSC

Kích cỡ
41 MB

Danh mục

Tiện Ích

Tương thích
iPhone
Yêu cầu iOS 7.0 trở lên.
iPod touch
Yêu cầu iOS 7.0 trở lên.
Máy Mac
Yêu cầu macOS 11.0 trở lên và máy Mac có chip Apple M1 trở lên.
Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
4+

Bản quyền

Giá
Miễn phí

  • Hỗ Trợ App

  • Chính Sách Quyền Riêng Tư

Source: https://suanha.org
Category : Máy-tinh

Alternate Text Gọi ngay