MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới nhất cần biết

Việc ĐK chỉ dẫn địa lý cho loại sản phẩm sẽ mang lại giá trị thương mại cao cho mẫu sản phẩm đó. Trước khi nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ, những cá thể, tổ chức triển khai cần nắm rõ điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý .3. Các đối tượng người tiêu dùng không được bảo hộ1. Chỉ dẫn địa lý là gì ?

1. Chỉ dẫn địa lý là gì?

Theo khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, sau đó tiếp tục được sửa đổi bởi Luật 2022 quy định rõ:

22. Chỉ dẫn địa lý là tín hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của mẫu sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể

Theo đó, chỉ dẫn địa lý được hiểu là tín hiệu dùng để chỉ loại sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hay vương quốc đơn cử. Ví dụ : Gốm sứ Bát Tràng, nước mắm Phú Quốc, bưởi Phúc Trạch …Căn cứ Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, quyền ĐK chỉ dẫn địa lý của Nước Ta thuộc về Nhà nước. Và những tổ chức triển khai, cá thể sản xuất loại sản phẩm được phép mang chỉ dẫn địa lý để thực thi quyền ĐK chỉ dẫn địa lý .Đặc biệt : Người triển khai quyền ĐK chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó .

2. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật điều kiện chung bảo hộ so với chỉ dẫn địa lý như sau :

“ Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu cung ứng những điều kiện sau đây :1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý ;2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nổi tiếng, chất lượng hoặc đặc tính đa phần do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng chủ quyền lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định hành động ” .

Trong đó, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 pháp luật đơn cử :

1. Danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

– Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

– Chất lượng, đặc tính của loại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác lập bằng một hoặc 1 số ít chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh và những chỉ tiêu đó phải có năng lực kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên viên với giải pháp kiểm tra tương thích .

2. Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý (Điều 82 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

– Các điều kiện địa lý tương quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định hành động nổi tiếng, chất lượng, đặc tính của mẫu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó .- Yếu tố tự nhiên gồm có yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và những điều kiện tự nhiên khác .- Yếu tố về con người gồm có kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quá trình sản xuất truyền thống cuội nguồn của địa phương .

3. Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý (Điều 83 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác lập một cách đúng chuẩn bằng từ ngữ và map .dieu kien bao ho chi dan dia ly

3. Các đối tượng không được bảo hộ

Theo Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, những đối tượng người dùng sau không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý :- Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của sản phẩm & hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có tương quan trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .- Chỉ dẫn địa lý của quốc tế mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm hết bảo hộ hoặc không còn được sử dụng .

– Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa.

– Chỉ dẫn địa lý gây hiểu rơi lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của mẫu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó .Tóm lại, chỉ dẫn địa lý biểu lộ nguồn gốc nguồn gốc của mẫu sản phẩm nhưng không phải loại sản phẩm nào cũng hoàn toàn có thể ĐK được chỉ dẫn địa lý. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý tương đối ngặt nghèo .

Trên đây là giải đáp về điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Source: https://suanha.org
Category : Dụng Cụ

Alternate Text Gọi ngay