MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

Câu hỏi:

Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

A.Xây dựng xã hội văn minh tân tiến
B.Xây dựng xã hội tăng trưởng

C.Xây dựng xã hội lành mạnh

D.Xây dựng xã hội tươi đẹp

Đáp án đúng A.

Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa là xây dựng xã hội văn minh văn minh, gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng giáo dục mỗi người, gia đình văn hóa góp thêm phần rất quan trọng hình thành nên những con người có văn hóa có đạo đức .

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

– Xây dựng gia đình văn hóa từ lâu đã là một trào lưu thi đua không riêng gì giữa những gia đình mà còn trong những huyện, thị xã, thành phố với nhau .

Để xây dựng gia đình văn hóa thì mỗi cá nhân trong một gia đình phải sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, bài trừ những hiện tượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Đặc biệt mỗi người cần triển khai những nếp sống văn minh, thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, làm những việc trong năng lực của mình để giúp ích cho gia đình, hội đồng xung quanh .
– Xây dựng gia đình văn hóa không phải là việc chạy theo những lối sống mới, tân thời và bỏ quên những giá trị cũ .
Xây dựng gia đình văn hóa cũng là việc phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống lịch sử từ bao năm nay, song song với việc tiếp thu có nhận thức những trào lưu, những khuynh hướng mới có chất lượng và có ảnh hưởng tác động tích cực đến hội đồng xã hội .
Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng giáo dục mỗi người, gia đình văn hóa góp thêm phần rất quan trọng hình thành nên những con người có văn hóa có đạo đức .

​- Mỗi gia đình là mỗi cá thể của Xã hôi. Vậy nên, xây dựng được gia đình văn hóa chính là xây dựng xã hội tốt đẹp.

– Xây dựng gia đình văn hóa, chính là huấn luyện và đào tạo con người, sống chuẩn mực, yêu thương lẫn nhau, đây là tác nhân rất là thiết yếu cho xã hội .
– Một gia đình văn hóa, sẽ làm gương cho những gia đình khác, tạo hiệu ứng để mọi gia đình khác phấn đấu, noi theo để hoàn toàn có thể thành một cộng đồng văn hóa .
– Xây dựng gia đình văn hóa còn là giữ gìn, phát huy tốt truyền thống cuội nguồn của gia đình, vùng miền, quốc gia. Đây là một việc rất là quan trọng trong công cuộc bảo vệ tổ quốc .

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424