MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Những bài văn khấn Tất niên 30 Tết theo đúng phong tục Việt


Nguyễn Huế   –  
Chủ nhật, 30/01/2022 09 : 08 ( GMT + 7 )

Dưới đây là những bài văn khấn Tất niên theo sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam” do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành.

Những bài văn khấn Tất niên 30 Tết theo đúng phong tục Việt

Bài văn khấn lễ Tất niên chiều 30 Tết

Nam Mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần )Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương .Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần .Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần .Con kính lạy những ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương .Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần .Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng toàn bộ những vị thần linh quản lý trong xứ này .Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ ………Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm …….Tín chủ ( chúng ) con là : ………..Ngụ tại ……….Trước án kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới .Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh .Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như mong muốn, vạn sự tốt đẹp, luôn luôn mạnh khoẻ, mái ấm gia đình hoà thuận .

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Nam Mô A-di-đà Phật ( 3 lần, 3 lạy ) .Mâm cơm cúng Tất niên. Ảnh: TLMâm cơm cúng Tất niên. Ảnh: TL

Bài văn khấn dành cho gia thần vào ngày Tất niên

Theo tục lệ xưa để lại, vào ngày 30 Tết, ngoài việc cúng gia tiên, để lễ tạ gia tiên qua một năm đã phù hộ độ trì cho con cháu, những mái ấm gia đình và những công ty, shop thường làm lễ cúng Gia Thần để tạ chỗ ” Đất đai ” sau một năm làm ăn .Sắm lễ tùy tâm, cỗ mặn hoặc chay với rất đầy đủ những món đơn thuần như xôi, chè, hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng, trà rượu … Bàn lễ đặt tại sân hoặc hiên nhà và khi cúng lạy ra phía trước nhà :Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần .Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quânCon kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn ThầnCon kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn ThầnCon kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài ThầnCon kính lạy những Tôn Thần quản lý trong khu vực này .Tín chủ ( chúng ) con là : … … … … … … … … … … … … …Tuổi : … … … … … … … ………Ngụ tại : … … … …Hôm nay là ngày … … tháng … … năm …., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con mọi sự an lành và suôn sẻ .

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin những Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con, toàn gia an nhàn, việc làm hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm .Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .Phục duy cẩn cáo !

Source: https://suanha.org
Category : Phong thủy

Hotline 24/7: 0904164424