MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Văn khấn rằm tháng 5 Âm lịch, bài cúng rằm tháng 5 gia tiên, thổ công

Văn khấn Rằm tháng 5 Âm lịch: Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm hàng tháng.

Văn khấn rằm tháng 6 Âm lịch, bài cúng rằm tháng 6 gia tiên, thổ công

Văn khấn rằm tháng 6 Âm lịch, bài cúng rằm tháng 6 gia tiên, thổ công

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch : Theo phong tục truyền kiếp, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm hàng tháng .

Người xưa cho rằng, ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch, đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.

Còn ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, khởi đầu. Ngày mùng 1 là ngày mở màn của một tháng nên gọi là ngày sóc .
Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 5, Bài cúng rằm tháng 5, cúng rằm tháng 5, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 5, lễ cúng rằm, cúng rằm
Văn khấn rằm tháng 5 Âm lịch, bài cúng rằm tháng 5 gia tiên, thổ công

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng niệm tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa ” Cát tường ” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được .

Lễ vật và văn khấn ngày rằm và mùng 1 hàng tháng

Lễ vật cúng ngày rằm và ngày mồng 1 hàng tháng đơn thuần :
Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả .
Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công trước .

Văn khấn ngày rằm cúng Thổ Công và các vị Thần

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lạy )
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương .
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần .
– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
– Con kính lạy những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
– Con kính lạy những Tôn thần quản lý trong khu vực này .
Tín chủ ( chúng ) con là : … … Ngụ tại : … … …

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì .
Nam mô A Di Đà Phật ! ( 3 lần kèm 3 lạy ) .

Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 5, Bài cúng rằm tháng 5, cúng rằm tháng 5, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 5, lễ cúng rằm, cúng rằm

Source: https://suanha.org
Category : Phong thủy

Hotline 24/7: 0904164424