MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Bài văn khấn cúng ngày vía Thần Tài 2022 chuẩn truyền thống

Ngày vía Thần Tài 2022

Bài văn khấn cúng ngày vía Thần Tài 2022 chuẩn truyền thống

Thứ Tư 09/02/2022, 09 : 35 ( GMT + 7 )
Dưới đây là 1 số ít bài văn khấn cúng ngày vía Thần Tài 2022 theo tập tục của người xưa chuẩn nhất mà gia chủ nên tìm hiểu thêm để cầu tài lộc .

1. Bài cúng ngày vía Thần Tài 2022 số 1

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương Kính lạy Ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư mệnh, Táo phủ, Thần quân Con kính lạy Thần Tài vị tiền Con kính lạy những ngài Thần linh, Thổ địa quản lý trong xứ này Tín chủ con là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ngụ tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Hôm nay là ngày … …. tháng … …. năm … … … … … … … … … … … …. Tín chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và những thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con bảo mật an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, nhà đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

2. Bài văn khấn ngày vía Thần Tài 2022 số 2

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy Thần tài vị tiền. Con kính lạy những ngài Thần linh, Thổ địa quản lý trong xứ này. Tín chủ con là ………………………………. Ngụ tại … Hôm nay là ngày … … tháng …. … năm … ….. Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và những thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con bảo mật an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, nhà đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật !

Thanh Tâm

Source: https://suanha.org
Category : Phong thủy

Hotline 24/7: 0904164424