MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Những bài văn khấn lau dọn ban thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo


Hải Ngọc   –  
Thứ tư, 03/02/2021 11 : 34 ( GMT + 7 )

Khi lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo, các gia đình cần phải thắp hương và cúng khấn xin phép tổ tiên. Dưới đây là những mẫu văn khấn lau dọn ban thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo.

Những bài văn khấn lau dọn ban thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo

Bài khấn trước khi rút chân hương

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )Tín chủ tên là :Cư ngụ tại địa chỉ :Hôm nay ngày ….. tháng …… năm tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, có chút chưa được tịnh tịnh, xanh yên .Tín chủ xin kính cáo với những chư Vị ( tùy theo bàn thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên … ), chọn được ngày lành tháng tốt ngày hôm nay xin được cho phép tín chủ được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh, kính mong những chư vị chứng tỏ và gia hộ ” .Mong những vị tạm ẩn tạm lánh, độ cho cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ. Cho cung tài không động, cung lộc không hao .Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho .

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Khi lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo, các gia đình phải khấn vái, xin phép tổ tiên trang nghiêm. Ảnh: GGKhi lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương ngày ông Công ông Táo, các gia đình phải khấn vái, xin phép tổ tiên trang nghiêm. Ảnh: GG

Văn khấn lau dọn bàn thờ đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con xin tấu lạy Chín phương Trời, Mười phương chư Phật, chư Phật Mười phương

Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ, long mạch thổ, thần Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là :Ngụ tại :Con xin tấu lạy vong linh những cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và những bà cô những đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ dòng họ …. tại … … ( địa chỉ nhà tại, quê ) .Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm …, con xin phép được bao sái lại bàn thờ gia tiên để cho thật sạch để tiễn năm cũ, đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, những cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ … đồng ý chấp thuận .

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Sau hơn nửa tuần nhang thì bạn hoàn toàn có thể triển khai vệ sinh bát nhang và ban thờ .

Văn khấn rút tỉa chân hương ban thờ Thần tài

Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con xin tấu lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương .Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân .Tín chủ con là :

Ngụ tại:

Con xin tấu lạy vong linh những cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và những bà cô những đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đó dòng họ X. ( họ nhà bạn là gì thì thêm vào ) tại … … ( nhà ở đâu, quê ở đâu thì thêm vào )Hôm nay là ngày … con xin phép được bao sái lại bàn thờ Thần tài để cho thật sạch để tiễn năm cũ, đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, những cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ X, đồng ý chấp thuận .Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Source: https://suanha.org
Category : Phong thủy

Hotline 24/7: 0904164424