MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Tổng cục Dân số (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (tiếng Anh: General Office For Population And Family Planning, viết tắt là GOPFP) là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được lao lý tại Quyết định 17/2013 / QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng nhà nước. [ 1 ]

Lịch sử tăng trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 26/12/1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 216 / CP ngày 26/12/1961 về sinh đẻ có hướng dẫn cho nhân dân trong cả nước. Ban chỉ huy hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch cũng được xây dựng và do Thủ tướng Phạm Văn Đồng kiêm nhiệm trưởng ban tới năm 1975. Từ năm 1997, nhà nước quyết định hành động lấy ngày 26/12 là ngày Dân số Nước Ta .

Năm 1971, Thành lập Ủy ban bảo vệ Bà mẹ, trẻ em và Sinh đẻ có kế hoạch trên toàn quốc với mục đích tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh sản kế hoạch trong cán bộ, công nhân viên, hội viên, đoàn viên. Ủy ban tồn tại đến năm 1974 thì giải thể, công tác chuyên môn do Bộ Y tế đảm nhiệm tới năm 1984.

Năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 58 – HĐBT ngày 11/4/1984 về việc xây dựng Ủy ban vương quốc Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch .

Ngày 6/2/1985, Ủy ban quốc gia Dân số và sinh đẻ có kế hoạch đổi tên thành Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. Ở cấp tỉnh/TP và đặc khu trực thuộc Trung ương gọi là Ủy ban DS-KHHGĐ.

Năm 2002, sáp nhập Ủy ban DS-KHHGĐ với Ủy ban Bảo vệ chăm nom trẻ nhỏ thành Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em .

Năm 2007, giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, chức năng quản lý Nhà nước về DS-KHHGD được giao về Bộ Y tế.

Năm 2008, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được xây dựng để giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản trị Nhà nước về nghành nghề dịch vụ DS-KHHGĐ gồm có nghành nghề dịch vụ : quy mô dân số, cơ cấu tổ chức dân số và chất lượng dân số ; chỉ huy những hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ về DS-KHHGĐ trong khoanh vùng phạm vi cả nước

 • Tổng cục trưởng: Nguyễn Doãn Tú[3]
 • Các Phó Tổng cục trưởng:
 1. Nguyễn Thị Ngọc Lan[4]
 2. TS. Phạm Vũ Hoàng[5]

(Theo điều 3, Quyết định 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Các đơn vị chức năng triển khai công dụng quản trị nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

 • Vụ Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình
 • Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số
 • Vụ Truyền thông – Giáo dục
 • Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Pháp chế – Thanh tra
 • Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị chức năng sự nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

 • Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng
 • Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ
 • Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

 • Website chính thức của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424