MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Các luật hôn nhân và gia đình qua từng thời kỳ

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm cũng như hoàn thiện qua từng thời kỳ. Các luật hôn nhân và gia đình được củng cố và xây dựng nhằm phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Với tính chất là cơ sở, công cụ để điều chỉnh cho quan hệ hôn nhân. Chính vì vậy mà những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này luôn phải gắn với thực tế và phù hợp trong từng điều kiện xã hội ở từng giai đoạn.

>>>> Tìm hiểu thêm về ly hôn đơn phương: Thời hạn giải quyết thủ tục ly hôn thuận tình <<<<

Các luật hôn nhân và gia đình

Giai đoạn 1945 – 1960

Ngay sau khi cách mạng tháng tám thành công xuất sắc, Hiến pháp tiên phong phát hành ngày 9-11-1946 đã chứng minh và khẳng định những quyền cơ bản của công dân. Trên cơ sở đó, quản trị nước Nước Ta dân chủ cộng hòa đã phát hành Sắc lệnh số 97 – SL vào ngày 22-05-1950 nhằm mục đích xóa bỏ những hủ tục trong hôn nhân. Đồng thời công nhận các quyền về dân sự và hôn nhân gia đình so với công dân Nước Ta .

Về vấn đề ly hôn, ngày 17-11-1950, Chủ tịch nước cũng đã ban hành thêm Sắc lệnh số 159-SL. Sắc lệnh này quy định về căn cứ, thủ tục và hậu quả của việc ly hôn cũng như các vấn đề liên quan. Những Sắc lệnh này được xem như là tiền thân của các luật hôn nhân và gia đình về sau.

Bạn đang đọc: Các luật hôn nhân và gia đình qua từng thời kỳ

Giai đoạn 1960 – 1987

Để triển khai xong hơn cho mạng lưới hệ thống pháp lý hôn nhân và gia đình thì tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 1 đã chính thức trải qua Luật hôn nhân và gia đình 1959. Với mạng lưới hệ thống các nguyên tắc được cụ thể hóa trong 6 chương, 35 điều lao lý cơ bản về các yếu tố trong quan hệ hôn nhân .
Sau khi miền Nam được giải phóng và thống nhất quốc gia, chính sách quốc gia có những sự đổi khác nhất định. Vì vậy để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng nên ngày 22-02-1978, Tòa án nhân dân tối cao đã phát hành Thông tư số 60 / TATC và Chỉ thị số 69 / TATC phát hành ngày 24-12-1979 nhằm mục đích hướng dẫn xử lý các yếu tố trong hôn nhân .

Giai đoạn 1987 – 2001

Luật hôn nhân và gia đình được phát hành ngày 29-12-1986 đã thay thế sửa chữa cho Luật hôn nhân và gia đình 1959 trước đó. Trên cơ sở kết thừa, văn bản quy phạm pháp luật này gồm 10 chương, 57 điều nhằm mục đích tương thích với tình hình trong thực tiễn của quốc gia .

Hướng dẫn thi hành cho Luật này có Nghị quyết 01/NQ-HĐTP, Nghị định số 12-HĐBT, quy định tạm thời về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam. Đặc biệt ngày 2-12-1993, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành thêm Pháp lệnh hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài và Nghị định 83/1998/NĐ-CP ban hành ngày 10-10-1998 để hướng dẫn thi hành cho Luật hôn nhân và gia đình 1986.

Giai đoạn 2001 – 2015

Ngày 9-6-2000, Quốc hội phát hành Luật hôn nhân và gia đình 2000 thay thế sửa chữa cho Luật hôn nhân và gia đình 1986 và mở màn có hiệu lực hiện hành từ ngày 01-01-2001. Nhiệm vụ được xác lập trong Luật này là nhằm mục đích thiết kế xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tân tiến, niềm hạnh phúc, bền vững và kiên cố .

Giai đoạn 2015 – nay

Sau một quá trình áp dụng, Luật hôn nhân và gia đình 2000 xuất hiện một số bất cập và hạn chế cũng như không còn phù hợp với thực tế xã hội. Vì vậy mà ngày 19-06-2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình 2014 thay thế cho tất cả các luật hôn nhân và gia đình trước đó. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01-01-2015 kéo dài đến thời điểm hiện tại.

Trên đây là tổng hợp các luật hôn nhân và gia đình trong từng quá trình lịch sử vẻ vang từ trước đến nay. Để khám phá thêm chi tiết cụ thể, bạn hoàn toàn có thể liên hệ về thông tin dưới đây để được tương hỗ .

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888

Email: [email protected]

Chia sẻ :
Pin on Pinterest PinterestShare on LinkedInLinkedin

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Alternate Text Gọi ngay