MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

KPXH: Khám phá gia đình của bé (5- 6 tuổi) | Mầm non Hoa Sữa – Gia Lâm – Tài liệu text

KPXH: Khám phá gia đình của bé (5- 6 tuổi) | Mầm non Hoa Sữa – Gia Lâm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.61 KB, 5 trang )

(1)

GIÁO ÁN KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Đề tài: Gia đình yêu thương

Lứa tuổi: 5 – 6 tuổi

I/ Mục đích yêu cầu:
– Kiến thức

+ Trẻ biết được các thành viên trong gia đình : ơng., bà, bố, me, và các con.

+ Trẻ biết được gia đình có ơng có bà sống cùng là gia đình mở rộng, gia đình có bố
mẹ và ba con trở lên là gia đình lớn, gia đình có bố mẹ và một hoặc hai con là gia
đình nhỏ.

– Kỹ năng:

+ Phân biệt đúng gia đình nhỏ, gia đình lớn.

+ Phát triển cho trẻ khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
+ Rèn trẻ trả lời cả câu, nói đúng ngữ pháp và rõ ràng rành mạch.
+ Có kỹ năng chơi trị chơi.

– Thái độ:

+ Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

+ Trẻ biết u thường, kính trọng cha mẹ, ơng bà và những người thân trong gia đình
II/ Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô :

– Nhạc bài hát: Nhà mình rất vui, tình thương bà cháu, cả nhà thương nhau, bố là tất
cả, ông cháu…

– PP về một số bức tranh gia đình.
* Đồ dùng của trẻ:

+ Tranh 1: Gia đình có bố mẹ và 1 con
+ Tranh 2: Gia đình có bố mè và 2 con
+ Tranh 3: Gia đình có bố, mẹ và 3 con

(2)

( 2 )

– 4 tờ bài tập có hình ngơi nhà

– Các thành viên trong trong gia đình: ơng, bà, bố, mẹ, các con.

III/ Cách ti n h nhế à

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRẺ
1/ Ổn định tổ chức:

– Hát bài: Nhà mình rất vui

+ Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát nhắ đến ai trong gia đình?
– Cơ giới thiệu hội thi: “ Gia đình là số 1”.

– Về tham dự hội thi hơm nay có 4 gia đình.

Gia đình số 1: do bạn Hồng Trang làm đội trưởng.
Gia đình 2 do bạn Phương Linh làm đội trưởng.

Gia đình 3 do bạn Đức Hiếu làm đội trưởng
Gia đình 4 do bạn Gia Linh làm đội trưởng

Gia đình 3 do bạn Đức Hiếu làm đội trưởngGia đình 4 do bạn Gia Linh làm đội trưởng

– Cả 4 gia đình đến với hội thi hôm nay với tinh thần giao lưu
học hỏi và làm giàu thêm vốn hiểu biết về gia đình .

– Và khơng thể thiếu được người đồng hành cùng với 4 gia đình
ngày hơm nay đó là cô : Cô Toan và Cô Thu Hằng.

– Hội thi hơm nay gồm có 3 phần:
+ Phần thi thứ nhất: Gia đình khám phá
+ Phần thi thứ 2: Gia đình tài năng
+ Phần thi thứ 3: Chung sức.

2/ Phương pháp, hình thức tổ chức:
I. Phần thi thứa 1: Gia đình khám phá
a. Hoạt đơng khám phá :

– Phần thi thứ nhất: Gia đình khám phá.

+ Phần thi này được thi như sau: Cơ sẽ phát cho mỗi gia đình
một bức tranh, nhiệm vụ của các gia đình là thảo luận về các
thành viên gia đình trong các bức tranh, sau đó bạn đội trưởng sẽ

– Trẻ lắng nghe cô
giới thiệu hội thi và
các phần thi

– Trẻ chào các cơ.

(3)

( 3 )

lên trình bầy về bức tranh của đội mình. Thời gian thảo luận là
một bản nhạc.

+ Gia đình nào trình bầy đúng nội dung bức tranh, lời trình bầy
to, rõ ràng sẽ được thưởng 4 bông hoa, số hoa sẽ giảm dần cho
các gia đình cịn lại.

* Hình ảnh 1: Gia đình có bố, mẹ và 1 con

– Cơ giới thiệu đại diện gia đình số 1 lên trình bày nội dung bức
tranh

– Cô chốt lại:

+ Bức tranh của gia đình số 1 có : bố, mẹ và 1 con cịn gọi là
gia đình 1 con

+ Trong gia đình các con có gia đình nào có 1 con như gia
đình trong bức tranh không ? (Cô cho 1-2 trẻ kể về gia đình
mình).

* Hình ảnh 2: Gia đình có bố, mẹ, con trai và con gái(tương
tự giống hình ảnh 1)

=> Cơ khái qt: Những gia đình có bố, mẹ và có từ 1 đến 2 con
được gọi là gia đình nhỏ.

* Hình ảnh 3: Gia đình có bố, mẹ và 3 con và hình ảnh 4: Gia
đình có ơng, bà, bố, mẹ và các con(tương tự giống hình ảnh 1)

* Cơ chốt lại. gia đình có từ 3 con trở lên gọi là gia đình đơng
con Những gia đình có ơng bà, bố mẹ và các con cùng chung
sống gọi là gia đình mở rộng các con ạ.

* Cô nhận xét chung phần thi thứ nhất: Qua phần thi gia đình
khám phá, cả 4 gia đìnhi đều trả lời rất xuất sắc nên mỗi gia đình
được thưởng 4 bơng hoa.

b/ So sánh

-Phần thi giành cho khán giả

– Cơ có 2 bức tranh : gia đình có bố, mẹ và 1 con, gia đình có
bố, mẹ và 3 con đề nghị các khan giả so sánh xem 2 bức tranh

– Trẻ giới thiệu

– Trẻ trả lời.

– Trẻ giới thiệu.
– Trẻ lắng nghe.

(4)

( 4 )

này có điểm gì giống và khác nhau?Nếu trả lời đúng sẽ được
thưởng một bông hoa cho gia đình của mình.

* Cơ chốt lại: Trong xã hội có rất nhiều kiểu gia đình: gia đình
có bố mẹ và có từ 1 đến 2 con gọi là gia đình nhỏ, có gia đình có
bố mẹ và 3 con trở lên gọi là gia đình lớn, có những gia đình có
ơng bà, bố mẹ và các con cùng chung sống gọi là gia đình mở
rộng hay cũng gọi là gia đình lớn. Dù sống trong một gia đình

lớn hay gia đình nhỏ thì tình cảm mọi người trong gia đình phải
như thế nào?

lớn hay gia đình nhỏ thì tình cảm mọi người trong gia đình phảinhư thế nào ?

– Đúng rồi, dù sống trong một gia đình lớn hay gia đình nhỏ thì
mọi người trong gia đình ln ln quan tâm chăm sóc lẫn nhau,
các con cần phải biết thương yêu, kính trọng cha mẹ, ơng bà và
những người thân trong gia đình mình nhé.

c. Củng cố :

* Phần thi thứ 2: Gia đình tài năng

Phần thi này được thi như sau: Trên màn hình của cơ có các ơ số
từ 1 đến 5, nhiệm vụ của các đội là chọn để mở các ơ số cho gia
đình của mình, khi ơ số được mở ra thì có một hình ảnh hiện lên
và gia đình đó sẽ có một phút thảo luận để chọn và hát một bài
hát phù hợp với hình ảnh xuất hiện.

– Luật chơi: Nếu hát đúng với hình ảnh sẽ được thưởng một bông
hoa.

– Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Phần thi thứ 3: Gia đình chung sức.

– Phần thi này được thi như sau: Mỗi gia đình được phát một ngơi
nhà và các thành viên trong gia đình : ơng, bà, bố, mẹ, các con
nhiệm vụ của các gia đình là xếp thành 1 gia đình nhỏ và một gia
đình lớn trong thời gian 1 bản nhạc.

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời.

– Trẻ lắng nghe cô.

– Trẻ lắng nghe cô.

– Trẻ trả lời.

– Trẻ chơi.

(5)

( 5 )

– Luật chơi: Gia đình nào xếp đúng được thưởng 4 bông hoa, số
hoa giảm dần cho các gia đình cịn lại.

– Cơ tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc:

– Nhận xét hội thi.

– Ban giám khảo lên trao phần thưởng cho các đội
-Cô và trẻ hát bài : “Cả nhà thương nhau”.

– Trẻ chơi.

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424