MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói – Từ 500.000đ/tháng

Hơn 14 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi ANPHA đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ. Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kế toán viên phụ trách mảng thuế và tư vấn các vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói – Từ 500.000 đồng (*)

1. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam và miền Trung

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng / quý 1.500.000 đồng / quý

Dưới 10

2.100.000 đồng / quý 2.700.000 đồng / quý

Dưới 16

2.400.000 đồng / quý 3.000.000 đồng / quý

Dưới 31

3.000.000 đồng / quý 3.900.000 đồng / quý

Dưới 46

3.600.000 đồng / quý 4.800.000 đồng / quý

Dưới 61

4.200.000 đồng / quý 5.700.000 đồng / quý

Dưới 76

4.800.000 đồng / quý 6.600.000 đồng / quý

Dưới 91

5.400.000 đồng / quý 7.200.000 đồng / quý

Dưới 121

6.300.000 đồng / quý 8.400.000 đồng / quý

Dưới 151

7.200.000 đồng / quý 9.600.000 đồng / quý

Dưới 181

8.100.000 đồng / quý 10.500.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

( * ) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo giải trình thuế vận dụng cho quý – 3 tháng .

GỌI NGAY

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Spa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng / quý 1.500.000 đồng / quý

Dưới 10

2.100.000 đồng / quý 2.100.000 đồng / quý

Dưới 16

2.400.000 đồng / quý 2.400.000 đồng / quý

Dưới 31

3.000.000 đồng / quý 3.300.000 đồng / quý

Dưới 46

3.900.000 đồng / quý 4.200.000 đồng / quý

Dưới 61

4.800.000 đồng / quý 5.100.000 đồng / quý

Dưới 76

5.400.000 đồng / quý 5.700.000 đồng / quý

Dưới 91

6.000.000 đồng / quý 6.300.000 đồng / quý

Dưới 121

7.200.000 đồng / quý 7.500.000 đồng / quý

Dưới 151

8.100.000 đồng / quý 8.400.000 đồng / quý

Dưới 181

9.000.000 đồng / quý 9.300.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

( * ) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo giải trình thuế vận dụng cho quý – 3 tháng .

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
sản xuất – gia công

Trang trí nội thất – lắp đặt

Không có hóa đơn

2.100.000 đồng / quý 2.100.000 đồng / quý

Dưới 10

3.000.000 đồng / quý 2.400.000 đồng / quý

Dưới 16

3.300.000 đồng / quý 3.000.000 đồng / quý

Dưới 31

4.500.000 đồng / quý 4.200.000 đồng / quý

Dưới 46

5.700.000 đồng / quý 5.400.000 đồng / quý

Dưới 61

7.200.000 đồng / quý 6.900.000 đồng / quý

Dưới 76

8.400.000 đồng / quý 8.100.000 đồng / quý

Dưới 91

9.600.000 đồng / quý 9.300.000 đồng / quý

Dưới 121

10.800.000 đồng / quý 10.500.000 đồng / quý

Dưới 151

12.000.000 đồng / quý 11.700.000 đồng / quý

Dưới 181

13.200.000 đồng / quý 12.900.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

( * ) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo giải trình thuế vận dụng cho quý – 3 tháng .

2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng / quý 1.800.000 đồng / quý

Dưới 10

2.700.000 đồng / quý 3.000.000 đồng / quý

Dưới 16

3.300.000 đồng / quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng / quý 4.800.000 đồng / quý

Dưới 46

4.800.000 đồng / quý 5.700.000 đồng / quý

Dưới 61

5.400.000 đồng / quý 6.300.000 đồng / quý

Dưới 76

6.000.000 đồng / quý 6.900.000 đồng / quý

Dưới 91

6.600.000 đồng / quý 7.500.000 đồng / quý

Dưới 121

7.500.000 đồng / quý 8.400.000 đồng / quý

Dưới 151

8.100.000 đồng / quý 9.600.000 đồng / quý

Dưới 181

8.700.000 đồng / quý 10.500.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

( * ) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo giải trình thuế vận dụng cho quý – 3 tháng .

GỌI NGAY

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng / quý 1.800.000 đồng / quý

Dưới 10

3.600.000 đồng / quý 2.700.000 đồng / quý

Dưới 16

4.200.000 đồng / quý 3.600.000 đồng / quý

Dưới 31

5.100.000 đồng / quý 4.500.000 đồng / quý

Dưới 46

6.300.000 đồng / quý 5.400.000 đồng / quý

Dưới 61

7.500.000 đồng / quý 6.000.000 đồng / quý

Dưới 76

8.400.000 đồng / quý 6.600.000 đồng / quý

Dưới 91

9.600.000 đồng / quý 7.200.000 đồng / quý

Dưới 121

10.800.000 đồng / quý 7.800.000 đồng / quý

Dưới 151

12.000.000 đồng / quý 8.700.000 đồng / quý

Dưới 181

13.200.000 đồng / quý 9.600.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng / hóa đơn Phụ thu 20.000 đồng / hóa đơn

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng. 
 

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng – sản xuất
(bao gồm sản xuất phần mềm)

Trang trí nội thất
Lắp đặt – gia công

Không có hóa đơn

2.400.000 đồng / quý 2.400.000 đồng / quý

Dưới 10

3.600.000 đồng / quý 3.000.000 đồng / quý

Dưới 16

4.200.000 đồng / quý 3.600.000 đồng / quý

Dưới 31

5.100.000 đồng / quý 4.500.000 đồng / quý

Dưới 46

6.300.000 đồng / quý 5.700.000 đồng / quý

Dưới 61

7.500.000 đồng / quý 6.900.000 đồng / quý

Dưới 76

8.400.000 đồng / quý 8.100.000 đồng / quý

Dưới 91

9.600.000 đồng / quý 9.300.000 đồng / quý

Dưới 121

10.800.000 đồng / quý 10.500.000 đồng / quý

Dưới 151

12.000.000 đồng / quý 11.700.000 đồng / quý

Dưới 181

13.200.000 đồng / quý 12.900.000 đồng / quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

( * ) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo giải trình thuế vận dụng cho quý – 3 tháng .
Với mục tiêu “ Khi người mua cần Kế toán Anpha xuất hiện ”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn vất vả, vướng mắc về kế toán, thuế và những thủ tục pháp lý tương quan sẽ được xử lý một cách triệt để và nhanh gọn nhất .
Dưới đây là những việc mà Anpha sẽ thay bạn thực thi. Đồng thời, Anpha sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua doanh nghiệp và pháp lý về toàn bộ hồ sơ mà Anpha thực thi .

Nhiệm vụ của Anpha khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  – Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  – Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
  – Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  – Lập sổ cái các tài khoản;
  – Lập sổ nhật ký chung;
  – Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

 

Khách hàng cần cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế

Bạn chỉ cần phân phối cho Anpha 2 thông tin đơn thuần như sau :

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để Anpha nộp báo báo thuế qua mạng.

 

Cam kết trách nhiệm của Anpha khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Với kinh nghiệm tay nghề hơn 14 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Anpha hiểu rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc phân phối dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và nghĩa vụ và trách nhiệm so với người mua .
Vì vậy, trong tổng thể hợp đồng dịch vụ kế toán, Anpha luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau :

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:  
  – Sắp xếp, phân loại chứng từ;
  – Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;
 3. Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán Anpha thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);
 4. Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do Anpha thực hiện;
 5. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán Anpha;
 6. Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán Anpha sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh. 
 7. Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán Anpha sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;
 8. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.
   

10 câu hỏi thường gặp về dịch vụ kế toán của Anpha

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo lao lý, dù không xuất hoá đơn hay không có hoá đơn nguồn vào thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo giải trình thuế hàng quý và báo cáo giải trình kinh tế tài chính cuối năm .

2. Tôi có thể gọi Anpha khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của Anpha sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn. 
Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế toán luôn đúng theo quy định hiện hành.

3. Anpha có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi?

Có. Kế toán Anpha sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm nếu báo cáo giải trình thuế, báo cáo giải trình kinh tế tài chính của người mua bị sai do lỗi của Kế toán Anpha .

4. Số hóa đơn trong bảng giá là tính hóa đơn đầu ra hay cả hóa đơn đầu ra và đầu vào?

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán gồm có hóa đơn đầu ra và hóa đơn nguồn vào .

5. Phí dịch vụ kế toán trọn của Anpha có bao gồm phí dịch vụ báo cáo cuối năm?

Có. Phí dịch vụ trên đã gồm có báo cáo giải trình cuối năm ( hay còn gọi là báo cáo giải trình kinh tế tài chính ), nghĩa là sử dụng dịch vụ kế toán của Anpha bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo giải trình kinh tế tài chính cuối năm như những đơn vị chức năng khác .

6. Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, tôi có trả thêm phí gì khác không?

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là ngân sách trọn gói. Anpha cam kết không phát sinh bất kể khoản ngân sách nào khác – điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán .

7. Anpha có thay đổi nhân viên kế toán phụ trách công ty tôi không?

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán Anpha không thay đổi chuyên viên phụ trách kế toán doanh nghiệp của bạn. 
Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán Anpha… Tuy nhiên, Kế toán Anpha cam kết sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn.

8. Tôi có phải mua phần mềm kế toán?

Không. Anpha đã mua trọn gói quyền sử dụng ứng dụng kế toán Misa và bạn không phải trả ngân sách này cho Anpha hay Misa .

9. Hóa đơn, chứng từ tôi đưa cho Anpha bằng cách nào?

Bộ phận giao nhận của Anpha sẽ lấy hoá đơn, chứng từ trực tiếp tại địa chỉ của bạn.

10. Anpha có chi nhánh ở những tỉnh thành nào?

Hiện tại Kế toán Anpha có 6 Trụ sở tại : TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và 2 Trụ sở tại TP. TP HCM .

Gọi cho chúng tôi theo số 0901 042 555 (Miền Bắc), 0939 35 6866 (Miền Trung) hoặc 0902 60 2345 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Alternate Text Gọi ngay