MENU

Nhà Việt

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

[email protected]

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH QUA WESTERN UNION

Trả lời

1. Đổi mã PIN trên ứng dụng SCB Mobile Banking

– Bước 1: Đăng nhập SCB Internet Banking/SCB Mobile Banking

– Bước 2 : Tại chức năng Thẻ, chọn “ đổi PIN ”. – Bước 3 : Chọn số thẻ cần đổi PIN – Bước 4 : Nhập số PIN mới ( gồm có 6 chữ số, do Khách hàng chọn để sử dụng sau này ). Nhập lại số PIN mới do Khách hàng vừa chọn để xác nhận số PIN. Bấm Tiếp tục. – Bước 5 : Xác thực thanh toán giao dịch đổi PIN để hoàn tất.

2. Cài đặt mã PIN tại link gửi qua SMS (ePIN)

– Bước 1 : Dùng thiết bị có liên kết Internet để mở link setup mã số PIN SCB đã gửi SMS cho Khách hàng. – Bước 2 : Nhập những thông tin định danh nhu yếu tại màn hình hiển thị giao diện ( 06 số dầu của thẻ, 04 số cuối của thẻ, họ tên chủ thẻ / người được ủy quyền sử dụng thẻ in trên thẻ, số điện thoại cảm ứng chủ thẻ / người được ủy quyền sử dụng thẻ ), Chọn “ kiểm tra ”. Hệ thống gửi mã xác nhận thông tin thẻ. – Bước 3 : Nhập mã xác nhận SCB gửi đến số điện thoại cảm ứng đã ĐK của Khách hàng, chọn “ xác nhận ”. – Bước 4 : Nhập mã PIN mới ( gồm có 06 số, do Khách hàng chọn để sử dụng sau này ), nhập lại mã PIN mới, Chọn “ Đổi PIN ”.

Lưu ý:

+ Sau khi kích hoạt thẻ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS. Theo đó, Khách hàng vào đường dẫn trong tin nhắn để xem hướng dẫn thiết lập mã PIN. Sau khi đổi PIN thành công xuất sắc, Khách hàng sử dụng số PIN của mình cho toàn bộ những thanh toán giao dịch trên máy ATM. + Trường hợp chưa đổi PIN, Khách hàng vui mắt sử dụng số PIN do Ngân hàng cấp để thực thi thanh toán giao dịch. + Hướng dẫn thiết lập mã ePIN xem tại đây.

3. Đổi mã PIN trên máy ATM SCB

– Bước 1 : Đưa thẻ vào máy theo chiều mũi tên / logo Ngân hàng và chọn ngôn từ. – Bước 2 : Nhập số PIN Ngân hàng cấp hoặc số PIN Khách hàng hiện dùng ( gồm có 06 số ). – Bước 3 : Chọn Đổi PIN. – Bước 4 : Nhập số PIN mới ( gồm có 06 số, do Khách hàng chọn để sử dụng sau này ). Bấm Đồng Ý hoặc Enter.

– Bước 5: Nhập lại số PIN mới do Khách hàng vừa chọn để xác nhận số PIN. Bấm Đồng Ý hoặc Enter để kết thúc quá trình đổi PIN.

Lưu ý : + Khách hàng chú ý quan tâm thanh toán giao dịch đổi PIN chỉ được thực thi tại máy ATM SCB. + Số PIN Ngân hàng cấp gồm 06 số, nằm ở mặt trong ô màu đen của giấy PIN MAILER ( với thẻ phát hành lần đầu ) hoặc số PIN Khách hàng hiện dùng ( với thẻ đang sử dụng ). Sau khi đổi PIN thành công xuất sắc, Khách hàng sử dụng số PIN của mình cho tổng thể những thanh toán giao dịch trên máy ATM.

Source: https://suanha.org
Category: Dịch vụ

Alternate Text Gọi ngay