MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

Cách Lắp 2 Bồn Nước Song Song Đơn Giản 09/2022

Hiện nay, việc lắp đặt bồn chứa nước đã trở nên rất quen thuộc với các hộ gia đình Việt. Bên cạnh việc lắp đặt 1 bồn nước để phục vụ cho cả nhà thì cách lắp 2 bồn nước song song cũng đang được rất nhiều người tìm hiểu nhằm nâng cao sức chứa, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sử dụng.

Một số thương hiệu bồn nước có tại Vua Bồn Nước

Thương hiệu bồn nước Nam Thành 

Bồn Nước Inox 350 Lít Đứng Nam Thành

Bồn Nước Inox

Bồn Nước Inox 350 lít Đứng Nam Thành2,760,000 ₫ 2,000,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 500 Lít Đứng Nam ThànhBồn Nước Inox 500 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500 Lít Đứng Nam Thành3,260,000 ₫ 2,400,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 700 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700 Lít Đứng Nam Thành3,660,000 ₫ 2,680,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Nam Thành4,660,000 ₫ 3,400,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 1500 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500 Lít Đứng Nam Thành7,260,000 ₫ 5,300,000 ₫MUA HÀNG

Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 300 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 300 Lít Đứng Nam Thành Bồn nhựa Nam Thành Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 300 Lít Đứng Nam Thành1,311,000 ₫ 1,050,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 500 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 500 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nhựa Đứng Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 500 Lít Đứng Nam Thành1,824,000 ₫ 1,400,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 700 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 700 Lít Đứng Nam Thành Bồn Nhựa Đứng Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 700 Lít Đứng Nam Thành2,118,000 ₫ 1,650,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1000 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1000 Lít Đứng Nam Thành Bồn nhựa Nam Thành Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1000 Lít Đứng Nam Thành2,650,000 ₫ 2,100,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1500 Lít Đứng Nam ThànhBảng Vẽ Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1500 Lít Đứng Nam Thành Bồn nhựa Nam Thành Bồn Nước Nhựa Tiêu Chuẩn 1500 Lít Đứng Nam Thành4,047,000 ₫ 3,000,000 ₫MUA HÀNG

Xem đầy đủ sản phẩm vui lòng nhấp vào dòng chữ này: Bồn nước Nam Thành

Thương hiệu bồn nước Đại Thành

bồn nước inox đại thành 700l đứngBảng Vẽ Bồn Nước 310 Lít Đại Thành Bồn nước Bồn Nước Inox 310 Lít Đứng Đại Thành – SUS 3042,350,000 ₫ 1,900,000 ₫MUA HÀNG
bồn nước inox 500 lít đứng Đại Thành Bồn nước Bồn Nước Inox 500 Lít đứng Đại Thành – SUS 3042,750,000 ₫ 2,300,000 ₫MUA HÀNG
bồn nước inox 700 lít đứng Đại Thành Bồn nước Bồn Nước Inox Đại Thành 700 l Đứng – SUS 3043,645,000 ₫ 2,750,000 ₫MUA HÀNG
bồn nước inox 1000 lít đứng Đại Thành Bồn nước Bồn Nước Inox Đại Thành 1000 l Đứng4,799,000 ₫ 3,500,000 ₫MUA HÀNG
bồn nước inox 1500 lít đứng Đại Thành Bồn nước Bồn Nước Inox 1500 lít đứng Đại Thành – SUS 3047,439,000 ₫ 5,500,000 ₫MUA HÀNG

Bồn nước nhựa đa chức năng 300 lít Đại Thành Hết hàngBồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa Đa Chức Năng 300 Lít Đứng Đại Thành1,241,000 ₫ 990,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa đa chức năng 500 lít Đại Thành Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa Đa Chức Năng 500 Lít Đứng Đại Thành1,609,000 ₫ 1,250,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa đa chức năng 700 lít đứng Đại Thành Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa Đa Chức Năng 700 Lít Đứng Đại Thành2,097,000 ₫ 1,480,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa đa chức năng 1000 lít Đại Thành Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa Đa Chức Năng 1000 Lít Đứng Đại Thành2,969,000 ₫ 1,850,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa đa chức năng 1500 lít đứng Đại Thành Bồn Nước Nhựa Bồn Nước Nhựa Đa Chức Năng 1500 Lít Đứng Đại Thành4,278,000 ₫ 2,650,000 ₫MUA HÀNG

Xem đầy đủ sản phẩm vui lòng nhấp vào dòng chữ này: Bồn nước Đại Thành

Thương hiệu bồn nước Sơn Hà 

Bồn nước Inox 500 Lít Đứng Sơn Hà tại quận 3 Bồn nước inox Sơn Hà Bồn Nước Inox 500 lít Đứng Sơn Hà3,430,000 ₫ 2,690,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước Inox 700 Lít Đứng Sơn Hà Bồn nước inox Sơn Hà Bồn Nước Inox 700 lít Đứng Sơn Hà3,880,000 ₫ 3,040,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước inox Sơn Hà Bồn Nước Inox 1000 lít Đứng Sơn Hà4,950,000 ₫ 3,780,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước Inox 1500 Lít Đứng Sơn Hà Bồn nước inox Sơn Hà Bồn Nước Inox 1500 lít Đứng Sơn Hà7,700,000 ₫ 5,880,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước Inox 2000 Lít Đứng Sơn Hà Bồn nước inox Sơn Hà Bồn Nước Inox 2000 lít Đứng Sơn Hà9,630,000 ₫ 7,240,000 ₫MUA HÀNG

bồn nhựa sơn hà 1000l đứngBồn nước nhựa 500 lít đứng Sơn Hà Bồn nhựa Sơn Hà Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Sơn Hà1,920,000 ₫ 1,570,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa 700 lít đứng Sơn Hà Bồn nhựa Sơn Hà Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Sơn Hà2,250,000 ₫ 1,780,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa 1000 lít đứng Sơn Hà Bồn nhựa Sơn Hà Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Sơn Hà2,900,000 ₫ 2,230,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Sơn Hà Bồn nhựa Sơn Hà Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Sơn Hà

4,300,000 ₫ 3,400,000 ₫

MUA HÀNG
Bồn nước nhựa 2000 lít đứng Sơn Hà Bồn nhựa Sơn Hà Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Sơn Hà5,500,000 ₫ 4,200,000 ₫MUA HÀNG

Xem đầy đủ sản phẩm vui lòng nhấp vào dòng chữ này: Bồn nước Sơn Hà

Thương hiệu bồn nước Toàn Mỹ

Bồn NBồn Nước Inox 310 Lít Toàn Mỹ Đứngước Inox 500 Lít Toàn Mỹ Đứng Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 310 Lít Đứng Toàn Mỹ2,400,000 ₫ 1,950,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 500 Lít Toàn Mỹ Đứng Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500 Lít Đứng Toàn Mỹ2,840,000 ₫ 2,400,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 700 Lít Toàn Mỹ Đứng Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700 Lít Đứng Toàn Mỹ3,430,000 ₫ 3,080,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Toàn Mỹ Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1000 Lít Đứng Toàn Mỹ4,230,000 ₫ 3,650,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 1500 Lít Đứng Toàn Mỹ Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 1500 Đứng Lít Toàn Mỹ6,690,000 ₫ 5,500,000 ₫MUA HÀNG

Bồn Nhựa Đứng Bồn Nước Nhựa 500 Lít Đứng Toàn Mỹ1,780,000 ₫ 1,400,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nhựa Toàn Mỹ Bồn Nước Nhựa Đứng 700 Lít Toàn Mỹ2,120,000 ₫ 1,650,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nhựa Đứng Bồn Nước Nhựa Đứng 1000 Lít Toàn Mỹ2,450,000 ₫ 2,250,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nhựa Đứng Bồn Nước Nhựa Đứng 1500 Lít Toàn Mỹ3,760,000 ₫ 3,300,000 ₫MUA HÀNG
Bồn nhựa Toàn Mỹ Bồn Nước Nhựa Đứng 2000 Lít Toàn Mỹ4,780,000 ₫ 4,150,000 ₫MUA HÀNG

Xem đầy đủ sản phẩm vui lòng nhấp vào dòng chữ này: Bồn nước Toàn Mỹ

Thương hiệu bồn nước Hwata 

bồn nước inox Hwata 1000L đứng Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 300 lít Đứng Hwata2,088,000 ₫ 1,691,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 500 lít Đứng Hwata2,547,000 ₫ 2,063,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 700 lít Đứng Hwata3,020,000 ₫ 2,446,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox 30000 lít Nằm Hwata Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox 4000 lít Nằm Hwata14,588,000 ₫ 11,816,000 ₫MUA HÀNG
Bồn Nước Inox Bồn Nước Inox Hwata 1000 l Đứng3,868,000 ₫ 3,133,000 ₫MUA HÀNG

Xem đầy đủ sản phẩm vui lòng nhấp vào dòng chữ này: Bồn nước Hwata

Vì sao cần sử dụng cách lắp 2 bồn nước song song?

Thông thường người dùng chỉ cần mua một chiếc bồn nước có dung tích tương thích với nhu yếu sử dụng của mái ấm gia đình là được, không cần phải dùng cách đấu 2 bồn nước làm gì cho rắc rối. Nhưng nếu nhu yếu sử dụng của mái ấm gia đình tăng cao hơn dự kiến khởi đầu thì có lẽ rằng chiếc bồn nước đã mua trước đó sẽ không phân phối tốt được, trong trường hợp này nếu mua bồn chứa nước mới có dung tích lớn hơn bồn hiện tại thì khá tiêu tốn lãng phí, cách xử lý tốt nhất và tiết kiệm chi phí ngân sách là mua thêm một bồn nước có dung tích nhỏ để sử dụng phối hợp .Ví dụ cho bạn dễ hiểu là hiện lượng nước cả nhà sử dụng là 2000 l nhưng bể nước có sẵn tại nhà chỉ có mức dung tích 1500 l, thay vì mua chiếc bồn 2000 l mới có giá thành tầm 3 triệu thì bạn hoàn toàn có thể mua chiếc bồn 500 l có giá chưa tới 1 triệu đồng về đấu với bồn 1500 l để dùng, hiểu đơn thuần là cách đấu nối 2 bồn nước thông nhau vừa tiết kiệm ngân sách và chi phí vừa phân phối tốt nhu yếu sử dụng .Lợi ích của cách lắp 2 bồn nước song song

Cách lắp 2 bồn nước song song an toàn, nhanh chóng

Có 2 sơ đồ cách lắp 2 bồn nước song song phổ biến hiện nay là cách đấu nối 2 bồn nước thông nhau và cách lắp 2 bồn nước cao thấp tùy vào kiểu dáng của bồn chứa nước. 

Cách đấu nối 2 bồn nước thông nhau

Cách đấu 2 bồn nước song song cần triển khai đúng theo các bước như dưới đây :

Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt rộng rãi có thể chứa được 2 chiếc bể nước, bề mặt bằng phẳng và chịu được tải trọng của 2 bồn khi đầy nước. Không nên chọn nơi quá cao, nhiều người di chuyển qua lại, mép tòa nhà, nơi địa hình gồ ghề hay có nhiều cây cối.

Bước 2: Thực hiện lắp đặt riêng lẻ cho từng bồn như trước đây. Sau khi cố định 2 chiếc bồn chứa nước thì bạn gắn thêm ống thông khí cho cả 2.

Bước 3: Sau khi hoàn thành lắp đặt 2 bồn bạn sẽ đi đến bước đấu chung đường nước chảy xuống vào bồn, vậy là xong có thể sử dụng được bình thường.

Đây là cách đấu 2 bồn nước song song với nhau còn nếu nhà bạn có một bồn đứng và một bồn nằm ngang thì hãy xem tiếp bài viết này nhé.

Cách lắp 2 bồn nước song song an toàn

Cách lắp 2 bồn nước cao thấp dành cho bồn ngang và bồn đứng

Cách đấu nối bồn nước đứng và bồn chứa nước ngang cũng rất đơn thuần bạn chỉ cần thực thi đúng các thao tác như sau :

Bước 1: Lựa chọn nơi lắp đặt chắc chắn phù hợp để chứa cả bồn nước đứng và bồn nằm ngang. Cũng như cách lắp 2 bồn nước song song bạn nên tránh những nơi có nhiều người qua lại, nơi quá cao và nhiều cây xung quanh.

Bước 2: Do bồn nước ngang thấp hơn bồn đứng nên bạn cần lắp thêm giá đỡ để bồn ngang cân bằng với bồn đứng.

Bước 3: Tiến hành lắp đặt từng bồn như bình thường và gắn chung một ống thông hơi ở giữa 2 bồn.

Bước 4: Cách lắp 2 bồn nước cao thấp cũng khá đơn giản bạn chỉ cần nối đường dẫn nước giữa 2 bồn và một đường dẫn nước chung xuống hệ thống trong nhà. 

Bước 5: Kiểm tra và vận hành thử, nếu nước bơm đầy 2 bồn và chảy đến các thiết bị trong nhà là hoàn thành.

Đây là cách đấu nối bồn nước không cùng mẫu mã vô cùng đơn thuần, người dùng hoàn toàn có thể thực thi tại nhà mà không cần dùng đến thợ .Cách lắp 2 bồn nước cao thấp đơn giản

Cách làm sạch 2 bồn nước nối với nhau

Téc chứa nước dù được có nắp đậy kín nhưng vẫn có cặn bẩn bởi sự tích tụ cặn có trong nước theo thời hạn sẽ hình thành các mảng bám, rong rêu chúng hoàn toàn có thể gây hại cho người sử dụng nước, thế cho nên vệ sinh định kỳ bồn nước là cực kỳ quan trọng. Theo các chuyên viên thì bạn nên làm sạch bồn nước 6 tháng / lần, nếu sử dụng nước giếng thì 3 tháng / lần .

Tuy nhiên, các bồn nước thường được lắp đặt ở những nơi cao hoặc nóc nhà, vậy nên bạn chỉ nên tự vệ sinh bồn nước nếu đảm bảo an toàn, còn không chắc chắn thì hãy liên hệ đơn vị có dịch vụ vệ sinh bồn đựng nước. Nếu bạn muốn làm sạch bồn nước được lắp theo cách lắp 2 bồn nước song song thì hãy tham khảo các bước sau đây: 

Hướng dẫn cách làm sạch bồn tại nhà

1. Tắt điện máy bơm nước lên bồn

Việc tiên phong trước khi vệ sinh 2 bồn nước đấu nối với nhau là bạn hãy ngắt nguồn điện của máy bơm nước lên bồn chứa. Không chỉ là tắt máy bơm mà bạn cần ngắt luôn nguồn điện để đề phòng các thành viên khác trong mái ấm gia đình không biết bạn đang làm vệ sinh bồn mà khởi động bơm gây nguy khốn. Nếu có lắp ráp phao chống tràn thì bạn cũng nên tháo phao ra luôn nhé .

2. Tháo nước trong bồn

Để thuận tiện cho vệ sinh bồn chứa nước bạn cần phải xả gần như hàng loạt lượng nước có bên trong, chỉ giữ lại một chút ít để làm ướt thành bồn. Các mẫu bồn nước lúc bấy giờ đều được trang bị van xả ngay dưới đáy bồn bạn chỉ cần tháo ra là hoàn toàn có thể xả nước nhanh gọn .

3. Vệ sinh bên trong bồn nước

Bên trong bồn chứa nước lâu không vệ sinh có chứa rất nhiều cặn bẩn bám nhớt trên thành thiết bị, thậm chí còn cả rong rêu. Do đó, chỉ dùng nước thường thì để cọ rửa khó lòng làm sạch được .Người dùng nên sử dụng các dung dịch tẩy rửa bảo đảm an toàn như giấm ăn, baking soda, chanh, … đây là các dung dịch từ vạn vật thiên nhiên rất bảo đảm an toàn khi làm sạch bể nước, không nên dùng các hóa chất tẩy rửa có hàm lượng cao do tại bạn không phải người chuyên nghiệp nên việc căn chỉnh tỉ lệ hoàn toàn có thể sai sót nếu không làm sạch thì sẽ gây ô nhiễm tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất người dùng .

4. Xả lại với nước sạch

Sau khi làm sạch bằng dung dịch tẩy rửa bạn hoàn toàn có thể dùng bàn chải chà nhẹ và dùng nước sạch để tráng rửa lòng bồn. Để bảo đảm an toàn hơn bạn nên phơi khô bồn rồi mới bơm nước vào sử dụng. Sau khi cọ rửa sạch sẽ bạn đậy kín nắp bồn lại để tránh bụi bẩn, côn trùng nhỏ xâm nhập .

Bên trên là cách lắp 2 bồn nước song song và cách đấu nối 2 bồn nước thông nhau bạn có thể tham khảo để lắp đặt cho gia đình của mình. Nếu còn thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ ngay cho Vua Bồn Nước để được hỗ trợ một cách nhanh nhất nhé.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

5/5
( 1 Review )

Source: https://suanha.org
Category : Thợ Nước

Hotline 24/7: 0904164424