MENU

Nhà Việt

0904164424

Phục Vụ

24/24

Email Nhà Việt

bks.bachkhoa@gmail.com

900 câu GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG HẰNG NGÀY

Ngày đăng : 02/02/2018, 09 : 03

900 CÂU TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP HÀNG NGÀY STT Tiếng Việt Phiên âm Tiếng Trung Xin chào! 你好! nǐ hǎo! Chào buổi sáng sớm! Chào buổi chiều! Chào buổi tối! 早晨(下午/ 晚 zǎo chén (xià wǔ /wǎn shàng) hǎo ! 上)好! Tôi Hà Anh 我是河英。 Bạn Trương T́n 你是张俊吗? phải khơng? Nǐ shì Zhāngjūn ma? Vâng, Trương 是,我是./ 不,我 tuấn Không, tơi 不是 khơng phải Trương T́n Shì, wǒ shì / Bù, wǒ bú shì Bạn khỏe khơng? 你好吗? nǐ hǎo ma? Rất khỏe, cảm ơn, bạn? 很好,谢谢,你 呢? hěn hǎo, xiè xie, nǐ ne? Tôi rất khỏe 我也很好 wǒ yě hěn hǎo Wǒ shì Héyīng Lệ Anh khỏe 丽英好吗?/你妻 Lìyīng hǎo ma?/ nǐ qī zǐ không? Vợ bạn 子好吗?/你丈夫 hǎo ma?/ nǐ zhàng fū hǎo khỏe không? Chồng 好吗? ma? bạn khỏe không? 10 Cô ấy rất khỏe, cảm 她很好,谢谢 ơn tā hěn hǎo, xiè xie 11 Ngủ ngon 晚安 wǎn ān 12 Tạm biệt 再见 zài jiàn 13 Mai gặp lại 明天见 míng tiān jiàn 14 Chút gặp 待会儿见 dài hr jiàn 15 Tơi phải 我必须走了 wǒ bì xū zǒu le 16 Tơi vào chứ? 我能进来吗? wǒ néng jìn lái ma? 17 Mời ngồi 请坐 qǐng z 18 Mời vào 请进 qǐng jìn 19 Bắt đầu vào học 上课时间到了 shàng kè shí jiān le 20 Mở sách sang trang 打开书,翻到第 20 20 页 dǎ kāi shū, fān dì 20 yè 21 Tôi điểm danh đầu 课前我要点名 kè qián wǒ yào diǎn míng 22 Có 到! dào! 23 Mỗi người có có 每个人都拿到 tài liệu tay 材料了吗? chưa? 24 Có ý kiến khơng đồng ý khơng? 25 Các bạn có theo kịp 你们跟上我讲 tơi giảng 的了吗? khơng? 26 Tôi giảng bạn hiểu chưa? 我讲明白了吗? wǒ jiǎng míng bai le ma? 27 Bạn nói lại lần khơng? 你能再说一遍 吗? měi ge dōu ná liào le ma? 有不同意见吗? yǒu bù tóng jiàn ma? nǐ men gēn shàng wǒ jiǎng de le ma? nǐ néng zài shuō yí biàn ma? 28 Có vấn đề khơng? 有什么问题吗? yǒu shí me wèn tí ma? 29 Hơm giảng đến 今天就讲到这 里 jīn tiān jiù jiǎng zhè lǐ 30 Trước 请在离开前将 bạn nộp luận 论文交上 văn qǐng zài lí kāi qián jiāng lùn wén jiāo shàng 31 Đây gì? 这是什么? zhè shì shén me? 32 Là bút 是支笔 shì zhī bǐ 33 Đây túi xách bạn à? 这是你的手提 包吗? zhè shì nǐ de shǒu tí bāo ma? 34 Khơng, khơng 不,它不是./ 是 tơi Vâng, 的,它是 tơi bù, tā bú shì / shì de, tā shì 35 Đây bút ai? zhè shì sh de bǐ? 36 Là Trần Quang 是陈光明的 Minh 这是谁的笔? shì Chén Guāngmíng de 37 Kia xe 那是一辆小汽 phải không? 车吗? nà shì liàng xiǎo qì chē ma ? 38 Khơng, xe bt bù ,nà shì liàng gōng gòng qì chē 39 Cái Tiếng 这个用英语怎 Anh nói 么说? nào? zhè gè yòng yīng yǔ zěn me shuō ? 40 Quyển sách 你的新书是什 bạn màu gì? 么颜色的? nǐ de xīn shū shì shén me yán sè de ? 41 Căn phòng rộng bao 你的房子有多 nhiêu? 大? nǐ de fáng zǐ yǒu duō dà ? 42 Con đường dài 这条街有多长? zhè tiáo jiē yǒu duō bao xa? cháng ? 43 Con mèo tên 这猫叫什么名 gì? 字? zhè māo jiào shén me míng zì ? 44 Cơng ty đâu? nà gè gōng sī zài nǎr ? 不,那是一辆公 共汽车 那个公司在哪 儿? 45 Kích thước đúng? 哪个尺码是对 的? nǎ gè chǐmǎ shì duì de ? 46 Đây gì? 这是什么? zhè shì shén me ? 47 Đây điều hòa 这是空调 zhè shì kōngtiáo 48 Đây bạn à? 这是你的吗? zhè shì nǐ de ma ? 49 Phải, 是的,是我的 shì de ,shì wǒ de 50 Chiếc kính tơi đâu rồi? 我的眼镜在哪 儿? wǒ de yǎnjìng zài nǎ ér ? 51 Bạn biết kính 你知道我把眼 nǐ zhīdào wǒ bǎ yǎnjìng gē tơi để đâu khơng? 镜搁哪儿了吗? nǎr le ma ? 52 Ở 在那边 zài nàbiān 53 Trên bàn 在桌上 zài zhuō shàng 54 Đây bút bạn 这是你的笔吗? zhè shì nǐ de bǐ ma ?wǒ zài phải không? Tôi 我在桌下捡的 zhuō xià jiǎn de nhặt gầm bàn 55 Không phải, bút 不是.我的是蓝 màu xanh lam 的 bú shì wǒ de shì lán de 56 Túi bạn? 哪个是你的包? nǎ gè shì nǐ de bāo ? 57 Cái to 大些的那个 dà xiē de nà gè 58 Cái bên phải bạn 你右边的那个 nǐ yòu biān de nà gè 59 Những sách toàn bạn phải không? 这些书全是你 的吗? zhè xiē shū quán shì nǐ de ma ? 60 Một phần tơi 一部分是我的 bù fèn shì wǒ de 61 Bạn ai? 你是谁? nǐ shì sh ? 62 Tơi Jim 我是吉姆 wǒ shì jí mǔ 63 Người đàng 那边那个人是 thế? 谁? nà biān nà gè shì sh ? 64 Anh ta Vương Lâm 他是王林。 tā shì Wánglín 65 Cơ bé học sinh phải không? 那个女孩是学 生吗? nà gè nǚ hái shì x shēng ma ? 66 Khơng, ta không 不,她不是 phải học sinh 67 Bạn làm nghề gì? 你是做什么的? nǐ shì z shén me de ? 68 Tôi nông dân 我是个农民 69 Anh ta làm nghề gì? 他是干什么的? tā shì gàn shén me de ? 70 Anh ta giám đốc 他是个经理 tā shì gè jīng lǐ 71 Chắc chắn cô ta người mẫu, phải khơng? 她一定是个模 特,不是吗? tā yī dìng shì gè mó tè ,bú shì ma ? 72 Tơi thật 我真不知道 wǒ zhēn bù zhī 73 Tơi chẳng biết chút 我一点都不知 道 wǒ yì diǎn dōu bú zhī bù ,tā bú shì wǒ shì gè nóng mín 74 Có thể cô ta tài xế 75 Phải, cho 是的,我认为是 shì de ,wǒ rèn wéi shì 76 Bạn tên gì? 77 Có thể cho biết 能告诉我你的 tên bạn không? 名字吗? néng gào sù wǒ nǐ de míngzì ma ? 78 Tơi tên Hồng Anh wǒ jiào Hóngyīng 79 Hãy gọi tơi Tom 就叫我汤姆吧 jiù jiào wǒ tāng mǔ ba 80 Bạn họ gì? nǐ xìng shén me ? 81 Tôi họ Đặng/ Trần/ 我姓邓/ 陈/ 李/ Lý/ Nguyễn/ Phạm/ 阮/ 潘/胡 黎 Hồ/ Lê wǒ xìng Dèng/ Chén/ Lǐ/ Ruǎn/ Pān/ Hú/ Lí 82 Phiên âm từ 这个词的拼音 viết ntn? 怎么写? Zhè ge cí de pīnyīn zěnme xiě? 她可能是个司 机吗? tā kě néng shì gè sī jī ma ? 你叫什么名字? nǐ jiào shí me míng zì ? 我叫红英。 你姓什么? 83 Cô mặc trắng 穿白衣服的那 ai? 位小姐是谁? chuān bái yī fu de nà wèi xiǎo jiě shì sh ? 84 Bạn giới thiệu cho cô ta không? 你能把我介绍 给她吗? nǐ néng bǎ wǒ jiè shào gěi tā ma ? 85 Để giới thiệu chút bạn 让我介绍一下 我的朋友 ràng wǒ jiè shào yí xià wǒ de péng you 86 Đây bạn học 这是我的同学 tơi zhè shì wǒ de tóng xué 87 Rất vui quen biết bạn 很高兴认识你 hěn gāo xìng rèn shí nǐ 88 Quen biết bạn rất vui 认识你我也很 高兴 rèn shí nǐ wǒ yě hěn gāo xìng 89 Để giới thiệu thân chút 让我自己介绍 一下 ràng wǒ zì jǐ jiè shào xià 90 Lâu ngày k gặp nhỉ! 好久不见了! Hǎo jiǔ bù jiàn le! 91 Hôm thứ mấy? 今天星期几? jīn tiān xīng qī jǐ ? 819 Xưởng bạn trung bình năm sản xuất oto? 你们厂平 nǐ men chǎng píng 均年产汽 jūn nián chǎn qì chē 车多少辆? duō shǎo liàng ? 820 Ngành công nghiệp gia công thịt phát triển nhanh chóng 肉类加工 ròu lèi jiā gōng fā 业发展迅 zhǎn xùn sù 速 821 Nhà máy chế tạo 汽车制造 qì chē zhì zào shāng oto trải qua 商的日子 de rì zi bù hǎo g ngày 不好过 tháng không tốt đẹp 822 Doanh nghiệp 国有企业 guó yǒu qǐ yè kāi shǐ nhà nước bắt đầu 开始走上 zǒu shàng pō lù xuống dốc 坡路 823 Xưởng bạn 你们厂有 nǐ men chǎng yǒu có gian 多少车间? duō shǎo chē jiān ? chế tạo xe? 824 Ngành máy tính phất lên 计算机业 jì sn jī fán róng 繁荣起来 qǐ lái 825 Ngành cơng nghệ 信息业推 xìn xī tuī jìn qn thơng tin thúc 进全球经 qiú jīng jì fā zhǎn đẩy phát triển 济发展 kinh tế toàn cầu 826 Bạn có sở thích khơng? 你有什么 nǐ yǒu shén me ài 爱好吗? hào ma ? 827 Bạn thích thú với 你对什么 nǐ duì shén me bǐ gì? 比较感兴 jiào gǎn xìng qù ? 趣? 828 Sở thích bạn 你的爱好 nǐ de ài hào shì shén gì? 是什么? me ? 829 Bạn làm lúc rảnh rỗi? 空闲时间 kōng xián shí jiān nǐ 你干什么? gàn shén me ? 830 Bạn làm lúc buổi tối? 夜生活你 shēng h nǐ dōu 都是怎么 shì zěn me g de ? 过的? 831 Rất nhiều người thích sưu tập tem 许多人喜 xǔ duō xǐ huān jí u 欢集邮 832 Tôi fan hôm mộ Michael Jordan 我是迈克 wǒ shì mài kè ěr qiáo 尔乔丹迷 dān mí 833 Bạn thích phim khơng? 你喜欢他 nǐ xǐ huān tā de diàn 的电影吗? yǐng ma ? 834 Bạn có thường 你常去郊 nǐ cháng qù jiāo u dã ngoại khơng? 游吗? ma ? 835 Tơi rất thích văn 我对英国 wǒ d yīng g wén hóa nước Anh 文学情有 xué qíng yǒu dú zhōng 独钟 836 Bóng đá có thú 足球有什 zú qiú yǒu shén me vị? Con gái 么意思?我 yì sī ?wǒ men nǚ không 们女生不 shēng bú xǐ huan tā thích bóng đá 喜欢它 837 Anh ta rất u thích hội họa 她特别爱 tā tè bié ài hào h huà 好绘画 838 Tôi thường thông qua đọc tiểu thuyết để khỏi đầu óc cơng việc 通常我通 过阅读小 说使我的 注意力从 工作上转 移过来 tōng cháng wǒ tōng guò yuè dú xiǎo shuō shǐ wǒ de zhù lì cóng gōng z shàng zhuǎn g lái 839 Anh ta chơi 他拉小提 tā lā xiǎo tí qín zhī Violon đơn giản 琴只是为 shì wéi le zì yú zì lè chỉ thú vui tao 了自娱自 nhã 乐 840 Quay phim mơn cần có đam mê 摄影是门 shè yǐng shì mén huā 花费很多 fèi hěn duō de ài hǎo 的爱好 841 Bạn thích nhất hoạt động gì? 你最喜欢 nǐ z xǐ huān shén 什么活动? me h dòng ? 842 Tơi thích nhất bóng đá 我最喜欢 wǒ zuì xǐ huan zú qiú 足球 843 Bạn đá vị trí nào? 你踢什么 nǐ tī shén me wèi zhì ? 位置? 844 Tơi cầu thủ bắt 我是个接 wǒ shì gè jiē qiú bóng (trong mơn 球员(垒 yn (lěi qiú ýn bóng chày) dòng zhōng ) 球运动 中) 845 Hôm qua đội đánh thắng đội họ 昨天,我们 z tiān ,wǒ men d 队打败了 dǎ le tā men duì 他们队 846 Nhất định chúng 我们一定 wǒ men dìng h ta đánh thắng 会打败他 dǎ tā men bọn họ 们 847 Bạn đánh bóng bàn năm rồi? 你打乒乓 nǐ dǎ pīng pāng qiú 球多少年 duō shǎo nián le ? 了? 848 Tơi thích nhất mơn thể thao trượt tuyết 我最喜欢 wǒ z xǐ huan de 的运动是 ýn dòng shì h xuě 滑雪 849 Trận chung kết 那次篮球 nà cì lán qiú gn bóng rổ lần rất 冠军赛真 jūn sài zhēn jī dòng kích thích 激动人心 xīn 850 Mười năm trước, 十年前,我 shí nián qián ,wǒ zài tơi đội 在田径队 tián jìng d điền kinh 851 So với mơn bơi lội tơi thích câu cá 比起游泳, bǐ qǐ u yǒng ,wǒ 我更喜欢 gèng xǐ huan diào yú 钓鱼 852 Cô ta thành viên câu lạc trượt tuyết 她是滑雪 tā shì huá xuě jù lè 俱乐部的 bù de chéng yn 成员 853 Điều khó làm 最难学的 z nán x de nhất làm 一点是做 diǎn shì z gè người thua 一个输的 shū de qǐ de 起的人 854 Mùa hè năm ngối chúng tơi cắm trại 去年夏天 qù nián xià tiān wǒ 我们班去 men bān qù lù yíng le 露营了 855 Anh ta giỏi môn cử tạ 他善于举 tā shàn jǔ zhòng 重 856 Năm ngối tơi đặt rất nhiều tạp chí tháng 去年我订 qù nián wǒ dìng le 了许多期 xǔ duō qī kān 刊 857 Buổi chiều Tom đọc báo 汤姆下午 tāng mǔ xià wǔ dú bào 读报 858 Bạn đọc báo loại 你读什么 nǐ dú shén me yàng gì? 样的报纸? de bào zhǐ ? 859 Báo tạp chí tháng khiến tơi biết rất nhiều việc 报纸和期 bào zhǐ qī kān 刊让我了 ràng wǒ liǎo jiě shí shì 解时事 860 Bạn thích nhất chun mục gì? 你最喜欢 nǐ zuì xǐ huan nǎ gè 哪个栏目? lán mù ? 861 Tin tức bình 新闻和评 xīn wén píng lùn luận bạn thích 论你最喜 nǐ z xǐ huan kàn nǎ nhất? 欢看哪个? gè ? 862 Bạn xem quảng cáo à? 你也看广 nǐ yě kàn guǎng gào ma ? 告吗? 863 Tôi giới thiệu với 我向你推 wǒ xiàng nǐ tuī jiàn bạn báo Thời đại 荐《时 《shí dài 》hé 《xīn Tạp chí tuần 代》和 wén zhōu kān 》,tā rất hay 《新闻周 men hěn bàng 刊》,它们 很棒 864 Thời trang Tạp 《时尚》 《shí shàng 》shì chí rất thịnh hành 是美国很 měi g hěn liú xíng Mỹ 流行的杂 de zá zhì 志 865 Tạp chí lượng phát hành nào? 这杂志发 zhè zá zhì fā xíng 行量怎么 liàng zěn me yàng ? 样? 866 Vì khơng đăng quảng cáo bán xe cũ báo? 为什么不 在报上登 广告卖旧 车呢? wéi shén me bú zài bào shàng dēng guǎng gào mài jiù chē ne ? 867 Tôi từng làm thêm phân phát báo tối 我曾干过 wǒ céng gàn guò 送晚报的 sòng wǎn bào de jiān zhí 兼职 868 Bạn xem viết cứu tin chưa? 你看了关 nǐ kàn le guān 于营救人 ng jiù zhì de 质的文章 wén zhāng le ma ? 了吗? 869 Báo sáng hơm có rất nhiều tin tức 今天的晨 jīn tiān de chén bào 报上有许 shàng yǒu xǔ duō xīn wén 多新闻 870 Tom bạn tơi phóng viên tờ Thời báo New York 我朋友汤 wǒ péng yǒu tāng 姆是《纽 mǔ shì 《niǔ yuē shí 约时报》 bào 》de jì zhě 的记者 871 Bây bạn 现在你在 xiàn zài nǐ zài kàn nǎ xem tin tức nào? 看哪个新 gè xīn wén ? 闻? 872 Có tin tức tivi trận đấu vòng tròn NBA 有个 NBA yǒu gè NBA lián sài 联赛的电 de diàn shì bào 视报道 873 Bạn có lịch chiếu 你有电视 nǐ yǒu diàn shì jié chương trình 节目吗? mù ma ? tivi khơng? 874 Hai phút sau bạn 两分钟以 liǎng fēn zhōng yǐ lên tivi 后你会上 hòu nǐ h shàng diàn shì 电视 875 Kênh ngừng 五频道已 wǔ pín yǐ jīng phát sóng 经停止播 tíng zhǐ bō fàng 放 876 Bạn bật volume to lên chút 请你把收 qǐng nǐ bǎ shōu yīn jī 音机开响 kāi xiǎng yī diǎnr 一点儿 877 Màn hình tivi 我们的电 wǒ men de diàn shì jī chúng tơi có vấn 视机图象 tú xiàng yǒu wèn tí đề 有问题 878 Chiếc đài có 这个收音 zhè gè shōu yīn jī thể thu sóng ngắn 机能收短 néng shōu duǎn bō khơng? ma ? 波吗? 879 Nếu bạn lắp đặt awngten trời hiệu thu sóng tivi bạn tốt chút 如果你安 装了室外 天线,你的 电视接受 效果会好 点 rú guǒ nǐ ān zhuāng le shì wài tiān xiàn ,nǐ de diàn shì jiē shòu xiào guǒ h hǎo diǎn 880 Hãy vặn nhỏ volume xuống 请放低音 qǐng fàng dī yīn liàng 量 881 Cuối tuần 这周末我 zhè zhōu mò wǒ men 们会在电 huì zài diàn shì xem loạt 视上看到 shàng kàn xì phim linh tinh liè féi zào jù 一系列肥 皂剧 882 Mời bạn ý 请下次收 qǐng xià cì shōu tīng đón nghe lần sau 听 883 Chúng tơi phát sóng từ Việt Nam 我们从越 wǒ men cóng yuè nán bō fàng 南播放 884 Bạn thu 你可在短 nǐ kě zài duǎn bō sóng tiết mục 波 37.5 赫 37.5 hè zī shàng theo 兹上收到 shōu wǒ men de tần số 37.5MH jié mù 我们的节 目 885 Quá nhiễu 干扰太大 gàn rǎo tài dà 886 Bạn thích âm nhạc nhất? 你最喜欢 nǐ zuì xǐ huan shén 什么音乐? me yīn lè ? 887 Bạn có thường 你经常去 nǐ jīng cháng qù tīng nghe buổi âm 听音乐会 yīn y h ma ? nhạc khơng? 吗? 888 Tơi ghét nhạc Jazz, ồn áo 我讨厌爵 wǒ tǎo yàn jué shì ,tài chǎo le 士,太吵 了 889 Bạn thích nghe 你喜欢流 nǐ xǐ huan liú xíng nhạc Pop khơng? 行音乐吗? yīn yuè ma ? 890 Tôi chưa từng 我从没听 wǒ cóng méi tīng nghe qua này, 过这首曲 g zhè shǒu qǔ viết vậy? zǐ ,shuí xiě de ? 子,谁写 的? 891 Bạn thấy kỹ thuật 你觉得他 nǐ júe de tā men yǎn diễn tấu họ 们演奏技 zòu jì shù rú ? nào? 术如何? 892 Tôi cảm thấy âm 我觉得古 wǒ júe de gǔ diǎn nhạc cổ điển hợp 典音乐会 yīn lè huì bǐ yáo gǔn với tơi 比摇滚音 yīn lè h gèng nhạc Rock wǒ wèi kǒu 乐会更合 我胃口 893 Tôi chưa từng đọc qua câu chuyện cảm động 我从来没 读过比这 更令人激 动的故事 wǒ cóng lái méi dú g bǐ zhè gèng lìng jī dòng de gù shì 894 Anh ta rất đam mê văn học 他很热衷 tā hěn rè zhōng yú wén xué 于文学 895 Tác phẩm cô 她的作品 tā de z pǐn gèng xī ta thu hút tơi 更吸引我 yǐn wǒ 896 Hàng ngày 我每天看 wǒ měi tiān kàn xiǎo xem tiểu thuyết, 小说,但从 shuō ,dàn cóng méi chưa từng 没厌烦过 yàn fán guò thấy chán 897 Chủ nhật 星期天我 xīng qī tiān wǒ jīng thường xem 经常在图 cháng zài tú shū số sách thư 书馆看些 guǎn kàn xiē shū viện 书 898 Bạn thấy thơ 你觉得这 nǐ júe de zhè shǒu nào? 首诗怎么 shī zěn me ng ? 样? 899 So với ta tơi thích 与她比起 yǔ tā bǐ qǐ lái ,wǒ 来,我更喜 gèng xǐ huan tā 欢他 900 Bạn biết tác phẩm cô ta? 她的作品 tā de zuò pǐn nǐ zhī 你知道多 duō shǎo ? 少? … bạn Tiếng Anh phải khơng? nǐ de mǔ yǔ shì yīng yǔ ma ? 你的母语是英 语吗? 173 Tiếng mẹ đẻ 我的母语是汉 Tiếng Trung 语 wǒ de mǔ yǔ shì hàn yǔ 174 Anh ta có chút giọng London tā dài diǎn lún dūn kǒu yīn 他带点伦敦口… 257 Anh ta từng hàng 他曾与我是邻 xóm với tơi 居 tā céng yǔ wǒ shì lín jū 258 Trước bạn 过去你常和朋 thường câu cá với 友钓鱼吗? bạn bè khơng? g qù nǐ cháng péng yǒu diào yú ma ? 259 Chúng quen năm wǒ men rèn

– Xem thêm –

Xem thêm: 900 câu GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG HẰNG NGÀY,

Source: https://suanha.org
Category : Gia Đình

Hotline 24/7: 0904164424